Murupolku

Vaikuttamistoimielimet ja toimikunnat

Vaikuttamistoimielimet ja toimikunnat

 

Vanhusneuvosto

Kaupunginhallitus asettaa vanhusneuvoston. Paraisten vanhusneuvosto on eläkeläisyhdistysten ja sotaveteraanien ja -invalidien etujärjestön yhteistyöelin. 

Vanhusneuvoston tehtävänä on:

  • Tehdä aloitteita toimenpiteiksi, jotka vaikuttavat kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
  • Toimia asiantuntijaelimenä ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa ja antaa lausuntoja kaupungin muille toimielimille. Vanhusneuvostoa on kuultava ikääntyneen väestön kannalta erityisen merkittävissä asioissa ennen asioiden etenemistä päätöksentekovaiheeseen.

Vanhusneuvoston jäseniin voi ottaa yhteyttä vanhuksia koskevissa kysymyksissä.

Neuvoston jäsenet 2021-2023:
Widar Nyberg, puheenjohtja
Markku Salonen, varapuheenjohtaja
Christina Ahlsund
Annika Brunnsberg
Leif Ginman
Clara Kronqvist-Sundström
Yngve Lindqvist
Greta Mäkeläinen
Elisabeth Nymalm
Ann Planting
Bertil Åkerfelt

sihteeri Åsa Knuts asa.knuts@parainen.fi

Pöytäkirjat

 

Vammaisneuvosto 

Kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston. Vammaisneuvoston tehtävänä on:

  • Tehdä aloitteita toimenpiteiksi, jotka vaikuttavat kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
  • Toimia asiantuntijaelimenä vammaisis henkilöitä koskevissa asioissa ja antaa lausuntoja kaupungin muille toimielimille. Neuvostoa on kuultava vammaisten henkilöiden kannalta erityisen merkittävissä asioissa ennen asioiden etenemistä päätöksentekovaiheeseen.

Neuvoston jäsenet  2021-2023:
Christian Andersson, puheenjohtaja
Nina Bäckström, varapuheenjohtaja
Ulla Alstrand
Harold Henriksson
Oskar Karlsson
Bo Lagerroos
Elina Lehtilä
Marianne Lindblom
Regina Lindman-Korpi
Mats Nordström
Marianna Stolzmann

sihteeri: Åsa Knuts  asa.knuts@parainen.fi

Pöytäkirjat

 

Nuorisovaltuusto

Jäsenet 2021-2023:
Laura Hanses, Sarlinska skola, puheenjohtaja
Kiia Nurmi, Paraistenseudun koulu, varapuheenjohtaja
Freja Sarlin, Kyrkbackens skola
Janiela Alanko, Paraisten Lukio
Erola Simo, Paraistenseudun koulu
Matilda Granqvist, Pargas svenska gymnasium
Xolani Bahne, Sarlinska skola
Carmen Grents, Ulkosaariston koulu
Felicia Hagström, Skärgårdshavets skola
Frida Björklund, Iniö skola

Sihteeri: Dahlén Tove, nuoriso-ohjaaja

Pöytäkirjat

 

Hyvinvointitoimikunta

Hyvinvointitoimikunnan tehtävänanto ja tavoitteet ovat

  • Edistää kaupungin strategiassa määriteltyjä terveyttä ja hyvinvointia koskevia tavoitteita.
  • Edistää uusien asukkaiden työllistymisen ja kotoutumisen kehittämistä.
  • Edistää terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä tekevien yhdistysten ja organisaatioiden hyviä toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia.
  • Osallistua aktiivisesti hyvinvointisuunnitelman ja hyvinvointikertomuksen valmisteluun ja seurantaan.
  • Tehdä yhteistyötä vaikuttamistoimielinten kanssa.                          

Paraisten kaupungin hyvinvointitoimikunta 30.9.2023 asti:
Jeanette Laaksonen, puheenjohtava
Eeva Bergman, varapuheenjohtaja
Svante Karlsson
Fredrika Sihvonen
Conny Granqvist
Merja Fredriksson
Sverker Engström
Mika Wallin
Aki Sahlgren
Mikaela Luoma
Carita Henriksson

Sihteerinä toimii hyvinvointiasioiden koordinaattori Pia Hotanen.

Muistiot:

3.4.2023

2.5.2023

13.6.2023

22.8.2023