Stranddetaljplaner

Stranddetaljplaner 

- Hästö stranddetaljplan i Hyppeis i Houtskär

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 16.5.2024:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast


- Ändring och utvidgning av del av stranddetaljplanen för Jermo-Tammo i Pargas, Pargas port

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 18.4.2024:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar
Planutkastets bilagor


- Stranddetaljplan för Österäng i Österretais i Korpo

Inledningmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 18.4.2024:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar


- Ändring av stranddetaljplanen för Sandö i Nagu

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 21.3.2024:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar


- Stranddetaljplan för Trunsö Kummelskär i Nagu

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 30.11.2023:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar


- Stranddetaljplan för Tammo i Pargas

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 21.9.2023:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar
Planbeskrivning
PM från myndighetssamråd

Naturutredningarna samt arkeologiska inventeringen kan beställas av planläggningssekreterare Maria Laurén på numret 040 688 5815 eller per mejl på adressen maria.lauren(at)pargas.fi


- Stranddetaljplan för Timmerholmen i Granvik i Pargas

Planförslaget är offentligt framlagt 17.5.-17.6.2024:
Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning
Naturutredning (på finska)
Meriväylien rakennusperintö -utredningen kan beställas av planläggningssekreterare Maria Laurén på numret 040 688 5815 eller per mejl på adressen maria.lauren(at)pargas.fi

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 20.4.2023:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar


- Stranddetaljplan för Byängsudden i Lilltervo i Pargas

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 20.4.2023:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar


- Stranddetaljplan för Brokonskär i Högsar i Nagu

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 20.4.2023:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar


- Stranddetaljplan för Björkudden i Heisala i Pargas

Planen är godkänd i stadsfullmäktige 29.4.2024 § 36
Godkänd plan med teckenförklaringar
Godkänd planbeskrivning

Planförslaget har varit offentligt framlagt 22.5-20.6.2023:
Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning
Program för deltagande och bedömning, uppdaterad
Naturutredning (på finska)
Arkeologisk inventering (på finska)
Analyskarta av Landskapen
Bemötande av utlåtanden och åsikter i utkastskedet

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 18.3.2022:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar
Planbeskrivning  
Bakgrundsmaterial:
Naturutredning (på finska)
Arkeologisk inventering (på finska)


- Stranddetaljplan för Korpo-Pensar i Lillpensar

Planförslaget har varit offentligt framlagt 17.3-17.4.2023:
Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning 
Natur- och landskapsutredning (på finska)

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 6.5.2021:
Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Preliminärt utkast till stranddetaljplan


- Stranddetaljplan för turismområdet i Sattmark och ändring av stranddetaljplaner i Kopparö och Lofsdal i Pargas

Planförslaget har varit offentligt framlagt 17.3-17.4.2023:
Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning
Program för deltagande och bedömning
Bakgrundsmaterial, samtliga på finska
Naturutredning
Utredning om vattenväxtlighet
Bedömning av konsekvenser för Natura
Arkeologisk inventering
Hamnutredning i Pargas
Trafikledsverkets utlåtande
Museiverkets utlåtande
Djupkartering
Bryggleverantörens utlåtande
Planläggarens bemötande till åsikter i utkastskedet, både finska och svenska
Blankett för uppföljning av detaljplanen
Utdrag ur stranddetaljplanerna som ändras

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd via tidningsannons 18.10.2018:
Program för deltagande och bedömning

Övrigt beredningsmaterial för planen:

Planskiss med teckenförklaringar

Preliminär skiss till planbeskrivning

Utdrag ur de ikraftvarande planerna