Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus

Suurin osa paraislaisista lapsista, nuorista ja aikuisista voi hyvin. Vuonna 2019 hyvinvointityö on erityisesti kohdistunut osallisuuteen, liikuntaan ja ravitsemukseen sekä päihde- ja mielenterveystyöhön.

Hyvinvointi ja terveys koskevat kaikkia hallintokuntia ja ne koskevat kaikkia kunnan tekemiä päätöksiä. Hyvinvointikertomus on työväline kunnan hyvinvointijohtamiseen ja tukena päätöksenteossa. 

Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa laajana. Laaja hyvinvointikertomus sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suunnitelman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Laajaa hyvinvointikertomusta päivitetään ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 raportin 16.6.2020.

Hyvinvointikertomus, raportti vuodelta 2019