Asemakaavat

Asemakaavat

- Asemakaava ja asemakaavan muutos Klockarbergenin (102) kaupunginosassa Nauvossa, Lövstrandintie

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.9.2022 § 103:
Hyväksytty kaava
Hyväksytty kaavaselostus liitteineen

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 28.3-26.4.2022:
Kaavaehdotus merkkienselityksineen
Kaavaselostus liitteineen

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 1.4.2021:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluaineisto:
Kaavaluonnos vaihtoehto 1
Kaavaluonnos vaihtoehto 2


- Asemakaavan laatiminen Valoniemen (35) kaupunginosan luoteisosaan. Kaava saattaa edellyttää maankäyttösopimuksia 

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 28.3-26.4.2022: 
Kaavaehdotus merkkienselityksineen
Kaavaselostus liitteineen

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 29.10-29.11.2021:
Kaavaehdotus merkkienselityksineen
Kaavaselostus liitteineen
Havainnekuva

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 2.4-3.5.2021:
Kaavaehdotus merkkienselityksineen
Kaavaselostus liitteineen
Luontoselvitys
Rakennusinventointi

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 15.5.2020:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluaineisto:
Kaavaluonnos merkkienselityksineen


- Asemakaavamuutos liikenteen uudelleen järjestämiseksi Suntinsillan itäpuolella; kaava-alue käsittää puistoalueen, torialueen, yleisen pysäköintialueen sekä korttelin 1 Kirkkosalmenrannan (34) kaupunginosassa ja korttelit 3, 4 ja 18 sekä osia Saaristotien yleisestä tiealueesta, yleisen pysäköintialueen, osan vesialueesta sekä puistoalueen Norrbyn (21) kaupunginosassa Paraisilla

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 14.6.2018:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


- Asemakaavamuutos Kirkkosalmenrannan asuinalueen pohjoisosalle; muutos käsittää tontit 1-3 sekä 5 korttelissa 3 Kirkkosalmenrannan (34) kaupunginosassa Paraisilla

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 6.7-5.8.2018:
Kaavaehdotus merkkienselityksineen

Kaavaselostus

Havainnekuvia


Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 12.5.2018:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos

Havainnekuvia


- Malminrannan asemakaavamuutos; muutos käsittää korttelin 1, viereiset puisto-, uimaranta- ja pysäköintialueet sekä osia venesatama- ja vesialueista Kalkholmenin (23) kaupunginosassa Paraisilla

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 3.11.2017:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Havainnekuva


- Asemakaavan laatiminen Paraisilla Norrbynharjun kaupunginosassa sijaitsevan Vuoritien katualueen kaavoittamattomalle osalle sekä asemakaavan muuttaminen saman kaupunginosan korttelin 2 tontille 13

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 11.6.2015:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alustava luonnos


- Asemakaavan muuttaminen kortteleille 7 ja 9 sekä osalle viereisistä katu- ja viheralueista Finbynlaakson kaupunginosassa Paraisilla

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille kaavoituskatsuksessa 2012:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alustava luonnos