Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuusrekisteri

Tiettyjen keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Kyseisten henkilöiden on tehtävä ilmoitus myös merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Nämä henkilöt ovat kaupunginhallituksen jäsenet, rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet, valtuuston sekä muiden lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, kaupunginjohtaja ja lautakuntien esittelijät.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Paraisten kaupungin sidonnaisuusrekisteri