Murupolku

Kadut ja liikenne

Kadut ja liikenne

 

Kaupungin ylläpitämät kadut

 

Katuvalot sytytetään aamuisin keskustassa klo 6.00 ja sammutetaan viimeistään klo 23.30. Rantatie on valaistu myös yöaikaan. Keskustan ulkopuolella sammutetaan klo 22:00 Päivällä valaistus on sammutettuna. Syynä muutetuille valaistusajoille on energiakustannusten vähentäminen talousarviossa vahvistettujen katuvalaistuksen säästötoimenpiteiden mukaisesti. Myös valaistuksen ylläpitokustannusten määrärahoja on vähennetty, mikä tarkoittaa pidempää aikaa huoltokierrosten välillä.


Katuvalaistusta koskevat vikailmoitukset tehdään tästä. 


Katuvalaistuksen  päivystysnumero, vain hätätapauksissa, puh. 020 7959941.

Katujen kunnossapito, vain talviaikana, puh. 0400 524 318

 

Valtion (ELY) hallinnoimat tiet


Teiden kunnossapidolla turvataan ensisijaisesti teiden päivittäinen liikennöitävyys ja luodaan edellytykset turvalliselle liikkumiselle.

Tästä pääset Väylän hallinnoimalle tienumerokartastolle. 


ELY-keskuksen tehtävänä on huolehtia maanteiden kunnosta siten, että toimivat ja turvalliset kuljetukset ovat mahdollisia koko maassa kaikkina vuorokauden aikoina. Teiden kunnossapidossa keskitytään teiden hoitoon ja ylläpitoon, johon kuuluu mm. teiden talvihoitoa, päällystämistä, siltojen korjauksia, sorateiden hoitoa, tienvarsien niittoa, tiemerkintöjen tekoa sekä varusteiden ja laitteiden, kuten pysäkkikatosten ja liikennemerkkien, kunnossapitoa.


Väylän linjausten mukaan teiden kunnossapidon painopisteenä ovat päätiet. Muilla teillä toimenpiteet kohdennetaan paikallisten olosuhteiden mukaan siten, että päivittäinen liikkuminen ja kuljetukset turvataan kaikilla maanteillä. 

ELY-keskus tilaa maanteiden ja niihin liittyvien alueiden ja varusteiden hoidon urakoitsijoilta, jotka valitaan kilpailuttamalla. Alueurakkaan sisältyy mm. teiden talvihoito, sorateiden, levähdys- ja P-alueiden, pysäkkien ja viheralueiden hoito, päällysteiden paikkaus, liikennemerkkien pystytys ja huolto, pientareiden niitto ja vesakonraivaus. ELY-keskuksen suorittamalla tarkalla valvonnalla varmistetaan teiden kunnossapidon tasalaatuisuus koko maassa. Järeämmät tienparannustoimenpiteet, kuten tien rungon vahvistaminen, mutkien oikaisu, teiden uudelleen päällystäminen ja siltojen kunnostaminen eivät sisälly alueurakkaan.  ELY-keskus seuraa tiestön tilaa ja kohdistaa toimenpiteet kiireellisimpiin kohteisiin, joissa korjaustarve on suurin. ELY-keskusten sivuilta löytyvät alueelliset päällystys- ja sillankorjauskohteet.

Tehokkailla ja oikein ajoitetuilla kunnossapitotoimilla varmistetaan riittävä näkyvyys, joka varsinkin liittymäalueilla heikkenee helposti talvella lumesta ja kesällä kasvillisuudesta. 
 

Tästä pääset ELY-keskuksen kotisivuille


Tärkeät ELY-keskuksen yhteystiedot löydät täältä

Ilmoitukset kiireellisistä liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk): Tienkäyttäjälinja 0200 2100