Länkstig

Byggnader till salu

Byggnader till salu

 

HAVSVIND • MERITUULI

Under våren kommer Havsvind fd daghem till försäljning.

Byggnaden har genomgått många olika renoveringar och förbättringar under de senaste åren innan den hyrdes ut för boende.
I dagsläget är kvartersområdet planerad (YSA) för byggnader för socialverksamhet och hälsovård men även för boende.  
Det har gjorts många konditionsgranskningar under åren och en uppdaterad version kommer ännu att göras innan försäljningen startar.

På Pargas stads hemsida hittar du mera detaljerad information angående planen och byggnaden.

Sidan kommer att uppdateras efter hand som förberedandet av försäljningen framskrider.

Tilläggsuppgifter: Peter Lindgren (050-5662943)
förnamn.efternamn@pargas.fi

LUK, ett skärgårdshemman

Under våren kommer detta speciella skärgårdshemman till försäljning.

Området, ca. 3,8 ha hektar, som säljs består av två outbrutna områden på vilka det finns flera förfallna byggnader. Områdena som ligger på västra sidan om holmen har en ca 500m lång strandlinje med lugna vikar och varierande strandklimat.
LUK är en holme som ligger i Pargas västra skärgård i Houtskärs kommundel och man kan ta sig till holmen med förbindelsebåt (Verkan-Bergholm/Luk)

Pargas stads hemsida hittar du mera detaljerad information angående planen och byggnaden.

Sidan kommer att uppdateras efter hand som förberedandet av försäljningen framskrider.

Tilläggsuppgifter: Peter Lindgren (050-5662943)
förnamn.efternamn@pargas.fi 

Innehållspublicerare