Stöd för lärande och fostran

Specialpedagogik

blommorDet är viktigt att behovet av stöd känns igen så tidigt som möjligt. Specialpedagogikens mål är att i dialog med hemmen och personalen inom småbarnspedagogik stödja en positiv utveckling hos barnet.

För att främja barnets möjligheter till utveckling skall inlärningsmiljön anpassas efter barnets behov. Barnets styrkor stöds i en öppen och glädjefull atmosfär.

Speciallärare inom småbarnspedagogiken

I Pargas stad finns det ett specialpedagogiskt team. Till detta team hör för tillfället speciallärare inom småbarnspedagogiken som ambulerar i olika enheter samt speciallärare som är stationerade i enheterna.

Specialläraren följer upp och iakttar barnets uppväxt och utveckling tillsammans med föräldrar och personal.  Specialläraren deltar i utvärdering av barnets behov av stöd. Vid behov tar förman/ personal/ vårdnadshavare kontakt med specialpedagogen.

Då barnet erbjuds andra stödtjänster t.ex. psykologtjänster, terapier och/ eller annan medicinsk habilitering skall det länkas samman till en helhet. I småbarnspedagogiken och i förskolan förverkligas stödet för lärande enligt trestegsmodellen.  Det är viktigt att alla de berörda i nätverket kring barnet samarbetar med varandra.

Kontaktuppgifter    liten hand i stor hand

fornamn.efternamn[at]pargas.fi  
Christel Holmström, tfn 040 488 572
Jaana Tirkkonen, tfn 040 488 5736
Ida Henriksson, tfn 050 596 264
Eva Lehtonen, tfn 040358 5574

”Också den som är ovan vid ord
har mycket att säga.

Också den som är van vid ord
kan ha svårt att tala.

Med ord kan vi nå varandra
men också med ögon och händer.

Jag ser på Dej,
jag rör vid Dej.

Eller säger: Jag tycker om Dej.

Och Du kan svara med ord, hand eller öga.”
Benkt-Erik Hedin