Stranddetaljplaner

Stranddetaljplaner

- Stranddetaljplan för Lillpensor i Korpo

Inledningsmaterial:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Preliminärt utkast till stranddetaljplan


- Stranddetaljplan för fastigheten Kalkila 1:9 i Lillmälö i Pargas

Inledningsmaterial:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar
Planutkastets bilagor
Utredning över byggrättsdimensionering
Naturinventering (på finska)


- Stranddetaljplan för fastigheterna Norra Svartholmsgrund 3:32 och Södra Svartholmsgrund 3:33 i Nagu Pensar 

Inledningsmaterial:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar


- Ändring av del av Jermo-Kuru stranddetaljplan i Pargas

Planförslaget har varit offentligt framlagt 2.4-3.5.2021:
Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning med bilagor
Naturutredning (på finska)
Inledningsmaterial:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar


- Stranddetaljplan för fastigheten Stora Börsskär II 1:35 i Lempersjö i Korpo

Planförslaget har varit offentligt framlagt 11.6-12.7.2021:
Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning
Program för deltagande och bedömning
Utredning av byggmöjligheter vid stranden (på finska)
Naturinventering
PM från myndighetssamråd (på finska)
Bemötande av utlåtanden i utkastskedet (på finska)
Inledningsmaterial:
Program för deltagande och bedömning 

Övrigt beredningsmaterial för planen:

Planutkast med teckenförklaringar


- Stranddetaljplan och ändring för turistområdet Sattmarks stranddetaljplan på delar av fastigheten Sattmark 1:43 samt för del av det samfällda vattenområdet Lofsdal bys samfällda vatten 876:1 i Lofsdal i Pargas

Inledningsmaterial:
Program för deltagande och bedömning

Övrigt beredningsmaterial för planen:

Planskiss med teckenförklaringar

Preliminär skiss till planbeskrivning

Utdrag ur de ikraftvarande planerna


- Stranddetaljplan för lägenheterna Svansång 1:53 och Lovart och Le 1:54 samt för delar av Södergrannas 1:55 i Österskär i Korpo

Inledningsmaterial:
Program för deltagande och bedömning 

Övrigt beredningsmaterial för planen:

Preliminärt utkast till stranddetaljplan