Hulevesi

Hulevesi

Hulevesimaksu


Mistä on kyse?

Maankäyttö- ja rakennuslain 13 a –luvun mukaan kunta on vastuussa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut tämän päätöksellään 28.8.2017 § 92. Kunnilla on lain oikeus periä julkisoikeudellista hulevesimaksua kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella. Hulevesien vaikutusalue on verrattavissa kaupungin asemakaava-alueeseen.

Mikä hulevesi?

Hulevesi tarkoittaa maan pinnoilta, rakennuksien katoilta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä, sekä rakennusten perustusten kuivatusvettä. Hulevesien hallinnan tavoitteena on kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueella, imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla, ehkäistä hulevesistä ympäristölle ja kiinteistölle aiheutuvia haittoja ja vahinkoja, huomioida ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä, sekä edistää luopumista hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin. Kunnan hulevesijärjestelmä muodostuu hulevesiviemäreistä, avo-ojista, hulevesien imeyttämisestä ja viivyttämisestä sekä hulevesien käsittelystä.

Miksi hulevesimaksu?

Kunta voi periä kunnan hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi hulevesimaksua. Maksu käytetään hulevesijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. 

Keitä hulevesimaksu koskee?

Hulevesimaksu peritään kiinteistönomistajalta, joka vuoden ensimmäisenä päivänä omistaa kiinteistön tai hallinnoi pitkäaikaisella vuokrasopimuksella (kymmeneksi vuodeksi tai pidemmäksi ajaksi vuokrattua) kaupungin tonttia hulevesijärjestelmän vaikutusalueella. Kiinteistön ei tarvitse olla liittyneenä kunnan hulevesiverkostoon hulevesimaksun perimistä varten, vaan riittää että kiinteistö sijaitsee hulevesijärjestelmän vaikutusalueella.


Paljonko hulevesimaksu on?

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto päättää hulevesimaksun suuruudesta. Maksun suuruus määräytyy luokkakohtaisesti kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan. Hulevesimaksu muodostuu perusmaksusta sekä luokkakohtaisesta kertoimesta seuraavasti:

Täältä näet Paraisten kaupungin Hulevesitaksa 2022

Kaupunginvaltuusto § 157 7.12.2021 hyväksyi vuoden 2022 hulevesitaksan. 


Miten hulevesimaksu laskutetaan?

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa, joka kattaa koko kuluvan kalenterivuoden. Laskutus toteutetaan kiinteistörekisterin tietojen perusteella vuoden ensimmäisen päivän mukaan.

Vapautus hulevesimaksusta?

Kunnan julkisoikeudellisen hulevesimaksun maksamisesta ei voi anoa vapautusta, koska maksuperuste ei ole liittyminen kunnan hulevesijärjestelmään, vaan kunnan päätös alueesta, jota hulevesijärjestelmä palvelee. 

Hulevesien vaikutusalue

Kartat vaikutusalueista:

Parainen
Nauvo
Korppoo
Houtskari

Kysymyksiä liittyen huleveteen?

Voit olla yhteydessä sähköpostitse: hulevesi@parainen.fi