Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksessa on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä kahdeksan muuta jäsentä, jotka valitaan kahden vuoden toimiajaksi. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ovat valtuuston jäseniä.

Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään kaupungintalossa Paraisilla maanantaisin klo 15.00. Kaupunginhallituksen viralliset pöytäkirjat laaditaan ruotsiksi ja julkaistaan kaupungin ruotsinkielisillä kotisivuilla. Epäviralliset, käännetyt pöytäkirjat julkaistaan suomenkielisillä kotisivuilla.

Paraisten kaupunginhallituksen jäsenet v. 2017-2021: 

 Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen
 Mikael Holmberg, puheenjohtaja  Dick Abrahamsson
 Regina Koskinen, I varapuheenjohtaja   Kaija Hilke
 Staffan Åberg   Olof Elenius
 Mona Rönnholm  Maj Björk
 Kurt Lundqvist  Folke Pahlman
 Jeanette Laaksonen  Merja Fredriksson
 Helena Särkijärvi, II varapuheenjohtaja  Sanna Autio
 Nina Söderlund  Lotta Laaksonen
 Widar Nyberg  Kyösti Kurvinen
 Maria Lindell-Luukkonen  Hanna Karlsson
 Markku Orell  Harri Lehtinen

 

Kaupunginhallituksen kokouspäivämäärät 2021:

25.1.   15.2. ylim. kokous)   1.3.   8.3. (ylim. kokous)   29.3.    26.4.    10.5.   17.5. (ylim. kokous)   24.5. (ylim. kokous)    21.6.    23.8.    27.9.    18.10.    1.11.    29.11.             (maanantaisin klo 15:00)

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.