Ostolaskut

Kaupungin ostolaskut

Paraisten kaupunki julkaisee tiedot tavaroiden ja palvelujen ostolaskuistaan vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen.
 
Tiedot julkaistaan avoimena datana ja ne on koottu kaupungin kirjanpitojärjestelmästä.
Julkaistavat euromäärät eivät sisällä arvonlisäveroa. Aineisto ei sisällä yksityisten elinkeinonharjoittajien ostolaskuja (silloin kun henkilön yksityisyyden suoja ei toteudu), kaupungin tytäryhtiöiden ostolaskuja eikä kaupungin sisäisiä laskuja.
 
Ostolaskudataa koskevista tarkentavista kysymyksistä pyydämme tekemään tietopyynnön sähköpostitse: rondo@parainen.fi
 

Ostolaskut 1-3 2022

Ostolaskut 4-6 2022

Ostolaskut 7-10 2022

Ostolaskut 11-12 2022

Ostolaskut 1-6 2023

Ostolaskut 7-12 2023