Deltagande budgetering

DELTAGANDE BUDGETERING

 

 

Application Description automatically generated

Röstningsresultaten från årets deltagande budgetering är klara - sex idéer kan bli verklighet!

 

Omröstningsfasen avslutades söndagen den 23 april 2023. Totalt 970 kommuninvånare röstade på förslagen, vilket staden anser vara ett mycket bra reslutat.

De sex idéer som fick flest röster i år är och som kan förverkligas är:

1. Akuta åtgärder för hundparken i Pargas

2. Landskaps”laavu” till Vepo utsiktsplats

3. Frisbeegolf i Korpo Verkanområdet

4. Hjärtstartare till färjestränderna

5. Förnya Houtskärs byanamnskyltar

6. Munkvikens badstrand (bänkarna och sopkärl)

 

Vad är deltagande budgetering?

Deltagande budgetering är ett sätt att involvera invånare i beslut om hur stadens resurser kan användas. Det betyder konkret att du är med och lämnar förslag samt röstar på förslagen.

Pargas stad har reserverat 50 000 € för förverkligande av invånarnas idéer via deltagande budgetering, som är ett av tyngdpunktsområdena i stadens nya strategi. Syftet är att lyssna på och inkludera invånarna i utvecklandet av samhället och öka det lokala engagemanget.

 

Hur går det till?

Idéerna lämnades in under tiden 1-23.3.2023. Alla invånare (även deltidsboende) har haft chans att framföra sina idéer och slutligen också rösta om hur medlen ska användas. 

OBS! Varje enskild idé ska ha ett värde på minst 2 000 €.

Förslagen som lämnades in skulle stöda ett eller flera av stadens strategiska mål som är hållbar utveckling, starkare attraktivitet, bättre välmående och skapa tillsammans. I bearbetningen av förslagen tog staden jämlikt i beaktande alla kommunområden. Det gick att föreslå både evenemang eller anskaffningar och hela projekt.

Bekanta dej med Pargas stads strategi.

6 - 23.4: Invånarna röstat på förslagen via webblankett.  Du kan bekanta dig med alla idéerna här.

Vi fick in 95 förslag, och vi uppskattar alla fantastiska idéer som lämnats in. Med glädje noterar vi att det kom in förslag från hela kommunområdet. Förslagen som gått vidare till omröstning följer riktlinjerna för stadens deltagande budgetering. Idéerna som framkommit har i vissa fall slagits ihop eller kombinerats, eftersom de liknade varandra.

Fanns inte ditt förslag med? Orsaken kan bland annat vara den, att det inte gällde stadens markområden, att idéen inte hinner förverkligas under år 2023, att budgeten överskrids, att det redan finns med i planerna under de närmaste åren eller att det helt enkelt finns tekniska hinder för förverkligandet.

Vi har noterat alla utmärkta ideér och även om inte just din idé är med på listan, kan vi ta den i beaktande i verksamheten utanför deltagande budgetering-projektet. Vi vidarebefordrar idéer även till enheter inom staden för framtida utvecklingsprojekt.

Tidtabell

1 - 23.3: Idéframställning – insamling av förslag via webblankett

27 - 5.4: Genomgång av förslagen, genomförbarhetskontroll samt val av förslagen som går till omröstning

6 - 23.4: Invånarna röstar på förslagen via webblankett

28.4: Vinnande idén/idéerna publiceras lagom till vappen!

Under resterande år 2023: Förslagen genomförs

 

Har du frågor som gäller deltagande budgetering kan du vända dej till ekonomichef Petra Palmroos: petra.palmroos@pargas.fi

 

Tillsammans skapar vi ett livskraftigt samhälle!