Länkstig

Tillsyn under byggnadsarbetets gång

Tillsyn under byggnadsarbetets gång

 

Byggnadstillsynens instruktioner

• Eftersom vi arbetar på distans önskar vi att du alltid kommer överens om möten på förhand. Vi
träffar dig gärna på byggplatsen.
• Du får rådgivning per telefon, e-post och möten i Teams.
• Du kan boka en telefontid via tidsbokningsprogrammet på stadens webbplats .
Du kan boka syner via e-post eller genom att ringa kundtjänstnumret
040 488 6080 kl. 9–15 (fredagar 9–14).
• Ansökningar och anmälningar skickas elektroniskt via tjänsten ePermit. Pappersdokument kan skickas per post till Strandvägen 28, 21600 Pargas eller lämnas i postlådan i stadshusets entré eller i Korpo områdeskontors postlåda.
• Behandlingen av lov och tillstånd fortsätter som normalt.
• Undantagsvis anslås besluten också på stadens hemsida.
• För tillfället tar byggnadstillsynen inte emot kopierings- eller skanningsarbeten.

Syner

• Syner genomförs utomhus och på byggarbetsplatser.
• Byggnadsinspektörerna genomför syner utomhus och beaktar säkerhetsavstånd. Var vänlig
och flytta din tid för syn om du är sjuk, blivit utsatt för smittan, är i karantän eller varit
utomlands på senaste tiden.
• Säkerhetsavstånd iakttas då syner genomförs inomhus och endast de väsentliga personerna
bör vara på plats, bl.a. ansvarig arbetsledare och byggherrens representant.
• Det är viktigt att den ansvarige arbetsledaren alltid har med sig stämplade ritningar att visa
upp. Detta gäller även utmärkningen av byggnadens plats!
Ritningarna får även vara i elektronisk form.