Murupolku

Avoimia työpaikkoja

Avoimia työpaikkoja

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen, noin 15 300 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Keskustamme on lähellä suuria kaupunkeja: Turkuun ajaa alle puolessa tunnissa (23 km), Helsinkiin on matkaa 173 km ja Tampereelle 180 km. Olemme kaksikielinen paikkakunta, ja meillä tulee mainiosti toimeen kummallakin kotimaisella.

Kaupunkimme on merkittävä työnantaja ja meitä työntekijöitä on kaiken kaikkiaan noin 1000. Olemme tehneet kaupunkistrategiaamme Luova saaristo -teemalla ja tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että olemme uteliaita, eteenpäin pyrkiviä ja ennakkoluulottomia. Me uskallamme luottaa vahvuuksiimme ja olla erilaisia - haluaisitko sinä olla yksi meistä?

Kerromme avoimista työpaikoistamme täällä verkkosivuillamme, Kuntarekry-palvelussa ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoistamme löydät myös Työministeriön verkkosivuilta www.mol.fi.  


AVOIMET TYÖPAIKKAMME:

 

Elinkeinopalvelut:

Työllistymisvalmentaja

Paraisten kaupunki hakee työllistymisvalmentajaa Tervetuloa kotiin! –hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa muuta kuin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvien henkilöiden työllistymistä Paraisilla, huomioiden kaikessa toiminnassa erityisesti naisten tavoittaminen. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan kanssa ja se saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta. Tehtävä on määräaikainen 30.11.2021 asti. 

Työllistymisvalmentaja toteuttaa hankkeen toimenpiteitä hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. yrittäjyyden eri muotoihin tutustuminen ja yritysvierailujen toteuttaminen; työnantajien ja muiden toimijoiden opastaminen vieraskielisten palkkaamisessa ja uusien yhteistyömuotojen kehittäminen eri tahojen välille sekä työnhakijoiden omien verkostojen luominen ja heidän tukemisensa omien vahvuuksiensa tunnistamisessa. 

Hakijalta odotetaan kokemusta maahanmuuttajien kanssa tehtävästä työstä heidän työllistymisensä tukemiseksi sekä yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Lisäksi toivotaan kokemusta hanketyöskentelystä. 

Työssä menestyminen edellyttää itsenäistä työskentelyotetta, hyviä yhteistyötaitoja ja verkostojen luomiskykyä, intoa uudenlaisten toimintatapojen kehittämiseen sekä kykyä kohdata erilaisia ihmisiä. 

Edellytämme ruotsin ja suomen kielen riittävää suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi. 

Lisätietoa antaa elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh. 040 488 5675, tiistaina 17.12. klo 12.00-14.00 ja keskiviikkona 18.12. klo 14.00-16.00 tai sähköpostitse tomas.eklund@parainen.fi.

Kirjalliset hakemukset ja ansioluettelo lähetetään osoitteeseen parainen@parainen.fi maanantaihin 23.12. klo 12.00 mennessä. 

 

Ympäristöosasto:

Paikkatietokäsittelijä 

Paraisten kaupunki palkkaa paikkatietokäsittelijän ympäristöosaston mittausyksikköön. Sijoituspaikkana on Paraisten kaupungintalo. Työsopimussuhde voidaan aloittaa 1.2.2020 tai sopimuksen mukaan.

Mittaustoimistossa on 12 työntekijää/viranhaltijaa ja sen vastuualueeseen kuuluu maapolitiikka, kaupungin rakentamattomien maa- ja vesialueiden hallinnointi, mittaustoiminta ja kiinteistönmuodostus. Mittausyksikkö vastaa myös karttojen ylläpidosta asemakaava- ja rakennusprosesseja varten sekä kiinteistö- ja osoiterekisteristä ja kaupungin rakentamattomien kiinteistöjen hallinnoinnista. Toimintaan sisältyy myös mittaustöiden suorittaminen sekä kaupungin sisäisille että ulkopuolisille asiakkaille, tonttien ja rakennettujen kiinteistöjen markkinointi ja myynti sekä raakamaan osto.

Mittaustoimisto kuuluu ympäristöosaston alaisuuteen yhdessä rakennusvalvonnan, kaavoituksen, ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon kanssa.
Paraisten kaupunki on yksi Turunmaan suurimmista työnantajista, kaupungilla työskentelee yli 1 000 työntekijää. Kaupungin työ- ja hallintokieli on ruotsi, mutta Paraisten kaupungintalon työympäristö on kaksikielinen, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että kollegoiden kanssa voi käyttää omaa äidinkieltään.

Parainen on ainutlaatuinen reilun 15 000 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Paraisten kaupunki käsittää suuren osan Saaristomeren alueesta ja sen tuhansista saarista ja luodoista. Paraisilta on lyhyt matka suuriin kaupunkeihin, etäisyys Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Hyvien bussiyhteyksien ansiosta työmatkat kaupungintalolle sujuvat näppärästi ja ympäristöystävällisesti.

TYÖTEHTÄVÄ

Paikkatietokäsittelijänä olet yksi mittaustoimiston kahdeksasta työntekijästä, joiden työpaikkana on Paraisten kaupungintalo. Pääasiallisena tehtävänäsi on Paraisten kaupungin karttatilauspalvelun hoitaminen ja siihen kuuluva asiakaspalvelu. Kaupungin rakennusvalvonnalle ja kaavoitusyksikölle jätettäviin hakemuksiin tilataan karttatilauspalvelun kautta vuosittain noin 1 300 karttapakettia. Asiakkaan pyynnöstä tilataan myös räätälöityjä karttaotteita. Paikkatietokäsittelijän tehtäviin kuuluu myös erilaisia mittaustoimiston toimistotöitä. Tällaisia tehtäviä ovat pohjakartan päivitys, rekisteripäivitykset, karttamateriaalin tuottaminen sekä muut valmistelevat tehtävät ja selvitykset, jotka koskevat tonttien myymistä, kiinteistönmuodostusta, osoitejärjestelmiä, asiakaspalvelua jne.

SOVELTUVUUS

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva toisen asteen koulutus. Maanmittaus-, rakennus- ja kaavoitusasioihin liittyvä koulutus tai kokemus katsotaan eduksi. Kielitaitovaatimuksena on ruotsin ja suomen kielen riittävä taito, kielitaito testataan työhaastattelun yhteydessä.

Ansioksi luetaan käytännön työkokemus paikkatietojärjestelmien käytöstä, aikaisempi kokemus Trimble Locus-, MapInfo/ArcGIS-, 3DWin- ja AutoCAD -ohjelmista sekä WMS/WFS-palvelujen tuntemus. 

PALKKA JA PALVELUSSUHTEEN EHDOT

Palkka määräytyy TS-sopimuksen mukaisesti,tehtäväkohtainen peruspalkka on 2184,78. Palkkaus perustuu tehtävän asettamiin vaatimuksiin. Palkkauksen muut osat koostuvat ammattialalisästä ja TS-sopimuksen ohjeiden mukaan harkittavasta henkilökohtaisesta lisästä. Työsuhde on voimassa toistaiseksi. Työsuhteessa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valittavan henkilön tulee ennen työsopimuksen laatimista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Työaika on työehtosopimuksen mukainen toimistotyöaika, 36 h 45 min viikossa. Työpaikalla on liukuva työaika, mikä tarkoittaa sitä, että työntekijällä on mahdollisuus itse vaikuttaa työaikoihinsa. Tehtävässä on myös mahdollisuus työskennellä osin etänä kaupungin etätyöhön liittyvien ehtojen mukaisesti. 

HAKEMUS TOIMITETAAN OSOITTEESEEN:

Hakuaika päättyy 16.12.2019 klo 16.00. Työhakemus työ-, tutkinto- ja kielitodistusliitteineen lähetetään osoitteeseen Ympäristöosasto, Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen. Kuoreen merkintä "Paikkatietokäsittelijä". Hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi. Kirjoita otsikkoriville ”paikkatietokäsittelijä”.

YHTEYSTIEDOT
Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä kaupungingeodeetti Daniel Backmaniin, puh. 040 488 6066, tai maankäyttöinsinööri Peter Lindgreniin, puh. 050 5662 943, sähköpostitse etunimi.sukunimi@parainen.fi.
 


Varhaiskasvatusyksikkö:

LASTENTARHANOPETTAJIEN ja LASTENHOITAJIEN SIJAISUUKSIA

Paraisten kaupungin varhaiskasvatuksessa on jatkuva rekrytointi lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien lyhyt- ja pitkäaikaisiin sijaisuuksiin. Meillä on yhdeksän päiväkotia ja viisi ryhmäperhepäivähoitopaikkaa. Yksi päiväkodeistamme on ympärivuorokautinen. Soveltuvista työtehtävistä ja toimipisteistä sovitaan jokaisen työntekijän kanssa erikseen.

Koulutus tai pitkäaikainen kokemus vastaavista tehtävistä sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito on toivottavaa. Myös alan opiskelijat ovat tervetulleita tekemään sijaisuuksia. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Saaristokaupunki tarjoaa inspiroivan ympäristön ja hyvän työyhteisön. Varhaiskasvatuksen painopistealueet ovat saaristokulttuuri, kaksikielisyys ja ulkoilmapedagogiikka. Kannustamme huomaavaisuuteen, luovuuteen ja moniammatillisuuteen.

Jos olet kiinnostunut työskentelemään meillä, täytä sähköinen hakemus kuntarekry.fi-palvelun kautta, työnumero 212142.

Tiedusteluihin vastaa päiväkodinjohtaja Monika Karlsson 050-5333478


Sosiaali- ja terveydenhuolto:

Työterveyshoitaja

Paraisten kaupungin terveydenhuoltoyksikkö julistaa haettavaksi TYÖTERVEYSHOITAJAN toimen 3.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Paraisten terveydenhuoltoyksikön työterveyshuolto tarjoaa lakisääteisiä työterveyshuoltopalveluja, paitsi Paraisten kaupungin omille työntekijöille, myös paikallisille yrityksille, yrittäjille ja maatalousyrityksille. 

Työterveyshuollon työ on ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa työtä. Työskentelemme terveysasemilla ja tapaamme asiakkaat sekä myös heidän omissa työympäristöissään. Yksikössä työskennellään moniammatillisessa tiimissä, ja ennaltaehkäisevä toiminta tapahtuu yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla. 

Arvostamme että sinulla on suuri kiinnostus työskennellä  ehkäisevän työterveyshuollon parissa. Arvostamme myös joustavuutta sekä muutos- ja kehittymisvalmiutta.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on työterveyshoitajan kelpoisuus. Työssä tarvitaan ajokorttia.
Kielitaitovaatimuksena on ruotsin ja suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Edellytämme valitulta henkilöltä tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Työntekijän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista.   
Peruspalkka on 2 539,21 euroa.
Hakemus toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työavain 263430. Hakemus tarvittavine todistuksineen voidaan toimittaa myös osoitteeseen Paraisten terveyskeskus / Kirsi Lehtikankare, Vapparintie 15 a, 21600 Parainen, tai sähköpostitse terveyskeskus@parainen.fi viimeistään 16.12. 2019 klo 12.00. 

Haastattelut pidetään keskiviikko 8.1.2020.

Tiedustelut vt. hoitotyön johtaja Janette Sundqvist puh. 040 488 5503

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka

Tervetuloa tekemään lastensuojelun sosiaalityötä kohtuullisella ja eettisesti kestävällä asiakasmäärällä (noin 30 lasta). Paraisten kaupungin Perheyksikkö on määrätietoisesti tulevaisuuteen katsova työyhteisö, jossa työskennellään lapsiperheiden parissa sosiaalihuollon sekä lastensuojelun viitekehyksessä. Paraisten kaupunki kehittää voimakkaasti lapsiperheiden palveluita, jossa monitoimijaisuus on työskentelyn lähtökohtana ja palvelut viedään lasten ja perheiden luonnolliseen toimintaympäristöön. Paraisten kaupungin lapsiperheiden palvelut ovat hyvin ja monipuolisesti resursoituja.


Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluvat avo-, sijais- ja jälkihuollon työtehtävät sekä työskentelytapojen ja -menetelmien jatkuva kehittäminen moniammatillisessa tiimissä, johon sosiaalityöntekijän lisäksi kuuluvat sosiaaliohjaaja ja perhetyöntekijä. Työ sisältää myös virka-aikaista päivystystä. Parainen on kaksikielinen kaupunki, joka tukee kieliopintoja. Tarjoamme työntekijöille säännöllisen ryhmä- ja tarvittaessa yksilötyönohjauksen sekä mahdollisuuden lastensuojelun juridisen konsultaation.


Odotamme hakijoilta lastensuojelun sosiaalityön kokemusta, avoimuutta, rohkeutta tehdä asioita toisin, innokkuutta ja halua kehittämiseen.

Tarjoamme sinulle:
•    Kilpailukykyisen palkan 3650€
•    Sitouttamispalkkion
•    20 palkallista omanalan koulutus- ja kehittämispäivää vuodessa
•    Viikoittaisen mahdollisuuden etätöihin
•    Tukea ruotsin tai suomen kielen opiskeluun
•    Mahdollisuuden yksilö- ja ryhmätyönohjaukseen

Lupaamme sinulle:
•    Lähiesimiehen tuen
•    Joustavaa ja ihmisläheistä johtamista
•    Avoimen ja rakentavan keskustelukulttuurin
•    Positiivisen ja mukavan työyhteisön ja työilmapiirin

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen pätevyys sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Tarvittaessa työnantaja tukee kieliopintoja.


Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustaote (504/2002). Kielitaito osoitetaan todistuksella. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Virka täytetään sopimuksen mukaan ja siihen sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja sosiaalityöntekijän virasta antaa yksikönpäällikkö Sami Salmivirta 0404886091 sami.salmivirta@parainen.fi Sijaispätevät huomioidaan rekrytoinnissa.

Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti www.kuntarekry.fi kautta, työavain 264731. Hakemuksen liitteineen voi myös toimittaa sosiaali- ja terveysosastolle osoitteeseen Paraisten kaupunki, Rantatie 28 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi. Hakuaika päättyy 23.12.2019 klo 12:00.

 

Sosiaaliohjaaja, aikuissosiaalityö

Paraisten kaupungin sosiaali- ja terveysosaston sosiaalipalveluyksikössä julistetaan haettavaksi aikuissosiaalityön 

Sosiaaliohjaaja
vakituinen virka 1.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Etsimme aikuissosiaalityöhön sosiaaliohjaajaa.  Työtehtäviin kuuluu pääasiassa aikuisten henkilökohtainen sosiaalineuvonta ja ohjaus. Työn keskeinen sisältö on taloussosiaalityö, mm ehkäisevien ja täydentävien toimeentulotukipäätösten tekemistä, asiakkaan taloudellisen toimintakyvyn vahvistamista sekä sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointeja.  Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen. Tärkeätä työssä on asiakkaan joustava kohtaaminen, tuki ja motivointi itsenäiseen suoriutumiseen.

Työhön sisältyy sekä toimistotyötä että jalkautumista. 

Työpiste on Paraisten sosiaalikeskuksessa ja käsittää koko kunnan aluetta. Sosiaaliohjaaja on osa aikuissosiaalityön tiimiä. 

Sosiaaliohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015) sosionomi AMK sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Työntekijän henkilökohtaista kehitystä tuetaan työnohjauksella ja koulutuksilla. Tarjotaan mahdollisuus kieliopintoihin ja työtekemiseen elävässä kaksikielisessä ympäristössä. Halutessa on mahdollisuus säännölliseen etätyöhön. 

Edellytämme, että olet joustava ja yhteistyötaitoinen, työskentelet eettisesti ja jaat kehittämis- ja tiimityötä koskevat arvomme. Työn hoitamiseksi tarvitaan kykyä tunnistaa asiakkaan vahvuudet ja vahvistaa niitä.

Kokemus vastaavista työtehtävistä luetaan hakijalle ansioksi. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Kielitaito osoitetaan todistuksella. Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Oman auton käyttö helpottaa tehtävän hoitamista. 

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan.

Tarkempia tietoja antaa sosiaalipalvelupäällikkö Heidi Ulriksson, puh. 02 458 5700, sähköposti heidi.ulriksson@parainen.fi.

Hakemus toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa www.kuntarekry.fi-palvelun kautta, työavain 264926. Hakemuksen ja siihen liittyvät todistukset voi lähettää myös osoitteeseen Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi. Hakuaika päättyy 17.12.2019 klo 12.00.

Työhaastattelut suoritetaan 19.12.2019 tai sopimuksen mukaan.

 

Muistikoordinaattori

Paraisten kaupungin vanhustenhuolto julistaa haettavaksi MUISTIKOORDINAATTORIN vakinaisen viran. Virka on voimassa toistaiseksi ja se alkaa 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset: sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai muu sopiva korkeakoulututkinto. Suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Muistikoordinaattori vastaa muistisairaiden hoidosta ja hoivasta sekä tukee ja ohjaa omaisia tiiviissä yhteistyössä muun muassa kotihoidon, terveydenhuollon ja kolmannen sektorin kanssa. Muistikoordinaattori toimii myös päivätoiminnan henkilöstön lähiesimiehenä. 

Palkka määräytyy virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. 

Tiedustelut: vanhustyön päällikkö Camilla Bergman-Kärpijoki, mielellään sähköpostitse camilla.bergman-karpijoki@parainen.fi tai puhelimitse 050 596 2614.
Hakemus toimitetaan 10.1.2020 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisessä muodossa sivuston www.kuntarekry.fi kautta, työavain 264763. Hakemuksen ja tarvittavat todistukset voi lähettää myös osoitteeseen Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi.

 

 

2 sairaanhoitajaa, Terveyskeskuksen vuodeosasto (akuutti- ja kuntouttava)

Paraisten kaupungin terveydenhuoltoyksikkö julistaa haettavaksi kaksi SAIRAANHOITAJAN tointa Terveyskeskuksen vuodeosastolla (akuutti- ja kuntouttava), 3.2.2020 tai sopimuksen mukaan.

Osastolla hoidetaan aikuisikäisiä, erilaisissa terveyden- ja elämäntilanteissa olevia potilaita. Työ on moniammatillista ja vaihtelevaa, osaavan tiimin kanssa työskentelyä. Tarjoamme perehdytyksen työhön.

Tehtävän kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto. Tehtävä edellyttää aloitekykyä, aitoa kiinnostusta hoitotyöhön ja kiinnostusta toteuttaa kuntouttavaa työotetta hoitotyössä. Arvostamme joustavuutta, muutosvalmiutta ja kehittämismyönteisyyttä.

Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Edellytämme valitulta henkilöltä tartuntatautilain § 48 mukaista rokotesuojaa. 
Peruspalkka 2454,30€ Työntekijän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista.

Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi  -sivujen kautta työavain 264511. Hakemukset ja tarvittavat todistukset voi myös toimittaa osoitteeseen Paraisten terveyskeskus/Kirsi Lehtikankare, Vapparintie 15a, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen terveyskeskus@parainen.fi 30.12.2019 klo 12.00 mennessä.
Haastattelut pidetään tiistai 14.1.2020 klo 14 - 16


Tiedustelut, osastonhoitaja Jaana Orava puh. 040 488 5524 tai vt. hoitotyönjohtaja Janette Sundqvist puh. 0404885503

 

Sairaanhoitaja, sijainen, kotisairaanhoito

Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteen: 
SAIRAANHOITAJAN SIJAINEN kotisairaanhoitoon Nauvon kunta-alueelle. Työsuhde alkaa mahdollisimman pian ja jatkuu 19.10.2020 asti.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on ruotsin ja suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja antaa vanhustyön ohjaajan sijainen Medris Jurs, puh. 040 488 5589 tai kotihoidon sairaanhoitaja Natalie Fagerholm, puh. 040 551 7914.

Hakemus toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa sivuston www.kuntarekry.fi kautta, työavain 264947. Hakemuksen ja siihen liittyvät todistukset voi toimittaa myös sosiaali- ja terveysosastolle osoitteeseen Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi 31.12.2019 klo 12.00 mennessä.
 

 

Lähihoitaja, sijaisuus, Terveyskeskuksen vuodeosasto (akuutti- ja kuntouttava)

Paraisten kaupungin terveydenhuoltoyksikkö julistaa haettavaksi LÄHIHOITAJAN sijaisuuden Terveyskeskuksen vuodeosastolla (akuutti- ja kuntouttava), 3.2.2020 – 10.1.2021 (jatko mahdollinen) tai sopimuksen mukaan.

Osastolla hoidetaan aikuisikäisiä, erilaisissa terveyden- ja elämäntilanteissa olevia potilaita. Työ on moniammatillista ja vaihtelevaa, osaavan tiimin kanssa työskentelyä. Tarjoamme perehdytyksen työhön.

Tehtävän kelpoisuusehtona on lähihoitajantutkinto. Tehtävä edellyttää aloitekykyä, aitoa kiinnostusta hoitotyöhön ja kiinnostusta toteuttaa kuntouttavaa työotetta hoitotyössä. Arvostamme joustavuutta, muutosvalmiutta ja kehittämismyönteisyyttä.

Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Edellytämme valitulta henkilöltä tartuntatautilain § 48 mukaista rokotesuojaa. 
Peruspalkka 2164,52 euro 
Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi  -sivujen kautta työavain 264467.  Hakemukset ja tarvittavat todistukset voi myös toimittaa osoitteeseen Paraisten terveyskeskus/Kirsi Lehtikankare, Vapparintie 15a, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen terveyskeskus@parainen.fi 30.12.2019 klo 12.00 mennessä.


Haastattelut pidetään tiistai 14.1.2020 klo 14 - 16

Tiedustelut, osastonhoitaja Jaana Orava puh. 040 488 5524 tai 
vt. hoitotyönjohtaja Janette Sundqvist 0404885503


 

Lähihoitaja, äitiyslomasijaisuus, vanhustenhuolto Grannas/Nauvo

Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työ-sopimussuhteisen sijaisuuden: 
LÄHIHOITAJAN äitiyslomasijaisuus vanhustenhuoltoon, Grannas/Nauvo. Kolmevuoro-työ. Työsuhde ajalle 20.1.-27.11.2020. 

Lähihoitajan kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittä-vä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Lisätietoja antaa vanhustyön ohjaajan sij. Medris Jurs, puh. 040 488 5589

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työnumero 265578. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoittee-seen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 31.12.2019 klo 12.00.


 

Lähihoitaja vanhustenhuoltoon, Grannas/ Nauvo

Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteen:

LÄHIHOITAJA vanhustenhuoltoon, Grannas/Nauvo. Kolmevuorotyö. Työsuhde alkaa mahdollisimman pian ja jatkuu toistaiseksi.

Lähihoitajan kelpoisuusvaatimukset: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Valitun tulee ennen työssä aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Lisätietoja antaa vanhustyön ohjaajan sijainen Medris Jurs puh. 040 488 5589.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työavain 257152. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 13.12.2019 klo 12.00.

 

Kaksi lähihoitajaa, vanhustenhuolto kotihoito

Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavat sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteet:
Kaksi LÄHIHOITAJAA vanhustenhuollon kotihoitoon. Työtehtävänä kotihoidossa on asiakkaan luona tapahtuva asiakaslähtöinen ja kuntouttava hoitotyö sisältäen perushoitoa ja sairaanhoidollisia tehtäviä. Tehtävät ovat esimerkiksi ruokailusta, lääkityksestä sekä henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista. Työn tavoitteena on asiakkaan hyvä arki ja kotona selviytyminen. Lähihoitajan työ kotihoidossa on vaativaa, monipuolista, innostavaa ja haastavaa. Työtä tehdään asiakkaan kanssa laaditun, asiakkaan tarpeet huomioivan, hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.
Työ on kaksivuorotyötä ja työsuhde on voimassa toistaiseksi ja se alkaa mahdollisimman pian tai sopimuksen mukaan. Palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti.
Lähihoitajan kelpoisuusvaatimukset: lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Myös joulukuun aikana valmistuvat lähihoitajaopiskelijat huomioidaan haussa.
Valitun tulee ennen työssä aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.


Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Maarit Silvan, puh. 050 596 2615, vastaava ohjaaja Monika Gestranius, puh. 044 358 5840 tai palvelupäällikkö sij. Suvi Simelius-Nieminen, puh. 040 141 7394.


Hakemus toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa www.kuntarekry.fi-palvelun kautta, työavain 264678. Hakemuksen ja siihen liittyvät todistukset voi lähettää myös osoitteeseen Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi. Hakuaika päättyy 13.12.2019 klo 12:00.

 

Lähihoitaja, vanhustenhuolto kotihoito, kotiutustiimi

Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavat sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteet:
LÄHIHOITAJA vanhustenhuollon kotihoitoon perustettavaan kotiutustiimiin. Kotiutustiimin lähihoitajana osallistut tiimin osana kotiutuvien asiakkaiden palveluiden ja hoidon tarpeen kartoittamiseen. Työ vaatii ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Toivomme hakijalta kehittämishalukkuutta sekä kuntouttavaa työotetta kotiutustiimin asiakkaiden kokonaisvaltaisessa hoidossa. Kokemus kotiutustiimissä toimimisesta katsotaan eduksi.
Työ on kaksivuorotyötä ja työsuhde on voimassa toistaiseksi ja se alkaa mahdollisimman pian tai sopimuksen mukaan. Palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti.
Lähihoitajan kelpoisuusvaatimukset: lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Myös joulukuun aikana valmistuvat lähihoitajaopiskelijat huomioidaan haussa.
Valitun tulee ennen työssä aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.


Lisätietoja antaa vastaava sairaanhoitaja Tove Lehtinen, puh. 050 596 2615 tai palvelupäällikkö sij. Suvi Simelius-Nieminen, puh. 040 141 7394.


Hakemus toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa www.kuntarekry.fi-palvelun kautta, työavain 264678. Hakemuksen ja siihen liittyvät todistukset voi lähettää myös osoitteeseen Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi. Hakuaika päättyy 13.12.2019 klo 12:00.

 

Jatkuva rekrytointi:

 

SAIRAANHOITAJIA JA LÄHIHOITAJIA Paraisten terveydenhuoltoon. Jatkuva rekrytointi lyhyt- ja pitkäaikaisiin (keikkatyö ja muut sijaisuudet) lähihoitajan sijaisuuksiin

Sairaanhoitajan kelpoisuusehdot: Sairaanhoitajan tutkinto ja hyvä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Lähihoitajien kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Edellytämme henkilöiltä tartuntalain §48 mukaista rokotesuojaa.

Myös alojen opiskelijat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat hakeutua sijaisuuksiin.

Toivomme sinulta reipasta ja toimeen tarttuvaa otetta. Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä kilpailukykyisellä palkalla ajanmukaisessa toimintaympäristössä.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti  www.kuntarekry.fi -sivujen kautta, työnumero 205372. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi myöskin toimittaa osoitteeseen: Paraisten terveyskeskus/ Pia Nedermo, Vapparintie 15a, 21600 Parainen tai terveyskeskus@parainen.fi.

Otamme sinuun yhteyttä ja sovimme haastatteluajan. Tullessasi haastatteluun ota mukaan henkilötodistus sekä alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijoita pyydämme ottamaan mukaan opintorekisteriotteen.

Lisätietoja antavat:
Osastonhoitaja Jaana Orava, akuutti ja kuntouttava vuodeosasto puh. 040 488 5524 tai Osastonhoitaja Sari Gustafsson, Malmkullan vuodeosasto puh. 040 488 5843 tai Janette Sundqvist, puh. 040 488 5503 
 

LÄHIHOITAJIA VANHUSTENHUOLTOON, kotipalvelu/Parainen
Jatkuva rekrytointi lyhyt- ja pitkäaikaisiin (keikkatyö ja muut sijaisuudet) lähihoitajan sijaisuuksiin.

Lähihoitajien kelpoisuusehdot: lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Myös alan opiskelijat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat hakeutua sijaisuuksiin.

Toivomme sinulta reipasta ja toimeen tarttuvaa otetta. Kotihoidossa ajokortti on välttämätön.
Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä kilpailukykyisellä palkalla ajanmukaisessa toimintaympäristössä.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi -sivujen kautta, työnumero 134087. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi myöskin toimittaa osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi.

