Skiftomsorg

Skiftomsorg

Vid behov av skiftomsorg behövs utlåtande från arbetsgivare, eftersom sådan vård beviljas endast för barn vars båda vårdnadshavare har kontinuerligt skiftesarbete. Även yrkesinriktade studier på heltid som sker kvällstid beaktas. Skiftomsorg erbjuds i Pargas kommunområde i daghemmet Villa Kamomilla.

Pargas stads skiftomsorgsprinciper

(fastställda av bildningsnämnden) 

 1. Skiftomsorg ordnas på kvällstid, nattetid, veckoslut och söckenhelger och andra helger på daghem eller i familjevård. Skiftomsorg ska i behövlig utsträckning ordnas för barn som behöver detta på grund av vårdnadshavares arbete eller studier. Daghemmet har rätt att vid behov be om vårdnadshavarens av arbetsgivaren uppgjorda arbetstidsförteckning. 
   
 2. I Pargas betyder skiftomsorg småbarnspedagogik som ordnas mellan kl. 17.00-6.30, samt veckoslut och helger.  Detta räknas som dejoureringstid och därför ska barnet inte vara i vård under dessa tider om endera vårdnadshavaren är ledig. Om behovet av skiftomsorg upphör kan barnet hänvisas till annan vårdplats.
   
 3. Skiftomsorg ordnas enligt följande i de olika kommunområdena:
  • Pargas: daghemmet Villa Kamomilla vid behov öppet kl. 5.15-22 eller dygnet runt.
  • Nagu, Korpo, Iniö och Houtskär har öppet endast vid behov och enligt överenskommelse. Nagu och Korpo daghem samarbetar och håller öppet enligt behov och överenskommelse. 
    
 4. Längden på barnets vårdtid bör vara skälig (rekommendation maximalt 10 timmar) och barnet behöver få en veckovila i medeltal minst 2 dgr/vecka.
   
 5. Vi strävar till att det råder nattro på daghemmen mellan kl. 22.00-5.15. Barn bör inte lämnas till eller hämtas från dagvårdsplatsen under denna tid utan barnen garanteras nattsömn utan avbrott. Dock diskuteras dessa tider familjevis med barnets bästa i åtanke.
   
 6. Vårdnadshavarna meddelar vårdbehovet till dagvårdsplatsen senast två veckor på förhand. Vårdtiderna meddelas elektroniskt med egna bankkoder via adressen https://sote.easiointi.fi/sv/web/parainen-vaka. Portalen stänger alltid på måndag kl.8, två veckor innan vårdbehovet uppstår. Om vårdtider inte lämnats in innan det, bör man meddela dem skriftligen direkt till daghemmet. Vård erbjuds då om det är möjligt enligt personalresurserna. Samma gäller vid ändringar som kommer efter att arbetslistan är uppgjord.  


Kontaktuppgifter

Daghemmet Villa Kamomilla
Rödjevägen 22, 21600 Pargas
Daghemsföreståndare Monika Karlsson
monika.karlsson(at)pargas.fi
tfn 050 533 3478