Murupolku

Kadut ja liikenne

Kadut ja liikenne
 

Täältä löytyy Tekniikka ja infran taksa 2024.

Teknisen yksikön tehtävänä on vastata kaupungin asemakaavoitettujen alueiden kaduista ja liikennealueista ja niiden kunnossapidosta.

Valaistusaikoja

Tietoa valaistuksen säädetyistä ajoista – energiasäästötoimenpiteet / Kaupunginhallituksen päätös 24.10.2022

Katuvalaistuksesta voi saada 5-15% säästön lyhentämällä valaistusaikaa 0,5-1h aamuisin ja iltaisin

Kunto- ja hiihtoratojen käyttäjäkyselyjen perusteella valaistusta voi lyhentää 0,5h iltaisin ja 1,5h aamuisin, jolloin valaistuksen vähentämisen kokonaistuntimäärä on 2h.

Kaupunki on nyt säätänyt valaistusta päätöksen perusteella.

Keskusta:

- Valot sammuvat arki-iltaisin klo. 24 ja viikonloppuisin (perjantai-lauantai) klo 01.00

- Valot syttyvät aamuisin klo 06.30 päivittäin

Rantakadun valot palaavat läpi yön myös jatkossa.

Keskustan ulkopuolella olevat alueet:

- Valot syttyvät klo 06.30 ja sammuvat klo 21.30

Ulkojää- ja kuntoiluradat:

Kunto- ja hiihtoratojen valaistus syttyy klo 07.30 ja sammuu klo 21.30.

Jääradat: Valaistus sammuu klo 21.30 (Koivuhaka, Skräbböle, Nauvo, Korppoo, Houtskari)

Katuvalaistuksen sammuttaminen kesän ajaksi

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto päätti 28.4.2021, että katu- ja tievalaistus sammutetaan kesän ajaksi viikosta 19 viikkoon 32 eli toukokuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Yksittäisiä lamppuja ei sammuteta, eikä myöskään Rantatien ja sen liittymien valaistusta. Päätös ei koske kiinteistöjen pihoja eikä niihin liittyvää valaistusta.

Katuvalaistusta koskevat vikailmoitukset tehdään tästä. 

Tievalaistuksen korjaus- ja vaihtotyöt suoritetaan parhaillaan saaristoalueilla, Paraisten keskusta-alueen korjaustyöt suoritetaan tämän jälkeen vuoden loppupuolella.

Katuvalaistuksen päivystysnumero, vain hätätapauksissa, puh. 020 7959941.

Katujen kunnossapito, vain talviaikana, puh. 0400 524 318 (lisätietoja Katujen kunnossapito)

Valtion (ELY) hallinnoimat tiet

Teiden kunnossapidolla turvataan ensisijaisesti teiden päivittäinen liikennöitävyys ja luodaan edellytykset turvalliselle liikkumiselle.

Tästä pääset Väylän hallinnoimalle tienumerokartastolle. 

ELY-keskuksen tehtävänä on huolehtia maanteiden kunnosta siten, että toimivat ja turvalliset kuljetukset ovat mahdollisia koko maassa kaikkina vuorokauden aikoina. Teiden kunnossapidossa keskitytään teiden hoitoon ja ylläpitoon, johon kuuluu mm. teiden talvihoitoa, päällystämistä, siltojen korjauksia, sorateiden hoitoa, tienvarsien niittoa, tiemerkintöjen tekoa sekä varusteiden ja laitteiden, kuten pysäkkikatosten ja liikennemerkkien, kunnossapitoa.

Väylän linjausten mukaan teiden kunnossapidon painopisteenä ovat päätiet. Muilla teillä toimenpiteet kohdennetaan paikallisten olosuhteiden mukaan siten, että päivittäinen liikkuminen ja kuljetukset turvataan kaikilla maanteillä. 

ELY-keskus tilaa maanteiden ja niihin liittyvien alueiden ja varusteiden hoidon urakoitsijoilta, jotka valitaan kilpailuttamalla. Alueurakkaan sisältyy mm. teiden talvihoito, sorateiden, levähdys- ja P-alueiden, pysäkkien ja viheralueiden hoito, päällysteiden paikkaus, liikennemerkkien pystytys ja huolto, pientareiden niitto ja vesakonraivaus. ELY-keskuksen suorittamalla tarkalla valvonnalla varmistetaan teiden kunnossapidon tasalaatuisuus koko maassa. Järeämmät tienparannustoimenpiteet, kuten tien rungon vahvistaminen, mutkien oikaisu, teiden uudelleen päällystäminen ja siltojen kunnostaminen eivät sisälly alueurakkaan.  ELY-keskus seuraa tiestön tilaa ja kohdistaa toimenpiteet kiireellisimpiin kohteisiin, joissa korjaustarve on suurin. ELY-keskusten sivuilta löytyvät alueelliset päällystys- ja sillankorjauskohteet.

Tehokkailla ja oikein ajoitetuilla kunnossapitotoimilla varmistetaan riittävä näkyvyys, joka varsinkin liittymäalueilla heikkenee helposti talvella lumesta ja kesällä kasvillisuudesta. 

Tästä pääset ELY-keskuksen kotisivuille

Tärkeät ELY-keskuksen yhteystiedot löydät täältä

Ilmoitukset kiireellisistä liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä:
Tienkäyttäjälinja puh. 0200 2100 (24 h/vrk)