Vuorohoito

Vuorohoito

Jos lapsi tarvitsee vuorohoitoa, hakemukseen on liitettävä työnantajan antama lausunto, koska vuorohoitoa myönnetään vain lapsille, joiden molemmat huoltajat ovat jatkuvassa vuorotyössä. Myös iltaisin suoritettava täysipäiväinen ammattiin tähtäävä opiskelu huomioidaan. Vuorohoitoa järjestetään Paraisten kunta-alueella Villa Kamomillan päiväkodissa.

Paraisten kaupungin vuorohoitoperiaatteet

(sivistyslautakunnan vahvistamat)

 1. Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Päiväkodilla on tarvittaessa oikeus pyytää nähtäväksi työnantajan laatima huoltajan työvuorolista. 
   
 2. Paraisilla vuorohoito tarkoittaa varhaiskasvatusta, joka järjestetään 17.00–6.30 sekä viikonloppuisin ja pyhinä.  Tämä lasketaan päivystysajaksi, ja lapsen ei siksi pidä olla silloin hoidossa, jos toinen huoltajista on vapaana.  Mikäli lapsi ei enää tarvitse vuorohoitoa, hänelle voidaan osoittaa toinen hoitopaikka.
   
 3. Kunta-alueilla järjestetään vuorohoitoa seuraavien periaatteiden mukaisesti:
  • Parainen: päiväkoti Villa Kamomilla on tarvittaessa auki klo 5.15–22.00 tai ympärivuorokautisesti.
  • Nauvon, Korppoon, Iniön ja Houtskarin päiväkodit ovat auki ainoastaan tarvittaessa ja sopimuksen mukaan. Nauvon ja Korppoon päiväkodit tekevät yhteistyötä ja ovat auki tarpeen ja sopimuksen mukaan. 
    
 4. Lapsen hoitoajan pituuden on oltava kohtuullinen (suositus korkeintaan 10 tuntia) ja lapsen tulee saada keskimäärin vähintään kahden päivän viikoittainen lepoaika.
   
 5. Pyrimme siihen, että päiväkodeissa on yörauha klo 22.00–5.15. Lapsia ei pidä sinä aikana tuoda päivähoitopaikkaan tai hakea sieltä, vaan lapselle taataan keskeytyksetön yöuni. Näistä ajoista keskustellaan kuitenkin perhekohtaisesti lapsen etua ajatellen.
   
 6. Huoltajat ilmoittavat hoidon tarpeesta päivähoitopaikkaan viimeistään kaksi viikkoa etukäteen. Hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti omilla pankkitunnuksilla osoitteessa https://sote.easiointi.fi/sv/web/parainen-vaka. Portaali sulkeutuu aina maanantaisin klo 8.00, kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. Jos hoitoaikoja ei ole ilmoitettu ennen sitä, ne on ilmoitettava kirjallisesti suoraan päiväkotiin. Tällöin hoitoa tarjotaan, jos se on henkilöstöresurssien puolesta mahdollista. Sama koskee muutoksia, jotka tulevat työvuorolistan laatimisen jälkeen.  


Yhteystiedot

Päiväkoti Villa Kamomilla
Raiviontie 22, 21600 Parainen
Päiväkodin johtaja Monika Karlsson
monika.karlsson(at)parainen.fi
puh. 050 533 3478