Asemakaavat

Asemakaavat

- Asemakaavan muutos osalle kortteleista 6, 8, 10, 15, 16, 22 sekä osissa viereisiä katu-, tie-, pysäköinti-, puisto- ja torialueilla Korppoon keskustan (120) kaupunginosassa Korppoossa

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 30.11.2023:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluaineisto:
Kaavaluonnos merkkienselityksineen
Ympäristösuunnitelma 2010


- Asemakaavan muutos korttelissa 230 tontilla 1 Klockarbergenin (102) kaupunginosassa Nauvossa, Nagu Distillery. Kaava edellyttää maankäyttösopimusta.

Kaavaehdotus on julkisesti nähtävänä 9.2.-11.3.2024:
Kaavaehdotus merkkienselityksineen
Kaavaselostus liitteineen

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 8.6.2023:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluaineisto:
Kaavaluonnos merkkienselityksineen


- Asemakaavan muutos kortteleissa 21 ja 22 Söderbyn (03) kaupunginosassa Paraisilla, Kestikievarinkuja

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 8.6.2023:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluaineisto:
Kaavaluonnos merkkienselityksineen


- Asemakaava ja asemakaavan muutos Norrbynrannan (32) kaupunginosan luoteisosassa Paraisilla, Pargas Havis. Kaava saattaa edellyttää maankäyttösopimuksia. 

Kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävänä 14.10-13.11.2023:
Kaavaluonnos merkkienselityksineen
Kaavaselostus liitteineen  

Tausta-aineosto:
Maisemaselvitys liitteineen

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 30.11.2022:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   
Hankkeen muu valmisteluaineisto:
Sijaintikartta ja alustava havainnekuva


- Asemakaava ja asemakaavan muutos Isoniityn (26) kaupunginosan koillisosaan Paraisilla. Kaava saattaa edellyttää maankäyttösopimuksia.

Kaavaehdotus on julkisesti nähtävänä 9.2.-11.3.2024:
Kaavaehdotus merkkienselityksineen
Kaavaselostus liitteineen

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 30.11.2022:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluaineisto:
Kaavaluonnos


- Asemakaavan laatiminen Valoniemen (35) kaupunginosan luoteisosaan. Kaava saattaa edellyttää maankäyttösopimuksia.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 1.12.2022-2.1.2023:
Kaavaehdotus merkkienselityksineen
Kaavaselostus liitteineen

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 28.3-26.4.2022: 
Kaavaehdotus merkkienselityksineen
Kaavaselostus liitteineen

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 29.10-29.11.2021:
Kaavaehdotus merkkienselityksineen
Kaavaselostus liitteineen
Havainnekuva

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 2.4-3.5.2021:
Kaavaehdotus merkkienselityksineen
Kaavaselostus liitteineen
Luontoselvitys
Rakennusinventointi

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 15.5.2020:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hankkeen muu valmisteluaineisto:
Kaavaluonnos merkkienselityksineen


- Asemakaavamuutos liikenteen uudelleen järjestämiseksi Suntinsillan itäpuolella; kaava-alue käsittää puistoalueen, torialueen, yleisen pysäköintialueen sekä korttelin 1 Kirkkosalmenrannan (34) kaupunginosassa ja korttelit 3, 4 ja 18 sekä osia Saaristotien yleisestä tiealueesta, yleisen pysäköintialueen, osan vesialueesta sekä puistoalueen Norrbyn (21) kaupunginosassa Paraisilla

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 14.6.2018:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


- Asemakaavamuutos Kirkkosalmenrannan asuinalueen pohjoisosalle; muutos käsittää tontit 1-3 sekä 5 korttelissa 3 Kirkkosalmenrannan (34) kaupunginosassa Paraisilla

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 6.7-5.8.2018:
Kaavaehdotus merkkienselityksineen

Kaavaselostus

Havainnekuvia


Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 12.5.2018:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos

Havainnekuvia


- Malminrannan asemakaavamuutos; muutos käsittää korttelin 1, viereiset puisto-, uimaranta- ja pysäköintialueet sekä osia venesatama- ja vesialueista Kalkholmenin (23) kaupunginosassa Paraisilla

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 3.11.2017:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Havainnekuva


- Asemakaavan laatiminen Paraisilla Norrbynharjun kaupunginosassa sijaitsevan Vuoritien katualueen kaavoittamattomalle osalle sekä asemakaavan muuttaminen saman kaupunginosan korttelin 2 tontille 13

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille lehti-ilmoituksella 11.6.2015:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alustava luonnos


- Asemakaavan muuttaminen kortteleille 7 ja 9 sekä osalle viereisistä katu- ja viheralueista Finbynlaakson kaupunginosassa Paraisilla

Aloitusvaiheen aineisto, kaava on ilmoitettu vireille kaavoituskatsuksessa 2012:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alustava luonnos