Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite

Kuntalaiset voivat kuntalain mukaisesti tehdä kaupungin toimintaa koskevia aloitteita. Helpointa on tehdä aloite Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa. Aloitteen tekemisessä tulee noudattaa palvelussa annettuja ohjeita.

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kaupunginvaltuustolle annetaan vähintään vuosittain tieto kuntalaisten tekemistä, valtuuston toimialaan kuuluvista aloitteista, ja kerrotaan mitä niiden seurauksena on tehty.

Jos vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista tekee aloitteen valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa, on asia otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Aloitteen voi toimittaa myös suoraan Paraisten kaupungille osoitteeseen
Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 26100 Parainen tai tuoda sen kaupungin asiakaspalveluun kaupungintalolle tai johonkin aluekonttoreista arkisin asiakaspalveluaikana.

•    Aloitteeseen tulee merkitä selvästi sana "aloite"
•    Tekijän tulee liittää mukaan yhteystietonsa
•    Tekijän tulee mainita osoitetietonsa, jotta aloitteentekijän kotikunta voidaan varmistaa