Stadens officiella badstränder

Badstränder

De officiella badstränderna i staden: 

Bläsnäs badstrand, Åsuddsvägen 4, PARGAS 
Kalkholmens badstrand, Strandvägen 1 a, PARGAS
Norrby badstrand, Solstrand 7 a, PARGAS 
Mustfinns badstrand, Mustfinnvägen 581, PARGAS 
Framnäs badstrand, Framnäsvägen 6, 21660 NAGU
Likholms badstrand, Strömmavägen 81, 21700 KORPO
Kannviks badstrand, Iniövägen 24, 23990 INIÖ

 

På Bläsnäs och Framnäs stränder görs regelbundna kontroller av cyanobakterieläget under den officiella badsäsongen:

 Algöversikt för Bläsnäs 

Algöversikt för Framnäs

 

Senaste badvattenundersökningar

Provtagningsdatum: 11.7.2022

Likholm

Provtagningsdatum: 12.7.2022

Bläsnäs, Kalkholmen, Norrby, Mustfinn, Framnäs, Kannvik

 


THL:s information om cyanobakterier (blågrönalger)

Riksomfattande cyanobakterieuppföljning (Järvi & meriwiki, på finska)Karta över Pargas stads lekparker och grönområden.

Stadens allmänna grönområden, däribland lekplatserna, och officiella badstränder underhålls av stadens tekniska enhet. I frågor som gäller dessa kan du kontakta numret 040 560 8078.

Nagu, Framnäs:

 

 

 

Korpo, Likholm:

 

 

Iniö, Kannvik: