Deltagande budgetering

DELTAGANDE BUDGETERING

Application Description automatically generated
Påverka din närmiljö - Lämna in din idé!

 

Vad är deltagande budgetering?

Deltagande budgetering är ett sätt att involvera invånare i beslut om hur stadens resurser kan användas. Det betyder konkret att du är med och lämnar förslag samt röstar på förslagen.

Pargas stad har reserverat 50 000 € för förverkligande av invånarnas idéer via deltagande budgetering, som är ett av tyngdpunktsområdena i stadens nya strategi. Syftet är att lyssna på och inkludera invånarna i utvecklandet av samhället och öka det lokala engagemanget.

 

Hur går det till?

Idéerna lämnas in under tiden 1-23.3.2023 genom att fylla i en webblankett. Alla invånare (även deltidsboende) har chans att framföra sina idéer och slutligen också rösta om hur medlen ska användas. Du får lämna in flera idéer!

OBS! Varje enskild idé ska ha ett värde på minst 2 000 €.

En ansökan kan skickas in av en privatperson, ett kompisgäng, invånare på samma gata, föreningar osv. Idéerna skickas in med en webblankett, där man får berätta om idén och var den ska förverkligas och en uppskattning av kostnaderna.

Förslagen som lämnas in skall stöda ett eller flera av stadens strategiska mål som är hållbar utveckling, starkare attraktivitet, bättre välmående och skapa tillsammans. I bearbetningen av förslagen kommer staden jämlikt ta i beaktande alla kommunområden. Det går att föreslå både evenemang eller anskaffningar och hela projekt – låt kreativiteten flöda!

Bekanta dej med Pargas stads strategi.

 

Tidtabell

1 - 23.3: Idéframställning – insamling av förslag via webblankett

27 - 5.4: Genomgång av förslagen, genomförbarhetskontroll samt val av förslagen som går till omröstning

6 - 23.4: Invånarna röstar på förslagen via webblankett

28.4: Vinnande idén/idéerna publiceras lagom till vappen!

Under resterande år 2023: Förslagen genomförs

 

Här hittar du webblanketten.

 

Har du frågor som gäller deltagande budgetering kan du vända dej till ekonomichef Petra Palmroos: petra.palmroos@pargas.fi

 

Tillsammans skapar vi ett livskraftigt samhälle!