Talousarvio, tilinpäätös ja verotus

Talousarvio, tilinpäätös ja verotus

 

Talousarvio ja -suunnitelma

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan osastoille määrärahat ja tuloarviot tai netto, joilla tuotetaan kaupunkilaisille peruspalvelut mm. terveys- ja sosiaalipalvelut sekä opetustoimen palvelut.

Talousarvio 2019

 

Tilinpäätös

Tilinpäätös 2018

 

Tietoa verotuksesta

Paraisten kaupungin veroprosentit vuonna 2019:

Tuloveroprosentti 19,75 % 

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,5 % 

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,47 % 

Rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 3 % 

Muut asuinrakennukset (Vapaa-ajan rakennukset, talousrakennukset yms.) 1,5 %