Kesätyöt

Kesätyöt

 

PARAISTEN KAUPUNGIN KESÄTYÖPAIKKOJEN JA KESÄTYÖSETELIN ARVONTA 2020

Paraisten kaupunki julistaa avoinna olevat sijaisuudet ja kausityöpaikat haettaviksi verkkosivuillaan kohdassa ”Avoimet työpaikat”.  

Osaan työpaikoista edellytetään 18 vuoden ikää taikka alan kokemusta tai opintoja.

Vuosina 2002–2004 syntyneillä nuorilla on lisäksi mahdollisuus hakea kaikkien hakijoiden kesken arvottavia kesätyöpaikkoja. Näitä kesätyöpaikkoja voi hakea sähköisesti 29.1.–2.3.2020 klo 15. Kesätyöpaikat on tarkoitettu Paraisten kaupungin alueella asuville nuorille, jotka tarvitsevat työkokemusta ja jotka eivät ole aikaisemmin saaneet kesätyöpaikkaa kaupungin kesätyöpaikka-arvonnoissa.

Kesätyöpaikat jaetaan siten, että kaupunki arpoo yhteensä 25 nuorta, jotka kutsutaan haastatteluun ennen kesätyöpaikan tarjoamista alalta, jolta he ovat hakeneet paikkaa. Samalla arvotaan 20 kesätyöseteliä. 

Linkki hakemukseen kuntarekry.fi (työavain 273577)

NÄMÄ KESÄTYÖPAIKAT JULKAISTAAN ”SESONKISTARTTI”-TAPAHTUMASSA 29.1.2020. 

Kesätyö kestää kuukauden ja kuukausipalkka kokopäivätyöstä (38 tuntia 45 minuuttia viikossa) on 810 euroa.


Nuori voi hakea yhtä tai useampaa alla olevista Paraisten kaupungin kesätyöpaikoista. Useampaa paikkaa haettaessa nuoren on ilmoitettava, mikä paikoista on hänelle etusijalla.


1)    Puisto-, kunnossapito- tai siivoustyöt 
•    Ulkoalueiden, puistojen, rantojen ja kukkapenkkien hoito
•    Kevyet kunnossapitotyöt, esim. maalaustyöt

2)    Hoiva ja vanhustenhuolto 
•    Vuodeosasto ja muut hoitoyksiköt Paraisilla ja saaristossa
•    Vanhusten asumisyksiköt ja vanhusten päivätoiminta Paraisilla ja saaristossa

3)    Lapset, nuoret ja kulttuuri 
•    Päiväkodit Paraisilla ja saaristossa
•    Lastenleirit
•    Kirjastot, tiedottaminen 

4)    Kesätyösetelit

Myös ns. kesätyöseteleitä voi hakea sähköisesti. Kesätyösetelillä tarkoitetaan 250 euron tukea, jonka Paraisten kaupunki myöntää työnantajille, jotka palkkaavat vuosina 2002–2004 syntyneen nuoren kesätyöhön vähintään kahdeksi viikoksi. Nuoret hakevat kesätöitä itse ja työnantaja laskuttaa kaupunkia

 

Aktivan yhteystiedot:
Jenni Lindroos, puh. 050 596 2108
Martina Oksanen, puh. 040 488 5657
Rantatie 28, 21600 Parainen