Prislista

Vesihuolto

Vesihuolto
 

Päivystysnumerot

Parainen 040 569 2622

Saaristo:
Nauvo 040 488 5671
Korppoo 040 488 5995
Houtskari 040 196 8894

Verkosto- ja vesimittariasioissa ota yhteytttä Marco Lindbergiin, puh. 050 596 2629.

Muut yhteystiedot

Vesihuoltopäällikkö Marko Rusi, puh 040 488 5919
- Työnjohtaja ja vesihuoltolaitoksen yhteyshenkilö. Virkavapaalla 15.10.2019
   asti. Sijainen: kaupungininsinööri Manne Carlaan, puh 040 488 5670.

Putkimestari Marco Lindberg, puh. 050 596 2629
- Johtoverkoston, uudisrakentamisen ja tonttiliittymien kunnossapito. Jos esim. vesimittarissa on
   vikaa, voit ottaa yhteyttä Marcoon.    

Käyttöpäällikkö Mika Laaksonen, puh. 044 358 5923
- Jätevedenpuhdistamojen hoito ja käyttö

Taloussihteeri Jatta Laine, puh. 040 488 5907
- Laskutus ja liittymissopimukset

Suunnitteluavustaja Stefan Kraappa
- Johtokarttojen laatiminen
 

Vesimittarilukeman ilmoittaminen

Voit ilmoittaa vesimittarisi lukeman sähköisessä asiointipalvelussamme. Palvelussa voit tarkkailla myös vedenkulutustasi, muuttaa yhteystietojasi sekä selailla laskutietojasi.

Kiinteistön liittäminen vesihuoltoon

Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen

Käyttösopimus

Vesihuollon käyttösopimus

Hinnasto

Hinnasto

Liittymismaksut

Liittymismaksut

Vesianalyysit

 

Parainen 112019

 

Nauvo 122019
 

Houtskär 112019

 

Hulevesi

Maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetaan

  1. Hulevesien hallinnalla hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen, johtamiseen, viemäröintiin ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä;
  2. Kunnan hulevesijärjestelmällä hulevesien hallintaan tarkoitettujen alueiden ja rakenteiden kokonaisuutta lukuun ottamatta vesihuoltolain (119/2001) 17 a §:ssä tarkoitettuja vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoja; ja
  3. Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella aluetta, jolla sijaitsevia kiinteistöjä kunnan hulevesijärjestelmä palvelee.

Hulevesien hallinnan yleiset tavoitteet:

  1. Kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueella;
  2. Imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla;
  3. Ehkäistä hulevesistä ympäristölle ja kiinteistölle aiheutuvia haittoja ja vahinkoja ottaen huomioon myös ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä; ja
  4. Edistää luopumista hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin.