Hallintosääntö

Hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.

Hallintosäännössä 1.1.2023 annetaan määräykset

  • siitä, miten hallinto ja toiminta on kunnassa järjestetty
  • siitä, miten päätöksenteko- ja hallintomenettely on kunnassa järjestetty
  • valtuuston toiminnasta.

Hallintosäännön sisällöstä päättää valtuusto.