Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointi ja terveys koskevat kaikkia hallintokuntia ja ne koskevat kaikkia kunnan tekemiä päätöksiä. Hyvinvointikertomus on työväline kunnan hyvinvointijohtamiseen ja tukena päätöksenteossa.

Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa laajana. Laaja hyvinvointikertomus sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suunnitelman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Laajaa hyvinvointikertomusta päivitetään ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 raportin 24.04.2023.

Hyvinvointikertomus, raportti vuodelta 2023.