Pargas Björkhagen

Lediga tomter

LEDIGA TOMTER


Vi har rymliga egnahemstomter i Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär.
Tomterna finns på detaljplanerade områden med färdigt utbyggd kommunalteknik.

En bit av paradiset - läs mera här om att bo i Pargas!

Ett försäljnings- eller arrendebeslut kan göras omedelbart efter tomtreserveringen. 
Reserveringen gäller i 4 månader, under vilka antingen köpebrevet eller arrendeavtalet
undertecknas. I annat fall förfaller försäljningsbeslutet.Största delen av tomterna är registrerade och för dem debiterar vi en separat styckningsavgift.
Köpvittnesarvodet 120 euro betalas vid köptillfället.


Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Köpebrev:
Lantmäterisekreterare Anette Jalonen, tfn 040 488 5905

Arrendeavtal:
Avtalssekreterare Johanna Harmaa, tfn 040 488 5916

Bygglovsärenden:
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)
Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
Byggnadsinspektör Kenneth Koskinen, tfn 040 488 5700
Byggnadsinspektör Joakim Nyström, tfn 0400 929 044

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724


Ansökan om egnahemstomt Fyll i och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi

Villkor för fastighetsköp
NYA VILLKOR FÖR FASTIGHETSKÖP - reserveringar fr.o.m 01.07.2021

Överlåtelsevillkor för arrende
Överlåtelsevillkor för arrende -reserveringar fr.o.m. 1.7.2021


NYA TOMTER I LJUSUDDA !


T O M T B R O S C H Y R            GUIDE FÖR EGNAHEMSBYGGAREN
          


En riktig liten stad  (video)

Lär känna några av Pargas drygt 15 500 invånare. I videorna möter vi den tvåspråkiga småbarnsfamiljen Ketola, Siw som lämnade landsbygden för stan, lokala byggföretagaren Rickard samt finsktalande Minna och Ville som låtit bygga nytt.