Vaalit


VUODEN 2024EUROPARLAMENTTIVAALIT PARAISTEN KAUPUNGISSA

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024. Ennakkoäänestys järjestetään 29.5.–4.6.2024.

Äänioikeutettu voi äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettavaan ilmoituskorttiin. Äänestämään tulevan on äänestämisen yhteydessä esitettävä hyväksyttävä henkilöllisyystodistus.


ÄÄNESTÄMINEN VAALIPÄIVÄNÄ 9.6.2024
Paraisten kaupunki on jaettu viiteen äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat vaalipäivänä avoinna klo 9.00–20.00.

Äänestysalue Vaalipäivän äänestyspaikka Käyntiosoite
1. Parainen Malms skola Parsbyntie 12
2. Nauvo Kunnantupa Kirkkolaidun 2
3. Korppoo Kommunalgården Korppoontie 124
4. Houtskari Vesterlid Näsbyntie 188
5. Iniö Snäckan Degernäs 28

 

ENNAKKOÄÄNESTYS 29.5.-4.6.2024
Paraisten kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat löydät liitteestä täällä.

 

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.5. klo 16.00.  Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti osoitteeseen Paraisten kaupungin keskusvaalilautakunta, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai puhelimitse Petra Öhmanille, puh. 040 488 6021. Ilmoittautumislomakkeen voi tilata edellä mainitusta puhelinnumerosta tai noutaa kaupungintalon infosta tai aluekonttoreista.
 

VAALILAIN MUKAAN ÄÄNESTÄJÄ ON VELVOLLINEN ESITTÄMÄÄN VAALIVIRKAILIJALLE SELVITYKSEN HENKILÖLLISYYDESTÄÄN
Ota siis henkilöllisyystodistus mukaan äänestykseen. Henkilö, jolla ei ole hyväksyttävää henkilöllisyystodistusta, voi hakea poliisilta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin (kaksi passikuvaa tarvitaan).

Lisätietoa europarlamenttivaaleista on oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.vaalit.fi.


Paraisten keskusvaalilautakunta
Sihteeri Petra Öhman
Puh. 040 488 6021
petra.ohman(at)parainen.fi