Nuohous

Nuohous

Pelastuslakimuutoksen myötä nuohoustoiminta on muuttunut 1.7.2019.

Aikaisemmin on ollut käytössä piirinuohousjärjestelmä, jossa pelastuslaitos on kilpailuttanut jokaiselle nuohouspiirille nuohoojan ja päättänyt nuohoustaksasta. Nykyään kiinteistönomistaja voi itse valita kiinteistöönsä ammattipätevyyden omaavan nuohoojan. Pelastuslakimuutos ei tuonut muutosta nuohouksen määräväleihin tai nuohoustyön sisältöön. Nuohoojat hinnoittelevat jatkossa vapaasti oman työnsä. Nuohoojan tulee jatkossa kirjoittaa nuohoustyöstä todistus, josta tulee selvitä rakennuksen osoite, nuohoustyön suorittaja, nuohouksen ajankohta, tehdyt toimenpiteet, havaitut puutteet ja viat. Mahdollisista reklamoinneista kannattaa olla yhteydessä kuluttaja-asiamieheen tai kunnan kuluttajaneuvontaan.

Ammattipätevyyden omaavia nuohoojia voi etsiä esimerkiksi nuohousalan keskusliiton OMAnuohooja -palvelusta: https://nuohoojat.fi/

Linkki Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen sivuille.