Stranddetaljplaner

Stranddetaljplaner 

- Solsidan stranddetaljplan i Tennäs i Pargas

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 8.6.2022:
Program för deltagande och bedömning 
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar
Planutkastets bilagor


- Ändring av del av Jermo-Kuru 2 stranddetaljplan i Pargas

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 11.5.2022:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar


- Stranddetaljplan för Småskär-Sundskär i Lökholm i Nagu

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidninsannons 13.4.2022:
Program för deltagande och bedömning


- Stranddetaljplan för Björkudden i Heisala i Pargas

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 18.3.2022:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar
Planbeskrivning  
Bakgrundsmaterial:
Naturutredning (på finska)
Arkeologisk inventering (på finska)


- Stranddetaljplan för Dovre-Hagaplatå i Galtby i Korpo

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 9.9.2021:
Program för deltagande och bedömning


- Stranddetaljplan för Lillpensor i Korpo

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 6.5.2021:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Preliminärt utkast till stranddetaljplan


- Stranddetaljplan för fastigheterna Norra Svartholmsgrund 3:32 och Södra Svartholmsgrund 3:33 i Nagu Pensar 

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 3.12.2020:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar


- Stranddetaljplan för fastigheten Stora Börsskär II 1:35 i Lempersjö i Korpo

Planförslaget har varit offentligt framlagt 12.5-13.6.2022:
Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning
Program för deltagande och bedömning
Utredning av byggmöjligheter vid stranden (på finska)
Naturinventering
PM från myndighetssamråd (på finska)
Bemötande av utlåtanden i utkastskedet (på finska)
Bemötande av utlåtanden till planförslaget som varit till påseende 11.6-12.7.2021 (på finska)

Planförslaget har varit offentligt framlagt 11.6-12.7.2021:
Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning
Program för deltagande och bedömning
Utredning av byggmöjligheter vid stranden (på finska)
Naturinventering
PM från myndighetssamråd (på finska)
Bemötande av utlåtanden i utkastskedet (på finska)

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 18.10.2018:
Program för deltagande och bedömning 

Övrigt beredningsmaterial för planen:

Planutkast med teckenförklaringar


- Stranddetaljplan och ändring för turistområdet Sattmarks stranddetaljplan på delar av fastigheten Sattmark 1:43 samt för del av det samfällda vattenområdet Lofsdal bys samfällda vatten 876:1 i Lofsdal i Pargas

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 18.10.2018:
Program för deltagande och bedömning

Övrigt beredningsmaterial för planen:

Planskiss med teckenförklaringar

Preliminär skiss till planbeskrivning

Utdrag ur de ikraftvarande planerna


- Alskär stranddetaljplan i Österskär i Korpo

Planen godkändes i stadsfullmäktige 7.11.2022 § 138
Godkänd plan med teckenförklaringar
Godkänd planbeskrivning

Planförslaget har varit offentligt framlagt 28.3.-26.4.2022:
Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning
Program för deltagande och bedömning

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 14.6.2018:
Program för deltagande och bedömning 

Övrigt beredningsmaterial för planen:

Preliminärt utkast till stranddetaljplan