Murupolku

Yksityiset tiet ja tieavustukset

Yksityiset tiet ja tieavustukset

Yksityistie on yksityisellä maalla kulkeva tie, johon jollain toisella kiinteistöllä on tieoikeus. Yksityistietä voi hallinnoida tiekunta. Tiekunnan tien käyttäjäksi pääsee ottamalla yhteyttä suoraan tiekuntaan. Oikeus käyttää tiekunnan tietä ei näy kiinteistörekisteriotteella.

Täältä pääset maanmittauslaitoksen sivuille. 

Neuvonta yksityistieasioissa:

Kaikille:
Suomen Tieyhdistys, arkisin 9 - 18,  puh. 0200 345 20 . Puhelu maksaa 0,92 euroa/min + pvm.

Yhdistyksen jäsenille:
Simo Takalammi, 040 730 9266 tai simo.takalammi@tieyhdistys.fi 

Tästä löydät Suomen Tieyhdistyksen kouluttamien ja sen jäsenenä olevien TIKO-tieisännöitsijöiden yhteystiedot. 

Täältä löydät tietoa tiekunta-asioista.

Tieavustukset

Tiekuntien teiden kunnossapitoavustusten hakuaika kunnalta päättyy 31.8.2023. Hakemus asiakirjoineen toimitetaan sähköisesti. Hakuaika on päättynyt. 

Muulla tavoin tai hakuajan päätyttyä toimitettuja avustushakemuksia ei käsitellä.

Alle 200 euron suuruisia teiden kunnossapitoavustuksia ei makseta.

Periaatteet ja ehdot kunnossapitoavustusten maksamiselle tiekuntien teille:


1. Avustusta myönnetään yksityisteille, joiden varrella asuu vähintään yksi vakituinen asukas.
2. Avustus jaetaan suhteessa tiekunnan hyväksyttyihin kunnossapitokustannuksiin, kuitenkin enintään 50 %, tai kaupungin teiden kunnossapitoavustuksiin varattujen varojen mukaan.
3. Tiekunnan on oltava virallisesti perustettu, ja sen on pidettävä vuosikokous vuosittain tai vähintään joka neljäs vuosi. (Yksityistielaki 60 §.)
4. Tiekunnan on perittävä tieosakkailta tiemaksut.
5. Teiden kunnossapitoavustusta saavia teitä ei saa sulkea eikä liikennettä teillä rajoittaa muusta syystä kuin raskaalta liikenteeltä kelirikon aikana tai tien perusparannuksen yhteydessä. Tiet, joilla liikennettä on rajoitettu puomilla tai liikennemerkeillä (yksityistie, moottoriajoneuvolla ajo kielletty, vain tontille ajo sallittu tai vastaavat liikennemerkit), eivät saa kunnossapitoavustusta.


Yleiset ehdot

Vuodelta 2010 olevan yksityisteiden tienpidon osittelua koskevan käsikirjan mukaan painolukuihin sisältyvät jätekuljetukset ja muu huoltokuljetus, eivätkä kunnallista teiden kunnossapitoavustusta saavat tiekunnat siten saa periä tiemaksua kaupungilta tai muilta toimijoilta.

Kunnossapitoavustusta saavat tiekunnat sitoutuvat noudattamaan pelastuslaitoksen pelastusteitä koskevaa vähimmäisohjetta. Tien vapaan leveyden on oltava 3,5 metriä ja vapaan korkeuden 4,3 metriä siten, ettei tien yllä riipu oksia tai muita esteitä. Tien on kannettava vähintään 32 tonnia ja 11 tonnin akselipaino. Lisäksi sisäkaarteiden säteen on oltava 5,5 metriä ja ulkokaarteiden säteen 12,5 metriä. Tie on pidettävä asianmukaisessa ja liikennöitävässä kunnossa (auraus ja hiekoitus talviaikaan) ympäri vuoden. Ohjetta voidaan soveltaa myös muihin huolto- ja tavarakuljetuksiin.

Liitteet

Hakemukseen liitetään vuosikokouksen pöytäkirja sekä kultakin vuodelta laadittu tilinpäätös, josta käyvät ilmi kunnossapitokustannukset ja tulot, ja selvitys tilintarkastuksen tuloksesta tai tilintarkastuskertomus taikka vaihtoehtoisesti vuosikokouksen hyväksymä edellisen vuoden tilinpäätös (johon kunnossapitokustannukset on laskettu). Hakemuksessa on myös ilmoitettava yksityistien virallinen pituus.


Täältä Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaoston pöytäkirjaote 8.3.2023 § 13 yksityisteille ja tiekuntien ylläpitämille losseille maksettavien avustusten myöntämisperiaatteet 2023.

Tietosuojaseloste tieavustushakemus