Murupolku

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu

Kaavoituksella luodaan edellytykset fyysisen ympäristön kehittämiselle ja annetaan maantieteellinen ulottuvuus kaupungin harjoittamalle sosiaali-, talous-, kulttuuri ja ympäristöpolitiikalle. Toiminnan tutuimpia tuotteita ovat eriasteiset kaavat.

Kaavoitus ei pyri vain tuottamaan kaavoja ja asiakirjoja, vaan tarjoamaan viihtyisän elinympäristön sekä rakennusmaata kuntalaisille ja kesäasukkaille.

Paraisten kaavoituksesta vastaa ympäristöosaston kaavoitusyksikkö.

Ympäristöosaston muut yksiköt hoitavat kaavojen toteuttamista. Mittauksen vastuualueeseen kuuluu m.m. maapolitiikka, kaupungin rakentamattomien maa- ja vesialueiden hallinnointi, mittaustoiminta, osoitteet ja kiinteistönmuodostus, sekä tonttien myynti ja vuokraaminen että raakamaan hankkiminen.

Rakennusvalvonta osallistuu toimivan, turvallisen ja viihtyisän ympäristön luomiseen. Se ohjaa ja neuvoo rakentamista, ohjeistaa suunnittelua ja päättää rakentamis- ja ympäristölupa-asioista.