Stadens officiella badstränder

Badstränder

 

Likholms badstrand

De officiella badstränderna i staden: 

 

Senaste badvattenundersökningar

 

Provtagningsdatum 

Provtagningsställen: Framnäs, Likholmen, Lillholmen, Kalkholemn, Bläsnäs, Mustfinn, Norrby (Solliden), Kannvik 


THL:s information om cyanobakterier (blågrönalger)

Riksomfattande cyanobakterieuppföljning (Järvi & meriwiki, på finska)Karta över Pargas stads lekparker och grönområden.

Stadens allmänna grönområden, däribland lekplatserna, och officiella badstränder underhålls av Teknik och infra. I frågor som gäller dessa kan du kontakta numret 040 560 8078.

Nagu, Framnäs:

 

 

 

Korpo, Likholm:

 

 

Iniö, Kannvik: