Småbarnspedagogik i Pargas stad

Småbarnspedagogik i Pargas stadBarnhänder i luften.

Välkommen till småbarnspedagogikens hemsidor!
Pargas stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken. Efter föräldrapenningperioden kan vårdnadshavarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

  • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats i antingen heltids- eller deltidsvård. Dagvårdsplatsen kan vara i ett daghem eller i familjedagvård. Familjedagvård ordnas i den enskilda vårdarens hem eller i familjedaghem. Hemvårdsstöd betalas inte när barnet är i kommunal småbarnspedagogik.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd i ett privat daghem.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd, då barnets vårdare är en av staden godkänd privat familjedagvårdare eller en vårdare som familjen anställt.
  • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Familjer där barn vårdas hemma kan anlita öppna dagvårdens tjänster för småbarnspedagogik utan att förlora hemvårdsstödet.

Aktuellt

18.3.2020 Tillsvidare är alla småbarnspedagogikens verksamhetsställen öppna förutom parkverksamheten.

Vi informerar direkt till vårdnadshavarna ifall det blir ändringar. Regeringens rekommendation är att hålla barnen hemma om det är möjligt.

17.3.2020 Förfrågan om närvaro under tiden 18.3-13.4.2020 skickas per e-post och Wilma till vårdnadshavarna idag

För att kunna planera vår verksamhet inom småbarnpedagogiken p.g.a. undantagsförhållandet i vårt land, behöver vi få veta vilka barn som behöver småbarnspedagogik under de följande veckorna. Blanketten ska returneras i morgon den 18.3.2020.

Observera att det rekommenderas att hålla barnen hemma om det bara är möjligt.

Det har kommit många frågor hur frånvaro påverkar avgifterna. Tyvärr har vi inga svar nu, vi utreder saken och återkommer.
 

13.3.2020 Information till hemmen angående corona-viruset


Inom bildningsväsendet i Pargas följer vi aktivt information och direktiv från social- och hälsovårdsmyndigheterna, Institutet för Hälsa och välfärd och Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen.

Personalen inom småbarnspedagogiken har förberetts på att det eventuellt sker förändringar i det sätt på vilket verksamheten ordnas. Vid en avvikande situation informeras vårdnadshavarna via e-post. I förskolan används Wilma. Det är därför viktigt att inloggningsuppgifterna till Wilma kontrolleras. I undantagsfall kontaktas hemmen per telefon. 

Barn som återvänder från utlandsresor ska stanna hemma i 14 dagar. Personalen ger i dessa fall tilläggsinformation. 
Utflykter och olika besök görs inte tillsvidare. 
Det är viktigt att komma ihåg att om man är förkyld ska man inte delta i småbarnspedagogiken eller i hobbyer.

Följ gärna infon också på stadens hemsida. Länk till stadens Aktuellt-sida, där du hittar Pargas hälsocentrals info om coronaviruset.

Vi vill ännu en gång påminna om vikten av god handhygien.

 

29.1.2020 Ansökan om dagvårdsplats

Den nya verksamhetsperioden startar i augusti. Sista ansökningsdagen för höstens dagvårdsplatser och ansökan om intern förflyttning är 28.2.2020. Mera info på  www.pargas.fi/sv/ansokan-om-dagvardsplats eller tfn 050 533 3472.

Anmälan till förskola görs elektroniskt 10–16.2.2020 (v. 7) i webbtjänsten Wilma. Ett brev skickas per post vecka 5 till barn födda 2014. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälan i Wilma. På blanketten i Wilma finns info om kompletterande småbarnspedagogik. 

Beslut om höstens dagvårdsplatser skickas elektroniskt till vårdnadshavarna i maj. Du får ett meddelande till din e-post, varefter du kan läsa beslutet i webbportalen, du loggar in med dina bankkoder. Besluten kommer inte samtidigt till alla eftersom de skickas elektroniskt vartefter de görs.

 

Är er familj intresserad av utepedagogik?

I Kirjala daghem finns en tvåspråkig utegrupp Regnbågar – SateenkaKirjala daghems kåtaaret. Gruppen samlas vid kåtan som finns i anslutning till daghemmet. Gruppens verksamhet sker i huvudsak i kåtan, dess näromgivning eller i närskogen. 

Barnens tankar om verksamheten: 
”Det är roligt att gunga i hängmattorna”
”Att leka utanför kåtan är roligt”
”Det är roligt att titta på elden”
”Jag har lärt mig att tälja”
”Det är roligt att vara i kåtan då det regnar. Sen kan vi leka i vattenpölar hela dagen. Jag tycker om att vara ute hela dagen”
”Det är roligt att äta i kåtan”

Tilläggsuppgifter får du av daghemsföreståndare Kerstin Lassinniemi, tfn 044 358 5870.

 

14.11.2019 Snabblänk till webbportalen (ansökan, vårdtider)

 

4.4.2019 Varda - Informationsresusrsen inom småbarnspedagogiken

Bestämmelser om Varda finns i lagen om småbarnspedagogik. Varda samlar uppgifter om småbarnspedagogiken på ett och samma ställe. Utbildningsstyrelsen ansvarar för att upprätthålla Varda och för att lämna ut uppgifter bl.a. till myndigheter.
Följande uppgifter förs in i Varda:

  • anordnare av småbarnspedagogik och verksamhetsställen
  • barn som deltar i småbarnspedagogik och deras vårdnadshavare
  • personal inom småbarnspedagogik

Mera information om Varda finns här


Kontaktuppgifter

Chef för småbarnspedagogik
Pia Hotanen
pia.hotanen(at)pargas.fi
tfn 044 358 5985

Byråsekreterare (avgifter och fakturering)
Annmari Vehmas
annmari.vehmas(at)pargas.fi
tfn 040 488 5741

Förvaltningsassistent
Ulla Ceder
ulla.ceder(at)pargas.fi
tfn 044 358 5973

Servicehandledning
Annette Karlsson
annette.karlsson(at)pargas.fi
tfn 050 533 3472

Ansökan om dagvårdsplats

Familjedagvård