Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksessa on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä kahdeksan muuta jäsentä, jotka valitaan kahden vuoden toimiajaksi. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ovat valtuuston jäseniä.

Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään kaupungintalossa Paraisilla maanantaisin klo 15.00. Kaupunginhallituksen viralliset pöytäkirjat laaditaan ruotsiksi ja julkaistaan kaupungin ruotsinkielisillä kotisivuilla. Epäviralliset, käännetyt pöytäkirjat julkaistaan suomenkielisillä kotisivuilla.

Paraisten kaupunginhallituksen jäsenet v. 2021-2023: 

 Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen
 Gunilla Granberg (puheenjohtaja, RKP)  Linda Lindberg (RKP)
 Staffan Åberg (I varapuheenjohtaja, RKP)  Christer Friis (RKP)
 Markku Orell (II varapuheenjohtaja, KOK)  Sammy Järnström (KOK)
 Tina Axén (RKP)  Merja Fredriksson (RKP)
 Kaj-Johan Karlsson (RKP)  Jan Eriksson (RKP)
 Kurt Lundqvist (RKP)  Kyösti Kurvinen (RKP)
 Regina Koskinen (RKP)  Jeanette Laaksonen (RKP)
 Maria Sainio (KOK)  Petri Abrahamsson (KOK)
 Mikaela Luoma (SDP)  Hanna Karlsson (SDP)
 Egon Nordström (Vihr.)  Mona Lehtonen (Vihr.)
 Jarmo Takatupa (PS)  

 

Kaupunginhallituksen kokouspäivämäärät 2023:

23.1  13.2  6.3  27.3  17.4  15.5  5.6    (maanantaisin klo 15:00)

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.