Murupolku

Avoimia työpaikkoja

Avoimia työpaikkoja

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen, noin 15 300 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Keskustamme on lähellä suuria kaupunkeja: Turkuun ajaa alle puolessa tunnissa (23 km), Helsinkiin on matkaa 173 km ja Tampereelle 180 km. Olemme kaksikielinen paikkakunta, ja meillä tulee mainiosti toimeen kummallakin kotimaisella.

Kaupunkimme on merkittävä työnantaja ja meitä työntekijöitä on kaiken kaikkiaan noin 1000. Olemme tehneet kaupunkistrategiaamme Luova saaristo -teemalla ja tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että olemme uteliaita, eteenpäin pyrkiviä ja ennakkoluulottomia. Me uskallamme luottaa vahvuuksiimme ja olla erilaisia - haluaisitko sinä olla yksi meistä?

Kerromme avoimista työpaikoistamme täällä verkkosivuillamme, Kuntarekry-palvelussa ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoistamme löydät myös Työministeriön verkkosivuilta www.mol.fi.  


 

 

HALLINTOPALVELUT

 

Kielenkääntäjä

Paraisten kaupungin hallintopalvelut hakee kielenkääntäjää toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteeseen.

Paraisten kaupungin kaksi kielenkääntäjää tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään ja kääntävät luottamuselinten esityslistoja, pöytäkirjoja ja liitteitä, viranomaistekstejä, asukasinformaatiota ja muita kaupungissa tuotettavia tekstejä sekä ruotsista suomeen että suomesta ruotsiin sovitun työnjaon mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimukset ovat

•    tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä ruotsin ja suomen kielen erinomainen taito tai auktorisoidun kääntäjän tutkinto ruotsista suomeen ja suomesta ruotsiin.

Relevantin koulutuksen lisäksi toivomme hakijalta aikaisempaa kokemusta kääntäjän työstä, mutta se ei ole ehdoton vaatimus.

Työ edellyttää hakijalta sekä hyviä yhteistyötaitoja että valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Lisäksi työ edellyttää, että hakija on tottunut tietokoneen käyttäjä, hallitsee tavallisimmat Office-ohjelmat ja omaksuu helposti uusia järjestelmiä.

Hakijassa arvostamiamme ominaisuuksia ovat hyvä yleissivistys, huolellisuus ja järjestelmällinen työote. Koska työ on ajoittain tiivistahtista, toivomme hakijalta paineensietokykyä ja joustavuutta.

Haastatteluun kutsutut tekevät haastattelun yhteydessä käännöskokeen ruotsista suomeen ja suomesta ruotsiin.

Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n mukaisesti, mutta hakija voi esittää myös oman palkkatoiveen. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

 

Hakemus osoitetaan toimialapäällikkö Monica Avellanille ja toimitetaan osoitteeseen Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen parainen@parainen.fi tai www.kuntarekry.fi palvelun kautta, työavain 307117.  Hakemusasiakirjoihin on liitettävä sekä tutkinto-, työ- että kielitodistukset. Hakuaika päättyy 24.8.2020 klo 14.00. Lisätietoja antavat johdon sihteeri Carola Isaksson, 044 358 5723, kielenkääntäjä Leila Martinkauppi, 040 488 6011, ja toimialapäällikkö Monica Avellan, 044 358 5727, etunimi.sukunimi@parainen.fi.

Kaupunkimme on kaksikielinen ja tarjoaa inspiroivan ympäristön ja hyvän työyhteisön. Sijainti Saaristomeren sydämessä antaa mahdollisuuden viihtyisään asumiseen ja monenlaiseen vapaa-ajantoimintaan. 

