Hulevesi

Mikä hulevesi?

Hulevesi tarkoittaa maan pinnoilta, rakennuksien katoilta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä, sekä rakennusten perustusten kuivatusvettä. Hulevesien hallinnan tavoitteena on kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueella, imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla, ehkäistä hulevesistä ympäristölle ja kiinteistölle aiheutuvia haittoja ja vahinkoja, huomioida ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä, sekä edistää luopumista hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin. Kunnan hulevesijärjestelmä muodostuu hulevesiviemäreistä, avo-ojista, hulevesien imeyttämisestä ja viivyttämisestä sekä hulevesien käsittelystä.


Kunnan vastuu

Maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut tämän 28.8.2017 §:ssä 92 tekemällään päätöksellä. Kunnalla on lain mukaan oikeus periä julkisoikeudellista hulevesimaksua kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella. Hulevesijärjestelmän vaikutusalue on verrattavissa kaupungin asemakaava-alueeseen.
 

Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalue

Kartat vaikutusalueista:

Parainen
Nauvo
Korppoo
Houtskari

Hulevesimaksu 

Kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2022 §:ssä 93, että hulevesimaksusta luovutaan. Hulevesien hallinta rahoitetaan näin ollen verovaroin vuodesta 2023 alkaen. Linkki valtuuston päätökseen