Murupolku

Jätehuolto ja kierrätys

Jätehuolto ja kierrätys

Paraisten kaupunki on osaomistaja Lounais-Suomen Jätehuollossa, joka suunnittelee ja käytännössä hoitaa suuren osan kunnallisista jätehuoltotehtävistä.

Lounais-Suomen Jätehuollon sivuilla on lisätietoa jätehuollosta Turun seudulla ja Paraisilla.

Säännöt siitä kuinka kiinteistönomistajan/haltijan tulee järjestää kiinteistönsä jätteenkeräys ja -kuljetus ovat LSJH:n kotisivulla

Paraisten kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimii Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Se on 17 kunnan yhteinen toimielin, joka hoitaa jätehuollon lakisääteiset viranomaistehtävät.

Jätehuoltolautakunta päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksoista. Lisäksi lautakunta seuraa jätteenkuljetuksen järjestämistä ja kiinteistöjen liittymistä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Lautakunnan vastuukuntana toimii Turku.

Jätehuoltolautakunnan yhteystiedot:
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta
Turun kaupunki
PL 355
20101 TURKU
jatehuoltolautakunta@turku.fi

Jätehuollon ja jätteenkeräyksen ympäristöhaittoja valvoo kunnallinen ympäristönsuojeluviranomainen. Tarvittaessa ota yhteys ympäristönsuojelutoimistoon.