Murupolku

Kaupungin hankinnat

Kaupungin hankinnat

 

Ajankohtaista

 

Markkinavoropuhelu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluiden ostamisesta koskien Paraisten kunta-aluetta, pidetään tiistaina 9.1.2024. klo 15-16 kaupungintalolla, Ohjaamo-tilassa. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.8.2024.

Tervetuloa!

Kutsu markkinavuoropuheluun, Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluiden hankinta


Paraisten kaupunki noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016). Kaupungin hankinnat hoidetaan sähköisesti. Kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat ovat listattuna tarjouspalvelu.fi-sivustolla ja kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat pienhankintapalvelu.fi-sivustolla. Rekisteröitymällä sivustoille alla olevista linkeistä pääsee lukemaan avoimia tarjouspyyntöjä ja jättämään tarjouksen. Hankinnan yhteyshenkilö on mainittu tarjouspyynnössä. Tarjouspyynnön ollessa avoinna kaupunki toivoo, että mahdolliset tarjoajat ottavat yhteyttä kaupunkiin ainoastaan tarjouspyynnössä mainitulla tavalla (kysymykset ja vastaukset) tarjoajien tasavertaisen kohtelun takaamiseksi. Tästä pääset tarjouspalvelu.fi sivuille.

Paraisten kaupunki ilmoittaa kaikista kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista julkisten hankintojen sähköisessä Hilma-järjestelmässä. Tästä pääset Hilma-järjestelmään.

Paraisten kaupunki toivoo, että paikalliset yrittäjät osallistuisivat aktiivisesti tarjouskilpailuihin, ja se kehottaakin yrityksiä seuraamaan säännöllisesti kaupungin sähköisissä kanavissa julkaisemia ilmoituksia.

Kaupunki on tilaajavastuulain mukaisesti velvollinen varmistamaan, että sopijapuolet ovat täyttäneet lakisääteiset velvoitteensa. Kaupunki toivoo toimittajien käyttävän tilaajavastuu.fi-palvelua. Tästä pääset Vastuu Group - sivuille.

Yhteyshenkilö kaupungissa:
Petra Mannström
Controller, Hankintakoordinaattori

 

Paraisten kaupungin hankintastrategia (klikkaa kuvaa):

 

 

Hankintakalenteri

Tekniset tukipalvelut

Tarjouspyynnöt Hilma-järjestelmässä


Tarjouspyynnöt/Tarjouspalvelu.fi: