Murupolku

Avoimia työpaikkoja

Avoimia työpaikkoja

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen, noin 15 300 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Keskustamme on lähellä suuria kaupunkeja: Turkuun ajaa alle puolessa tunnissa (23 km), Helsinkiin on matkaa 173 km ja Tampereelle 180 km. Olemme kaksikielinen paikkakunta, ja meillä tulee mainiosti toimeen kummallakin kotimaisella.

Kaupunkimme on merkittävä työnantaja ja meitä työntekijöitä on kaiken kaikkiaan noin 1000. Olemme tehneet kaupunkistrategiaamme Luova saaristo -teemalla ja tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että olemme uteliaita, eteenpäin pyrkiviä ja ennakkoluulottomia. Me uskallamme luottaa vahvuuksiimme ja olla erilaisia - haluaisitko sinä olla yksi meistä?

Kerromme avoimista työpaikoistamme täällä verkkosivuillamme, Kuntarekry-palvelussa ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoistamme löydät myös Työministeriön verkkosivuilta www.mol.fi.  


AVOIMET TYÖPAIKKAMME:

 

 

Ympäristöosasto:

 

Karttoitaja

Paraisten kaupunki palkkaa määräaikaisesti karttoitajan ympäristöosaston mittausyksikköön. Sijoituspaikkana on Paraisten kaupungin varikko. Työsopimussuhde on yksivuotinen ja alkaa 1.5.2020 tai sopimuksen mukaan.

Mittaustoimistossa on 12 työntekijää/viranhaltijaa ja sen vastuualueeseen kuuluu maapolitiikka, kaupungin rakentamattomien maa- ja vesialueiden hallinnointi, mittaustoiminta ja kiinteistönmuodostus. Mittausyksikkö vastaa myös karttojen ylläpidosta asemakaava- ja rakennusprosesseja varten sekä kiinteistö- ja osoiterekisteristä ja kaupungin rakentamattomien kiinteistöjen hallinnoinnista. Toimintaan sisältyy myös mittaustöiden suorittaminen sekä kaupungin sisäisille että ulkopuolisille asiakkaille, tonttien ja rakennettujen kiinteistöjen markkinointi ja myynti sekä raakamaan osto.

Mittaustoimisto kuuluu ympäristöosaston alaisuuteen yhdessä rakennusvalvonnan, kaavoituksen, ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon kanssa.Paraisten kaupunki on yksi Turunmaan suurimmista työnantajista, kaupungilla työskentelee yli 1 000 työntekijää. Kaupungin työ- ja hallintokieli on ruotsi, mutta Paraisten kaupungintalon työympäristö on kaksikielinen, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että kollegoiden kanssa voi käyttää omaa äidinkieltään.

Parainen on ainutlaatuinen reilun 15 000 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Paraisten kaupunki käsittää suuren osan Saaristomeren alueesta ja sen tuhansista saarista ja luodoista. Paraisilta on lyhyt matka suuriin kaupunkeihin, etäisyys Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Hyvien bussiyhteyksien ansiosta työmatkat kaupungintalolle sujuvat näppärästi ja ympäristöystävällisesti.

TYÖTEHTÄVÄ

Sijoituspaikka on Paraisten kunta-alue, mutta työtehtäviin sisältyy mittaustehtäviä koko kunnan alueella. Työtehtäviin kuuluu sekä maastomittaus- että kartastotehtäviä. Olet osa nelihenkistä mittausryhmää, jota johtaa mittauspäällikkö. Mittaustehtävät suoritetaan kahden hengen tiimeissä tai yksin tehtävän tyypistä riippuen.

SOVELTUVUUS

Hakijalla tulee olla maanmittausalan perustutkinto (kartoittaja) tai vastaava aikaisempi tutkinto. Edellytämme myös ajokorttia ja kokemusta erilaisista mittausinstrumenteista, takymetristä ja GPS:stä. Kielitaitovaatimuksena on ruotsin ja suomen kielen riittävä taito, jotta luonteva, asiallinen ja palvelualtis kommunikointi asiakkaiden kanssa erilaisissa tilanteissa onnistuu, kielitaito testataan työhaastattelun yhteydessä. Hakijalta odotetaan lisäksi hyvää terveyttä, näppäryyttä ja luotettavuutta sekä hyviä yhteistyötaitoja. Palkka määräytyy TS-sopimuksen mukaan (Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus). 

HAKEMUS TOIMITETAAN OSOITTEESEEN:

Hakuaika päättyy 7.4.2020 klo 15.00. Työhakemus työ-, tutkinto- ja mahdollisen kielitodistusliitteineen lähetetään osoitteeseen Ympäristöosasto, Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen. Kuoreen merkintä "Kartoittaja". Hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi Kirjoita otsikkoriville ”kartoittaja”.

YHTEYSTIEDOT
Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä Mittauspäällikkö Kim Vahtera 050 536 5556 tai kaupungingeodeetti Daniel Backmaniin, puh. 040 488 6066, sähköpostitse etunimi.sukunimi@parainen.fi.
 

 

 

Suomenkielinen koulutus:

 

Luokanopettaja, Koivuhaan koulu

Luokanopettaja, sijaisuus, Korppoo

 

 

Varhaiskasvatusyksikkö:

 

LASTENTARHANOPETTAJIEN ja LASTENHOITAJIEN SIJAISUUKSIA

Paraisten kaupungin varhaiskasvatuksessa on jatkuva rekrytointi lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien lyhyt- ja pitkäaikaisiin sijaisuuksiin. Meillä on yhdeksän päiväkotia ja viisi ryhmäperhepäivähoitopaikkaa. Yksi päiväkodeistamme on ympärivuorokautinen. Soveltuvista työtehtävistä ja toimipisteistä sovitaan jokaisen työntekijän kanssa erikseen.

Koulutus tai pitkäaikainen kokemus vastaavista tehtävistä sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito on toivottavaa. Myös alan opiskelijat ovat tervetulleita tekemään sijaisuuksia. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Saaristokaupunki tarjoaa inspiroivan ympäristön ja hyvän työyhteisön. Varhaiskasvatuksen painopistealueet ovat saaristokulttuuri, kaksikielisyys ja ulkoilmapedagogiikka. Kannustamme huomaavaisuuteen, luovuuteen ja moniammatillisuuteen.

Jos olet kiinnostunut työskentelemään meillä, ota ystävällisesti yhteyttä päiväkodinjohtaja Monika Karlssoniin, monika.karlsson@parainen.fi, puh. 050-533 3478.

 


Sosiaali- ja terveydenhuolto:

 

 

Sosiaaliohjaaja, aikuissosiaalityö

Paraisten kaupungin sosiaali- ja terveysosaston sosiaalipalveluyksikössä julistetaan haettavaksi aikuissosiaalityön
 
Sosiaaliohjaajan

vakituinen virka 1.5.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Pidätkö ihmisten kanssa tehtävästä monipuolisesta ja itsenäisestä työstä jossa jokainen työpäivä on erilainen? 
Mikäli vastasit kyllä, voit olla etsimämme henkilö aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajaksi. 
 
Sosiaaliohjaajana teet työtä aikuisten parissa ohjaten heitä erilaisten elämänhallinnan haasteiden edessä. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan muutokseen, jolloin asiakkaan joustava kohtaaminen, tuki ja motivointi itsenäiseen suoriutumiseen ovat tärkeitä. Asiakkaan kanssa teet sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointeja.  Sosiaaliohjaajana sinulla on myös mahdollisuus auttaa asiakasta tekemällä päätöksiä ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta sekä opettaa taloudenhallintaa välitystilin muodossa.
 
Työhön sisältyy sekä toimistossa tehtävää työtä, tiimi- ja parityötä että jalkautumista. 

Työpiste on Paraisten sosiaalikeskuksessa ja käsittää koko kunnan aluetta. Sosiaaliohjaaja on osa aikuissosiaalityön tiimiä josta saa vahvaa ammatillista tukea kokeneilta työntekijöiltä. 

Pidämme tärkeänä työnhyvinvoinnista huolehtimisen. Työntekijöiden henkilökohtaista kehitystä tuetaan työnohjauksella ja koulutuksilla. Työpaikan keskustelukulttuuri on avoin ja rakentava. Tarjotaan mahdollisuus kieliopintoihin ja työntekemiseen elävässä kaksikielisessä ympäristössä. Halutessa on mahdollisuus säännölliseen etätyöhön. Saat perehdytystä kokeneilta työkavereilta ja tukea läsnä olevalta esimieheltä.
 
Toivomme että olet järjestelmällinen, joustava, vastuuntuntoinen ja edistät hyvää ja myönteistä työilmapiiriä.  
Työhön valmiiksi kuuluvien työtehtävien lisäksi sinulla on mahdollisuus vaikuttaa työsi sisältöön oman kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. 
  
Sosiaaliohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015) sosionomi AMK sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Toivomme että sinulla on kokemusta vastaavista työtehtävistä. Oman auton käyttö helpottaa tehtävän hoitamista.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Kielitaito osoitetaan todistuksella. Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.  

Palkka KVTES:n mukaan

Tarkempia tietoja antaa sosiaalipalvelupäällikkö Heidi Ulriksson, puh. 02 458 5700, sähköposti heidi.ulriksson@parainen.fi.

Hakemus toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa www.kuntarekry.fi-palvelun kautta, työavain 285385. Hakemuksen ja siihen liittyvät todistukset voi lähettää myös osoitteeseen Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi. Hakuaika päättyy 9.4.2020 klo 12.00.  Työhaastattelut pidetään 15.4.2020 tai sopimuksen mukaan.  

 

 

Sairaanhoitajan sijaisuuksia, Terveyskeskuksen akuutti- ja kuntouttava vuodeosasto sekä kotisairaala

Paraisten kaupungin terveydenhuoltoyksikkö hakee SAIRAANHOITAJIA lyhyt- sekä pitkäaikaisiin sijaisuuksiin Terveyskeskuksen akuutti- ja kuntouttava vuodeosastolle sekä kotisairaalaan.

Osastolla hoidetaan aikuisikäisiä, erilaisissa terveyden- ja elämäntilanteissa olevia potilaita. Työ on moniammatillista ja vaihtelevaa, osaavan tiimin kanssa työskentelyä. Työ on kolmivuorotyö. 

Kotisairaala tarjoaa akuuttia, lyhytaikaista sairaanhoitoa potilaan kotona. Pääasialliset työtehtävät koostuvat laskimon sisäisistä lääkehoidoista sekä näytteiden ottamisesta.  Arvostamme aikaisempaa kokemusta vastaavista työtehtävistä. Työ on kaksivuorotyö.

Tehtävän kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto. Arvostamme aloitekykyä, aitoa kiinnostusta hoitotyöhön ja kiinnostusta toteuttaa kuntouttavaa työotetta hoitotyössä. Arvostamme joustavuutta, muutosvalmiutta ja kehittämismyönteisyyttä. Tarjoamme perehdytyksen työhön.

Arvostamme että hakija on suorittanut LOVe:n (lääkehoidon osaamisen perusteet, lääke- ja nestehoito laskimoon sekä verensiirto) Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Valitulta henkilöltä tulee olla tartuntatautilain § 48 mukainen rokotesuoja. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaan. 

Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi  -sivujen kautta työavain 284102.  
Hakemukset ja tarvittavat todistukset voi myös toimittaa osoitteeseen Paraisten terveyskeskus/Pia Nedermo, Vapparintie 15a, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen terveyskeskus@parainen.fi 20.4.2020 klo 12.00 mennessä. 


Tiedustelut, osastonhoitaja Jaana Orava puh. 040 488 5524 tai vt. hoitotyönpäällikkö Janette Sundqvist puh 0404885503
 

 

Lähihoitajia, vuosilomasijaisuuksia Koivukoto

LÄHIHOITAJIA VUOSILOMASIJAISUUKSIA, KOIVUKODON PALVELUASUMISYKSIKKÖ

Kelpoisuusvaatimukset: lähihoitaja tai sosiaali- ja terveysalan opiskelija. Vähintään 16 vuoden ikä. Molempien kotimaisten kielten tyydyttävä taito. 

Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Yhteyshenkilö: palveluasumisen ohjaaja Carina Willberg, Parainen, puh. 040 020 2848 tai s-postitse etunimi.sukunimi@parainen.fi.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työavain 276561. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 30.4.2019. Haastattelemme ja palkkaamme jo hakuaikana sitä mukaan, kun hakemuksia saapuu.

 

Lähihoitajia, vuosilomasijaisuuksia Paraisten kotihoito

LÄHIHOITAJIA VUOSILOMASIJAISUUKSIA, PARAISTEN KOTIHOITO

Kelpoisuusvaatimukset: lähihoitaja tai sosiaali- ja terveysalan opiskelija. Vähintään 16 vuoden ikä. Molempien kotimaisten kielten tyydyttävä taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Yhteyshenkilö: palvelupäällikön sijainen Suvi Simelius-Nieminen, Parainen, puh. 040 141 7394, vastaava ohjaaja Maarit Silván, puh. 050 596 2615, vastaava ohjaaja Monika Gestranius puh. 044 358 5840 tai s-postitse etunimi.sukunimi@parainen.fi.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työavain 276597. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 30.4.2019. Haastattelemme ja palkkaamme jo hakuaikana sitä mukaan, kun hakemuksia saapuu.

 

Lähihoitajia, vuosilomasijaisuuksia päivätoiminta

LÄHIHOITAJIA VUOSILOMASIJAISUUKSIA, PÄIVÄTOIMINTA

Kelpoisuusvaatimukset: lähihoitaja tai sosiaali- ja terveysalan opiskelija. Vähintään 16 vuoden ikä. Molempien kotimaisten kielten tyydyttävä taito. 

Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Yhteyshenkilö: muistikoordinaattorin sijainen Marika Cederlöf, puh. 040 488 6055 tai s-postitse etunimi.sukunimi@parainen.fi

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työavain 276569. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 30.4.2019. Haastattelemme ja palkkaamme jo hakuaikana sitä mukaan, kun hakemuksia saapuu.

 

Lähihoitajia, vuosilomasijaisuuksia Grannas Nauvo

LÄHIHOITAJIA VUOSILOMASIJAISUUKSIA, GRANNAS NAUVO 3-VUOROTYÖ JA NAUVON KOTIHOIDON 2 VUOROTYÖ

Kelpoisuusvaatimukset: lähihoitaja tai sosiaali- ja terveysalan opiskelija. Vähintään 16 vuoden ikä. Molempien kotimaisten kielten tyydyttävä taito. 

Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Yhteyshenkilö: vanhustyön ohjaajan sij. Medris Jurs, puh. 040 488 5589 tai s-postitse etunimi.sukunimi@parainen.fi

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työavain 276572. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 30.4.2019. Haastattelemme ja palkkaamme jo hakuaikana sitä mukaan, kun hakemuksia saapuu.

 

Lähihoitajia, vuosilomasijaisuuksia  Korppoo

LÄHIHOITAJIA VUOSILOMASIJAISUUKSIA, SATEENKAARI KORPPOO

Kelpoisuusvaatimukset: lähihoitaja tai sosiaali- ja terveysalan opiskelija. Vähintään 16 vuoden ikä. Molempien kotimaisten kielten tyydyttävä taito. 

Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Yhteyshenkilö: vanhustyön ohjaaja Erja Rajakangas, puh 040 458 0400 tai s-postitse etunimi.sukunimi@parainen.fi

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työavain 276576. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 30.4.2019. Haastattelemme ja palkkaamme jo hakuaikana sitä mukaan, kun hakemuksia saapuu.