 

VARHAISKASVATUSYKSIKKÖ

 

Varhaiskasvatuksen opettaja, Satuniityn päiväkoti

Varhaiskasvatuksen opettaja, määräaikainen, Koivuhaan päiväkoti

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, määräaikainen, Korppoon päiväkoti

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, määräaikainen, Koivuhaan päiväkoti

 

LASTENTARHANOPETTAJIEN ja LASTENHOITAJIEN SIJAISUUKSIA

Paraisten kaupungin varhaiskasvatuksessa on jatkuva rekrytointi lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien lyhyt- ja pitkäaikaisiin sijaisuuksiin. Meillä on yhdeksän päiväkotia ja viisi ryhmäperhepäivähoitopaikkaa. Yksi päiväkodeistamme on ympärivuorokautinen. Soveltuvista työtehtävistä ja toimipisteistä sovitaan jokaisen työntekijän kanssa erikseen.

Koulutus tai pitkäaikainen kokemus vastaavista tehtävistä sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito on toivottavaa. Myös alan opiskelijat ovat tervetulleita tekemään sijaisuuksia. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Saaristokaupunki tarjoaa inspiroivan ympäristön ja hyvän työyhteisön. Varhaiskasvatuksen painopistealueet ovat saaristokulttuuri, kaksikielisyys ja ulkoilmapedagogiikka. Kannustamme huomaavaisuuteen, luovuuteen ja moniammatillisuuteen.

Jos olet kiinnostunut työskentelemään meillä, ota ystävällisesti yhteyttä päiväkodinjohtaja Monika Karlssoniin, monika.karlsson@parainen.fi, puh. 050-533 3478.

 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

 

Paraisten kaupunki hakee sitoutuvaa ja oma-aloitteista

Sosiaali- ja terveysjohtaja

Sosiaali- ja terveysjohtaja toimii sosiaali- ja terveysosaston päällikkönä. Sosiaali- ja terveysosasto vastaa kuntalaisille tarjottavista palveluista sosiaalipalveluiden, perhepalveluiden, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osa-alueilla. Vastaat osaston toiminnasta, kehittämisestä ja taloudesta ja olet innostava esimies tiimillesi. Sosiaali- ja terveysjohtaja johtaa osaston työtä ja on aktiivinen toimija maakunnan soteuudistuksen valmistelussa ja muissa verkostoissa.

Odotamme sinulta vankkaa alan osaamista, hyviä johtamisominaisuuksia ja yhteistyötaitoja sekä kehittävää otetta.  Tarjoamme mukavan työyhteisön, motivoituneen ja osaavan henkilöstön ja mahdollisuuden palveluiden kehittämiseen. 

Kelpoisuusvaatimukset ovat:

  • virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemus hallinnollisista esimiestehtävistä

  • ruotsin ja suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito

Palkka määräytyy KVTES 2020-2021:n mukaisesti. Voit esittää myös oman palkkatoivomuksen. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkasuhde alkaa 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan. 

Hakemukset osoitetaan ensisijaisesti sähköisesti  www.kuntarekry.fi -sivujen kautta, työavain 303479

Hakemusasiakirjat voi myös lähettää Paraisten kaupunginhallitukselle osoitteeseen Rantatie 28, 21600 PARAINEN tai sähköisesti osoitteeseen parainen@parainen.fi. Hakemusasiakirjoihin on liitettävä tutkintotodistukset, työtodistukset ja kielitodistukset. Hakuaika päättyy 31.8.2020 klo 16.00. Lisätietoja antavat kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383, ja henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos, puh. 044 358 5832, etunimi.sukunimi@parainen.fi.

 

 

Sairaanhoitaja, sijaisuus, terveyskeskuksen osastolla (akuutti- ja kuntouttava)

Paraisten kaupungin terveydenhuoltoyksikkö julistaa haettavaksi SAIRAANHOITAJAN äitiyslomasijaisuuden Terveyskeskuksen osastolla (akuutti- ja kuntouttava) ajalla 21.9 2020 (tai sopimuksen mukaan) – 5.9.2021 (jatko mahdollinen). 

Osastolla hoidetaan aikuisikäisiä, erilaisissa terveyden- ja elämäntilanteissa olevia potilaita. Työ on moniammatillista ja vaihtelevaa, osaavan tiimin kanssa työskentelyä. Tarjoamme perehdytyksen työhön.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu sairaanhoitajan tutkinto. Tehtävä edellyttää aloitekykyä, aitoa kiinnostusta hoitotyöhön ja kiinnostusta toteuttaa kuntouttavaa työotetta hoitotyössä. Arvostamme joustavuutta, muutosvalmiutta ja kehittämismyönteisyyttä.

Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Edellytämme valitulta henkilöltä tartuntatautilain § 48 mukaista rokotesuojaa. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti. 

Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi kautta, työavain 305641.
Hakemukset ja tarvittavat todistukset voi myös toimittaa osoitteeseen Paraisten terveyskeskus/Kirsi Lehtikankare, Vapparintie 15a, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen terveyskeskus@parainen.fi  24.8.2020 klo 12.00 mennessä.
 
Haastattelut ovat 3.9.2020.

Tiedustelut, osastonhoitaja Jaana Orava puh. 040 4885524 tai                                                                   vt. Hoitotyönjohtaja  Janette Sundqvist  puh:  040 488 5503
 

 

Sairaanhoitaja, sijaisuus, Koivukodon palvelutalo

Oletko sinä etsimämme sairaanhoitaja Koivukodon palvelutaloon Paraisille? Haemme äitiyslomasijaista ajaksi 15.9.2020–31.7.2021, mahdollisesti pidemmäksikin aikaa.

Sairaanhoitaja toimii palvelutalon yksiköiden hoitotyön asiantuntijana sekä vastaa asukkaiden hoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Sairaanhoitaja työskentelee sekä itsenäisesti että moniammatillisessa tiimissä. Toivomme, että olet joustava ja yhteistyökykyinen ja että viihdyt työyhteisössä ja toimit oma-aloitteisesti. Lisäksi toivomme, että pystyt itsenäiseen päätöksentekoon ja että sinulla on kokemusta vanhustenhuollosta.

Tulet toimimaan myös tiiminvetäjänä. Tässä tehtävässä saat jakaa ammattitaitoasi ja ohjata tiimiäsi. Työtehtäviisi kuuluu myös viikoittainen lääkärikontakti sekä yhteydenpito omaisiin ja muihin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoihin.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja sekä ruotsin ja suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Suosittelemme vahvasti tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja itsenäisen työn vanhustenhuollon moniammatillisessa tiimissä. Työ on pääasiassa päivätyötä arkisin. Lisäksi tarjoamme kilpailukykyisen palkan ja hyvän perehdytyksen.

Haastattelut järjestetään viikolla 36.

Lisätietoja antaa sairaanhoitaja Tiina Jakobsson 040 488 5960 arkisin klo 8-15.

Hakemus toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa kuntarekry.fi-palvelun kautta, työavain 307216. Hakemuksen ja siihen liittyvät todistukset voi lähettää osoitteeseen Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi. Hakuaika päättyy 31.8.2020 klo 12:00.


 

LÄHIHOITAJA vanhustenhuollon kotihoitoon

Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteen:

LÄHIHOITAJA vanhustenhuollon kotihoitoon. Työtehtävänä kotihoidossa on asiakkaan luona tapahtuva asiakaslähtöinen ja kuntouttava hoitotyö sisältäen perushoitoa ja sairaanhoidollisia tehtäviä. Tehtävät ovat esimerkiksi ruokailusta, lääkityksestä sekä henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista. Työn tavoitteena on asiakkaan hyvä arki ja kotona selviytyminen. Lähihoitajan työ kotihoidossa on vaativaa, monipuolista, innostavaa ja haastavaa. Työtä tehdään asiakkaan kanssa laaditun, asiakkaan tarpeet huomioivan, hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Työ on kaksivuorotyötä ja työsuhde on voimassa toistaiseksi ja se alkaa 1.9.2020. Palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Lähihoitajan kelpoisuusvaatimukset: lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Valitun tulee ennen työssä aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Monika Gestranius, puh. 044 358 5840 tai palvelupäällikkö sij. Suvi Simelius-Nieminen, puh. 040 141 7394.

