Länkstig

Enskilda vägar och vägbidrag

Enskilda vägar och vägbidrag

 

En enskild väg är en väg som löper på enskild mark och som någon annan fastighet har vägrätt till. En enskild väg kan förvaltas av ett väglag. Man kan bli användare av väglagets väg genom att kontakta väglaget direkt. Rätt att använda väglagets väg syns inte på fastighetsregisterutdraget.

Här kommer du till lantmäteriverkets sidor.

Information i väglagsfrågor:

För alla:
Suomen Tieyhdistys, vardagar 9 - 18,  tfn 0200 345 20 . Samtalet kostar 0,92 euro/min + lsa.

För medlemmar:
Simo Takalammi, 040 730 9266 eller simo.takalammi@tieyhdistys.fi 

Här kommer du till kontaktuppgifterna till alla vägdisponenter. 

Här hittar du information i väglagsfrågor.

Här hittar du information om beviljandet av bidrag till enskilda vägar och väglagsfärjor 2023.
Mera om information om ansökningsförfarande kommer senare.