Projekt

Projekt

Inom EU finns ett stort antal fonder och program som kan bevilja finansiering för utvecklings- och kunskapsutbytesprojekt. Strukturfondernas mål är att utjämna de ekonomiska och sociala skillnaderna inom EU. Alla medlemsländer har möjlighet att ansöka om dessa pengar. Den nya strukturperioden, som pågår 2014-2020, har öppnats för ansökningar, vilket betyder att man nu kan ansöka om externa projektmedel för utvecklingsåtgärder i regionen.

Utgångpunkten för EU-projekt som startas och drivs av Pargas stad är att stöda utvecklingen av regionen, till exempel genom att förbättra möjligheterna att bo och verka i skärgården, stärka livskvaliteten på orten, utveckla hållbara lösningar eller stöda livslångt lärande och innovationsverksamhet. Innehållet i projekten kan vara allt från att utveckla näringsliv och turism, utarbeta nya metoder inom social- och hälsovård, stöda kunskapsutbyte mellan skolor till att förbättra infrastrukturen.

De flesta projekt genomförs i samarbete med andra kommuner, regioner eller medlemsländer.

Mera information om stadens projektverksamhet ges av projektkoordinator Siv Holmgren
tfn 040 352 3799, e-post förnamn.efternamn@pargas.fi