Stranddetaljplaner

Stranddetaljplaner

- Stranddetaljplan för fastigheten Östra Byskär 1:5 i Byskär i Nagu

Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar
Övriga bilagor


- Stranddetaljplan för fastigheten Mälhamnsklobben 1:26 och för en del av fastigheten Tistronörarna 1:5 i Berghamn i Nagu

Program för deltagande och bedömning


- Stranddetaljplan för Rödhällssundet och Torsbölebergen i Lillmälö i Pargas

Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar
Övriga bilagor


- Ändring av del av Jermo-Kuru stranddetaljplan i Pargas

Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar


- Stranddetaljplan för lägenheten Trollkobben 1:47 i Borstö i Nagu

Program för deltagande och bedömning
Planförslaget har varit offentligt framlagt 18.1.-16.2.2020:

Planförslag med teckenförklaringar som varit till påseende

Planbeskrivning som varit till påseende
Planen godkänd i stadsfullmäktige 12.5.2020
Planen vunnit laga kraft 26.6.2020
Planen trätt i kraft 3.7.2020


- Stranddetaljplan för fastigheten Stora Börsskär II 1:35 i Lempersjö i Korpo

Program för deltagande och bedömning

Planutkast med teckenförklaringar


- Stranddetaljplan och ändring för turistområdet Sattmarks stranddetaljplan på delar av fastigheten Sattmark 1:43 samt för del av det samfällda vattenområdet Lofsdal bys samfällda vatten 876:1 i Lofsdal i Pargas

Program för deltagande och bedömning

Övrigt beredningsmaterial för projektet:

Planskiss med teckenförklaringar

Preliminär skiss till planbeskrivning

Utdrag ur de ikraftvarande planerna


- Stranddetaljplan för lägenheterna Svansång 1:53 och Lovart och Le 1:54 samt för delar av Södergrannas 1:55 i Österskär i Korpo

Program för deltagande och bedömning

Preliminärt utkast till stranddetaljplan