Otamme sinuun yhteyttä ja sovimme haastatteluajan. Tullessasi haastatteluun ota mukaan henkilötodistus sekä alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijoita pyydämme ottamaan mukaan opintorekisteriotteen.

Lisätietoja antavat:
Maarit Silván, puh. 050 596 2615 tai
Monika Gestranius, puh. 044 358 5840 
 

Tarvitsemme VUOSILOMA- JA TYÖVAPAASIJAISIA  terveydenhuollon ja vanhustenhuollon kaikkiin ammattiryhmiin!

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi  -sivujen kautta. Hakemuksen voi myöskin tarvittavine todistuksineen toimittaa osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi

SAIRAANHOITAJA
Tehtävän kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto. Tehtävä edellyttää aloitekykyä, aitoa kiinnostusta työskentelyyn potilaiden kanssa, stressinsietokykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyökykyä.  Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti. www.kuntarekry.fi  työnumero 165947.

LÄHIHOITAJA
Lähihoitajien kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä ruotsin ja suomen kielen riittävä suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti. www.kuntarekry.fi työnumero 165948.

HOITOAPULAINEN, PARAINEN
Hoitoapulaisen kelpoisuusehdot: Soveltuva koulutus tai pitkä kokemus työstä. Kielitaitovaatimuksena on riittävän ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti. www.kuntarekry.fi  työnumero 165956

LAITOSAPULAINEN, PARAINEN
Pätevyysvaatimuksena on alan koulutus tai pitkäaikainen kokemus sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti. www.kuntarekry.fi  työnumero 165958 . 

Ota yhteyttä: 
Vastaava sairaanhoitaja Janette Sundqvist / Lääkärivastaanotto  040 488 5503
Osastonhoitaja vs Jaana Orava / Vuodeosasto 040 488 5524
Osastonhoitaja vs Sari Gustafsson / Malmkulla vuodeosasto  040 488 5843
Vanhustyön ohjaaja  vs Medris Jurs / Grannas, Nauvo 040 488 5589
Vanhustyön ohjaaja Erja Rajakangas / Sateenkaari, Korppoo  040 458 0400
Vanhustyön ohjaaja Annika Brunnsberg / Fridhem, Houtskari 040 488 5590
Vanhustyön ohjaaja Annika Brunnsberg / Aftonro, Iniö 040 488 5590
Vastaava sairaanhoitaja Tove Lehtinen / kotisairaanhoito, Parainen  040 488 5566
Yksikönpäällikkö Camilla Bergman-Kärpijoki /vanhustenhuolto, Parainen 050 596 2614
Vastaava ohjaaja Maarit Silván / kotipalvelu, Parainen  050 596 2615
Palveluasumisen ohjaaja Carina Willberg / palveluasuminen, Parainen 040 020 2848
Muistikoordinaattori vs Marika Cederlöf / vanhusten päivätoiminta  040 488 6055

tai s-postitse etunimi.sukunimi@parainen.fi
 

Tukihenkilötoiminta vammaispalvelussa

Paraisten kaupungin vammaispalvelu hakee tukihenkilöitä nuorille ja aikuisille, joilla on vammasta tai sairaudesta johtuvia erityistarpeita. Tukihenkilö on tukena ja apuna vapaa-ajan toiminnoissa.

Kaupungin vammaispalvelu tekee tukihenkilön kanssa määräaikaisen toimeksiantosopimuksen aina yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Tukihenkilön tulee olla vähintään 16-vuotias. Tukihenkilötunteja voidaan myöntää korkeintaan 10 tuntia/kuukausi. Palkkio on 10 €/tunti. Kulukorvausta maksetaan enintään 60€/2kk. Jos tuentarvitsija on alaikäinen, täytyy tukihenkilön esittää rikosrekisteriote ennen toiminnan aloitusta.

Tukihenkilö ei saa olla tuettavan lähiomainen. Tukihenkilö sitoutuu yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Tuettava/tuettavan huoltaja sopivat yhdessä tukihenkilön kanssa tapaamisten sisällöstä.

Tarkempia tietoja antaa sosiaaliohjaaja Maria Wallin, puh. 040 488 6083 tai maria.wallin@parainen.fi