Stranddetaljplaner

Stranddetaljplaner

- Stranddetaljplan för lägenheten Trollkobben 1:47 i Borstö i Nagu

Program för deltagande och bedömning

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Stranddetaljplan för fastigheten Stora Börsskär II 1:35 i Lempersjö i Korpo

Program för deltagande och bedömning

Planutkast med teckenförklaringar

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Stranddetaljplan och ändring för turistområdet Sattmarks stranddetaljplan på delar av fastigheten Sattmark 1:43 samt för del av det samfällda vattenområdet Lofsdal bys samfällda vatten 876:1 i Lofsdal i Pargas

Program för deltagande och bedömning

Övrigt beredningsmaterial för projektet:

Planskiss med teckenförklaringar

Preliminär skiss till planbeskrivning

Utdrag ur de ikraftvarande planerna

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Stranddetaljplan för lägenheterna Svansång 1:53 och Lovart och Le 1:54 samt för delar av Södergrannas 1:55 i Österskär i Korpo

Program för deltagande och bedömning

Preliminärt utkast till stranddetaljplan

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Stranddetaljplan för två separata delar av lägenheten Svens Norrstrand 3:60 i Wattkast i Korpo

Program för deltagande och bedömning

Preliminärt utkast till stranddetaljplan, del 1

Preliminärt utkast till stranddetaljplan, del 2

Planförslaget har varit offentligt framlagt 14.6-13.7.2019:

Planförslag med teckenförklaring, del 1

Planförslag med teckenförklaring, del 2

Planbeskrivning

Planbeskrivningens bilagor

-----------------------------------------------------------------------------------------------