Kesätyöt

Kesätyöt

Vuoden 2020 kesätyöt ovat päättyneet!
Ensi vuoden kesätyörekrymessu Sesonki Startti on 27.1.2021 klo 15-17.

PARAISTEN KAUPUNGIN KESÄTYÖPAIKKOJEN JA KESÄTYÖSETELIN ARVONTA 2021

Paraisten kaupunki julistaa avoinna olevat sijaisuudet ja kausityöpaikat haettaviksi verkkosivuillaan kohdassa ”Avoimet työpaikat”. 
 
Osaan työpaikoista edellytetään 18 vuoden ikää taikka alan kokemusta tai opintoja.

Vuosina 2003–2005 syntyneillä nuorilla on lisäksi mahdollisuus hakea kaikkien hakijoiden kesken arvottavia kesätyöpaikkoja. Näitä kesätyöpaikkoja voi hakea sähköisesti 27.1.–28.2.2021 klo 15. Kesätyöpaikat on tarkoitettu Paraisten kaupungin alueella asuville nuorille, jotka tarvitsevat työkokemusta ja jotka eivät ole aikaisemmin saaneet kesätyöpaikkaa kaupungin kesätyöpaikka-arvonnoissa.

Kesätyöpaikat jaetaan siten, että kaupunki arpoo yhteensä 25 nuorta, jotka kutsutaan haastatteluun ennen kesätyöpaikan tarjoamista alalta, jolta he ovat hakeneet paikkaa. Samalla arvotaan 20 kesätyöseteliä. 

Linkki hakemukseen tulee kuntarekry.fi-sivustolle 27.1.2021.

NÄMÄ KESÄTYÖPAIKAT JULKAISTAAN SAMANA PÄIVÄNÄ KUN JÄRJESTETÄÄN”SESONKISTARTTI”-TAPAHTUMA 27.1.2020. 


Kesätyö kestää kuukauden ja kuukausipalkka kokopäivätyöstä (38 tuntia 15 minuuttia viikossa) oli vuonna 2020 810 euroa (palkka tarkistetaan vuosittain).

Nuori voi hakea yhtä tai useampaa Paraisten kaupungin kesätyöpaikoista. Alla esimerkkejä paikoista: 

1)    Puisto-, kunnossapito- tai siivoustyöt 
•    Ulkoalueiden, puistojen, rantojen ja kukkapenkkien hoito
•    Kevyet kunnossapitotyöt, esim. maalaustyöt

2)    Hoiva ja vanhustenhuolto 
•    Vuodeosasto ja muut hoitoyksiköt Paraisilla ja saaristossa
•    Vanhusten asumisyksiköt ja vanhusten päivätoiminta Paraisilla ja saaristossa

3)    Lapset, nuoret ja kulttuuri 
•    Päiväkodit Paraisilla ja saaristossa
•    Lastenleirit
•    Kirjastot, tiedottaminen 

 

Kesätyösetelit
Myös ns. kesätyöseteleitä voi hakea sähköisesti. Kesätyösetelillä tarkoitetaan 250 euron tukea, jonka Paraisten kaupunki myöntää työnantajille, jotka palkkaavat vuosina 2003–2005 syntyneen nuoren kesätyöhön vähintään kahdeksi viikoksi. Nuoret hakevat kesätöitä itse ja työnantaja laskuttaa kaupunkia
 
Aktivan yhteystiedot:

Jenni Lindroos, puh. 050 596 2108
Martina Oksanen, puh. 040 488 5657
Rantatie 32, 21600 Parainen