 

Lähihoitajia, vuosilomasijaisuuksia Houtskari

LÄHIHOITAJIA VUOSILOMASIJAISUUKSIA, FRIDHEM HOUTSKARI

Kelpoisuusvaatimukset: lähihoitaja tai sosiaali- ja terveysalan opiskelija. Vähintään 16 vuoden ikä. Molempien kotimaisten kielten tyydyttävä taito. 

Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Yhteyshenkilö: vanhustyön ohjaaja Annika Brunnsberg, puh. 040 488 5590 tai s-postitse etunimi.sukunimi@parainen.fi

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työavain 276661. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 30.4.2019. Haastattelemme ja palkkaamme jo hakuaikana sitä mukaan, kun hakemuksia saapuu.

 

Lähihoitajia, vuosilomasijaisuuksia Aftonro Iniö

LÄHIHOITAJIA VUOSILOMASIJAISUUKSIA, AFTONRO INIÖ

Kelpoisuusvaatimukset: lähihoitaja tai sosiaali- ja terveysalan opiskelija. Vähintään 16 vuoden ikä. Molempien kotimaisten kielten tyydyttävä taito. 

Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Yhteyshenkilö: vastaava sairaanhoitaja Denina Björklund, puh. 050 439 1957 tai s-postitse etunimi.sukunimi@parainen.fi

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työavain 276609. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 30.4.2019. Haastattelemme ja palkkaamme jo hakuaikana sitä mukaan, kun hakemuksia saapuu.

 

Jatkuva rekrytointi:

SAIRAANHOITAJIA JA LÄHIHOITAJIA Paraisten terveydenhuoltoon. Jatkuva rekrytointi lyhyt- ja pitkäaikaisiin (keikkatyö ja muut sijaisuudet) lähihoitajan sijaisuuksiin

Sairaanhoitajan kelpoisuusehdot: Sairaanhoitajan tutkinto ja hyvä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Lähihoitajien kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Edellytämme henkilöiltä tartuntalain §48 mukaista rokotesuojaa.

Myös alojen opiskelijat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat hakeutua sijaisuuksiin.

Toivomme sinulta reipasta ja toimeen tarttuvaa otetta. Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä kilpailukykyisellä palkalla ajanmukaisessa toimintaympäristössä.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti  www.kuntarekry.fi -sivujen kautta, työnumero 205372. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi myöskin toimittaa osoitteeseen: Paraisten terveyskeskus/ Pia Nedermo, Vapparintie 15a, 21600 Parainen tai terveyskeskus@parainen.fi.

Otamme sinuun yhteyttä ja sovimme haastatteluajan. Tullessasi haastatteluun ota mukaan henkilötodistus sekä alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijoita pyydämme ottamaan mukaan opintorekisteriotteen.

Lisätietoja antavat:
Osastonhoitaja Jaana Orava, akuutti ja kuntouttava vuodeosasto puh. 040 488 5524 tai Osastonhoitaja Sari Gustafsson, Malmkullan vuodeosasto puh. 040 488 5843 tai Janette Sundqvist, puh. 040 488 5503 
 

LÄHIHOITAJIA VANHUSTENHUOLTOON, kotipalvelu/Parainen
Jatkuva rekrytointi lyhyt- ja pitkäaikaisiin (keikkatyö ja muut sijaisuudet) lähihoitajan sijaisuuksiin.

Lähihoitajien kelpoisuusehdot: lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Myös alan opiskelijat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat hakeutua sijaisuuksiin.

Toivomme sinulta reipasta ja toimeen tarttuvaa otetta. Kotihoidossa ajokortti on välttämätön.
Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä kilpailukykyisellä palkalla ajanmukaisessa toimintaympäristössä.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi -sivujen kautta, työnumero 134087. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi myöskin toimittaa osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi.

Otamme sinuun yhteyttä ja sovimme haastatteluajan. Tullessasi haastatteluun ota mukaan henkilötodistus sekä alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijoita pyydämme ottamaan mukaan opintorekisteriotteen.