Hakemus toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa www.kuntarekry.fi-palvelun kautta, työavain 304050. Hakemuksen ja siihen liittyvät todistukset voi lähettää myös osoitteeseen Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi. Hakuaika päättyy 14.8.2020 klo 12:00.

 

 

Lähihoitaja, sijaisuus, Korppoo

Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteisen sijaisuuden:

LÄHIHOITASIJAISUUS vanhustenhuoltoon, Sateenkaari/Korppoo, kolmivuorotyö. Työsuhde alkaa niin pian kuin mahdollista 18.10.2020 asti.

Lähihoitajan kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.
Lisätietoja antaa Christina Jansson, puh. 040 485 0400

Hakemus toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa www.kuntarekry.fi-palvelun kautta, työavain 306350. Hakemus ja siihen liittyvät todistukset voi lähettää myös osoitteeseen Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi. Hakuaika päättyy 18.8.2020 klo 12.00.


 

Paraisten kaupunki julistaa uudelleen haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteen:

SAIRAANHOITAJA vanhustenhuollon Sateenkaari-palveluasumisyksikköön Korppooseen. Työsuhde alkaa mahdollisimman pian ja jatkuu toistaiseksi. Kokoaikatyötä myös viikonloppuisin.

Sairaanhoitajan kelpoisuusehdot: Sairaanhoitajan tutkinto ja hyvä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.  

Lisätietoja antaa vanhustyön ohjaaja Erja Rajakangas, puh 040 458 0400

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivuston kautta, työavain 284145. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 16.8.2020 klo 12.00.

 

 

SAIRAANHOITAJIA JA LÄHIHOITAJIA Paraisten terveydenhuoltoon. Jatkuva rekrytointi lyhyt- ja pitkäaikaisiin (keikkatyö ja muut sijaisuudet) lähihoitajan sijaisuuksiin

Sairaanhoitajan kelpoisuusehdot: Sairaanhoitajan tutkinto ja hyvä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Lähihoitajien kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Edellytämme henkilöiltä tartuntalain §48 mukaista rokotesuojaa.

Myös alojen opiskelijat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat hakeutua sijaisuuksiin.

Toivomme sinulta reipasta ja toimeen tarttuvaa otetta. Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä kilpailukykyisellä palkalla ajanmukaisessa toimintaympäristössä.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti  www.kuntarekry.fi -sivujen kautta, työnumero 205372. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi myöskin toimittaa osoitteeseen: Paraisten terveyskeskus/ Pia Nedermo, Vapparintie 15a, 21600 Parainen tai terveyskeskus@parainen.fi.

Otamme sinuun yhteyttä ja sovimme haastatteluajan. Tullessasi haastatteluun ota mukaan henkilötodistus sekä alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijoita pyydämme ottamaan mukaan opintorekisteriotteen.

Lisätietoja antavat:
Osastonhoitaja Jaana Orava, akuutti ja kuntouttava vuodeosasto puh. 040 488 5524 tai Osastonhoitaja Sari Gustafsson, Malmkullan vuodeosasto puh. 040 488 5843 tai Janette Sundqvist, puh. 040 488 5503 

 

LÄHIHOITAJIA VANHUSTENHUOLTOON, kotipalvelu/Parainen
Jatkuva rekrytointi lyhyt- ja pitkäaikaisiin (keikkatyö ja muut sijaisuudet) lähihoitajan sijaisuuksiin.

Lähihoitajien kelpoisuusehdot: lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Myös alan opiskelijat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat hakeutua sijaisuuksiin.

Toivomme sinulta reipasta ja toimeen tarttuvaa otetta. Kotihoidossa ajokortti on välttämätön.
Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä kilpailukykyisellä palkalla ajanmukaisessa toimintaympäristössä.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi -sivujen kautta, työnumero 134087. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi myöskin toimittaa osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi.

Otamme sinuun yhteyttä ja sovimme haastatteluajan. Tullessasi haastatteluun ota mukaan henkilötodistus sekä alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijoita pyydämme ottamaan mukaan opintorekisteriotteen.

