Murupolku

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Paraisilla rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tulee:

  • Huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.
  • Huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä.
  • Huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista.
  • Osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen.
  • Antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille.
  • Huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa.
  • Edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa.
  • Suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on myös säädetty paitsi laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta mm. ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä. 


Rakennus- ja ympäristölautakunta, Rantatie 28, 21600 Parainen


Ympäristönsuojelutoimisto
Johtava ympäristönsuojelutarkastaja Päivi Paavilainen, puh 040 6277 470
Ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh 040 4885 970
Ympäristönsuojelutarkastaja Marie Hentula, puh 050 4707 860

Yhteydenotot ja asiakirjojen toimitus ensisijaisesti osoitteella: ymparistovalvonta@parainen.fi