Murupolku

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Paraisilla rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tulee:

  • Huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.
  • Huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä.
  • Huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista.
  • Osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen.
  • Antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille.
  • Huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa.
  • Edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa.
  • Suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on myös säädetty paitsi laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta mm. ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä. 


Rakennus- ja ympäristölautakunta, Rantatie 28, 21600 Parainen


Ympäristönsuojelutoimisto
Ympäristönsuojelutarkastaja Petri Huovila, puh 050 4646 866
Ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh 040 488 5970