Lisätietoja antavat:
Maarit Silván, puh. 050 596 2615 tai
Monika Gestranius, puh. 044 358 5840 

 

Tarvitsemme VUOSILOMA- JA TYÖVAPAASIJAISIA  terveydenhuollon ja vanhustenhuollon kaikkiin ammattiryhmiin!

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi  -sivujen kautta. Hakemuksen voi myöskin tarvittavine todistuksineen toimittaa osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi

SAIRAANHOITAJA
Tehtävän kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto. Tehtävä edellyttää aloitekykyä, aitoa kiinnostusta työskentelyyn potilaiden kanssa, stressinsietokykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyökykyä.  Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti. www.kuntarekry.fi  työnumero 165947.

LÄHIHOITAJA
Lähihoitajien kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä ruotsin ja suomen kielen riittävä suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti. www.kuntarekry.fi työnumero 165948.

HOITOAPULAINEN, PARAINEN
Hoitoapulaisen kelpoisuusehdot: Soveltuva koulutus tai pitkä kokemus työstä. Kielitaitovaatimuksena on riittävän ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti. www.kuntarekry.fi  työnumero 165956

LAITOSAPULAINEN, PARAINEN
Pätevyysvaatimuksena on alan koulutus tai pitkäaikainen kokemus sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti. www.kuntarekry.fi  työnumero 165958 . 

Ota yhteyttä: 
Vastaava sairaanhoitaja Janette Sundqvist / Lääkärivastaanotto  040 488 5503
Osastonhoitaja vs Jaana Orava / Vuodeosasto 040 488 5524
Osastonhoitaja vs Sari Gustafsson / Malmkulla vuodeosasto  040 488 5843
Vanhustyön ohjaaja Marjut Hacklin / Grannas, Nauvo 040 488 5589
Vanhustyön ohjaaja Erja Rajakangas / Sateenkaari, Korppoo  040 458 0400
Vanhustyön ohjaaja vs Medris Jurs / Fridhem, Houtskari 040 488 5590
Vastaava sairaanhoitaja Denina Björklund / Aftonro, Iniö 050 439 1957
Vastaava sairaanhoitaja Tove Lehtinen / kotisairaanhoito, Parainen  040 488 5566
Yksikönpäällikkö Camilla Bergman-Kärpijoki /vanhustenhuolto, Parainen 050 596 2614
Vastaava ohjaaja Maarit Silván / kotipalvelu, Parainen  050 596 2615

Vastaava ohjaaja Monika Gestranius / kotipalvelu Parainen 044 358 5580
Palveluasumisen ohjaaja Carina Willberg / palveluasuminen, Parainen 040 020 2848
Muistikoordinaattori Emma Soveri / vanhusten päivätoiminta  050  569 1814

tai s-postitse etunimi.sukunimi@parainen.fi

Tukihenkilötoiminta vammaispalvelussa

Paraisten kaupungin vammaispalvelu hakee tukihenkilöitä nuorille ja aikuisille, joilla on vammasta tai sairaudesta johtuvia erityistarpeita. Tukihenkilö on tukena ja apuna vapaa-ajan toiminnoissa.

Kaupungin vammaispalvelu tekee tukihenkilön kanssa määräaikaisen toimeksiantosopimuksen aina yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Tukihenkilön tulee olla vähintään 16-vuotias. Tukihenkilötunteja voidaan myöntää korkeintaan 10 tuntia/kuukausi. Palkkio on 10 €/tunti. Kulukorvausta maksetaan enintään 60€/2kk. Jos tuentarvitsija on alaikäinen, täytyy tukihenkilön esittää rikosrekisteriote ennen toiminnan aloitusta.

Tukihenkilö ei saa olla tuettavan lähiomainen. Tukihenkilö sitoutuu yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Tuettava/tuettavan huoltaja sopivat yhdessä tukihenkilön kanssa tapaamisten sisällöstä.

Tarkempia tietoja antaa sosiaaliohjaaja Maria Wallin, puh. 040 488 6083 tai maria.wallin@parainen.fi