Keskusarkisto ja -kirjaamo

Keskusarkisto ja -kirjaamo

 

Keskusarkisto toimii kaupungin hallintokuntien pitkän ajan ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen päätearkistona. Asiakirjoista saa tietoja eri hallintoelimissä käsitellyistä asioista (uudet asiat kirjaamossa).

Kuntalaiset voivat tiedustella vireille pantujen asioiden käsittelyvaiheista keskuskirjaamosta. Kuntalaisilla on oikeus tehdä kaupungin toimintaa koskevia kirjallisia aloitteita, jotka voidaan jättää keskuskirjaamoon joko postitse (Keskuskirjaamo, Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen) tai sähköpostitse osoitteeseen parainen@parainen.fi.

 

Kirjaamot
Paraisten kaupungin eri hallinnonaloilla on omat kirjaamonsa. Kirjaamot vastaanottavat ja rekisteröivät toimialueelleen osoitetut paperiasiakirjat ja sähköpostit. Kirjaamisen jälkeen aineisto toimitetaan eteenpäin valmistelijoille.
Kirjattavia asioita ovat muun muassa kuntalaisaloitteet, valitukset, muutoksenhaut, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastine- ja selvityspyynnöt, päätökset, erilaiset anomukset ja hakemukset, virkakuulutukset sekä virka- ja toimihakemukset.
Asiakirjat voi soveltuvin osin lähettää kirjaamoihin myös sähköisesti.
Kirjaamoista saa tietoa vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja tehdyistä päätöksistä.

Konsernipalvelut
• Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus
• Hallintopalvelut, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, elinkeinopalvelut, tekniset tukipalvelut
Yhteystiedot:  
parainen(at)parainen.fi          puh. 044 358 5723

Sivistysosasto
• Sivistyslautakunta ja kulttuurilautakunta
• Hallinto, opetuspalvelut, varhaiskasvatus, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut
Yhteystiedot:  
opetus(at)parainen.fi          puh. 040 488 5759

Ympäristöosasto
• Rakennus- ja ympäristölautakunta
• Hallinto, ympäristönhuolto, kaavoitus ja mittaus
Yhteystiedot:  
rakennus-ymparistolautakunta(at)parainen.fi       puh. 040 179 2705

• Rakennusvalvonta, rakennuslupa-asiat
Yhteystiedot:
 rakennusvalvonta(at)parainen.fi         puh. 040 488 5915