Lisätietoja antavat:
Maarit Silván, puh. 050 596 2615 tai
Monika Gestranius, puh. 044 358 5840 
 

Tarvitsemme VUOSILOMA- JA TYÖVAPAASIJAISIA  terveydenhuollon ja vanhustenhuollon kaikkiin ammattiryhmiin!

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi  -sivujen kautta. Hakemuksen voi myöskin tarvittavine todistuksineen toimittaa osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi

SAIRAANHOITAJA
Tehtävän kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto. Tehtävä edellyttää aloitekykyä, aitoa kiinnostusta työskentelyyn potilaiden kanssa, stressinsietokykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyökykyä.  Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti. www.kuntarekry.fi  työnumero 165947.

LÄHIHOITAJA
Lähihoitajien kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä ruotsin ja suomen kielen riittävä suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti. www.kuntarekry.fi työnumero 165948.

HOITOAPULAINEN, PARAINEN
Hoitoapulaisen kelpoisuusehdot: Soveltuva koulutus tai pitkä kokemus työstä. Kielitaitovaatimuksena on riittävän ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti. www.kuntarekry.fi  työnumero 165956

LAITOSAPULAINEN, PARAINEN
Pätevyysvaatimuksena on alan koulutus tai pitkäaikainen kokemus sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti. www.kuntarekry.fi  työnumero 165958 . 

 

Ota yhteyttä: 
Vastaava sairaanhoitaja Janette Sundqvist / Lääkärivastaanotto  040 488 5503
Osastonhoitaja vs Jaana Orava / Vuodeosasto 040 488 5524
Osastonhoitaja vs Sari Gustafsson / Malmkulla vuodeosasto  040 488 5843
Vanhustyön ohjaaja  vs Medris Jurs / Grannas, Nauvo 040 488 5589
Vanhustyön ohjaaja Erja Rajakangas / Sateenkaari, Korppoo  040 458 0400
Vanhustyön ohjaaja Annika Brunnsberg / Fridhem, Houtskari 040 488 5590
Vastaava sairaanhoitaja Denina Björklund / Aftonro, Iniö 050 439 1957
Vastaava sairaanhoitaja Tove Lehtinen / kotisairaanhoito, Parainen  040 488 5566
Yksikönpäällikkö Camilla Bergman-Kärpijoki /vanhustenhuolto, Parainen 050 596 2614
Vastaava ohjaaja Maarit Silván / kotipalvelu, Parainen  050 596 2615

Vastaava ohjaaja Monika Gestranius / kotipalvelu Parainen 044 358 5580
Palveluasumisen ohjaaja Carina Willberg / palveluasuminen, Parainen 040 020 2848
Muistikoordinaattori vs Marika Cederlöf / vanhusten päivätoiminta  040 488 6055

tai s-postitse etunimi.sukunimi@parainen.fi
 

Tukihenkilötoiminta vammaispalvelussa

Paraisten kaupungin vammaispalvelu hakee tukihenkilöitä nuorille ja aikuisille, joilla on vammasta tai sairaudesta johtuvia erityistarpeita. Tukihenkilö on tukena ja apuna vapaa-ajan toiminnoissa.

Kaupungin vammaispalvelu tekee tukihenkilön kanssa määräaikaisen toimeksiantosopimuksen aina yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Tukihenkilön tulee olla vähintään 16-vuotias. Tukihenkilötunteja voidaan myöntää korkeintaan 10 tuntia/kuukausi. Palkkio on 10 €/tunti. Kulukorvausta maksetaan enintään 60€/2kk. Jos tuentarvitsija on alaikäinen, täytyy tukihenkilön esittää rikosrekisteriote ennen toiminnan aloitusta.

Tukihenkilö ei saa olla tuettavan lähiomainen. Tukihenkilö sitoutuu yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Tuettava/tuettavan huoltaja sopivat yhdessä tukihenkilön kanssa tapaamisten sisällöstä.

Tarkempia tietoja antaa sosiaaliohjaaja Maria Wallin, puh. 040 488 6083 tai maria.wallin@parainen.fi