Länkstig

Byggande

Byggande

 

Aktuellt

Information om det aktuella läget

På byggnadstillsynen är vi glada över det rådande uppsvinget inom byggande! Tyvärr betyder det nu under sommaren lite längre behandlingstider för beställda syner och ansökta lov och tillstånd. Vi strävar efter att svara på begäran om rådgivning så snabbt som möjligt och att påskynda beviljande av lov och tillstånd i så hög grad som möjligt. För nya ansökta lov och tillstånd fås beslut dock antagligen först i slutet av sommaren eller början av hösten. Personalen på byggnadstillsynen har semester i turer även under sommaren och en inspektör eller kundrådgivare är alltid på plats.

Vi rekommenderar att ni tar kontakt antingen med e-post eller per telefon på 040 488 60 80. Textmeddelanden till andra nummer skickas inte vidare, men telefonsamtal strävar vi efter att styra till kundtjänsten.

Vår - och Sommarinfo 2021

Det byggs livligt i vår skärgårdsstad. Antalet ansökningar ökar i jämförelse med tidigare år och det betyder att handläggningstiderna för lov och tillstånd tills vidare har blivit lite längre.
Byggnadstillsynen är verksam hela sommaren. Vi handlägger lov och tillstånd och förrättar syner, men på grund av semestrar kan det dröja längre. Var vänlig och boka syn i god tid!
Kundtjänsten är öppen kl. 9–15 (fredagar kl. 9–14) och vi ringer upp dig, ifall ingen svarar eller linjen är upptagen. Våra inspektörer nås bäst kl. 8–9 på morgonen. Du kan be en inspektör ringa upp dig via vår kundtjänst eller webbtjänsten på vår webbplats. 
Vi svarar på e-post så snabbt som möjligt, men tyvärr bildas även där svarsköer, så var beredd på att vänta i några dagar. Vi strävar alltid efter att svara inom en vecka, men om du inte får svar lönar det sig att be en inspektör ringa upp dig via vår kundtjänst.
Vi gör arkivsökningar på sommaren och handläggningstiden varierar mellan 1 och 4 veckor.
Tack för ditt samarbete!

 

Mätningsbyrån utför inga utmärkningar av byggnadsplatser eller lägessyner  5.7-23.7.2021

 


16.02.2021

Informationstillfälle 16.02.2021 för yrkesfolk och andra byggintresserade!

Tid/Aika : Ti kl/klo. 13-16

Plats/Paikka : Teams

Innehåll/ Sisältö:

 • Grundförbättring av byggnads- och lägenhetsregistret /Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannusprojekti, Sanna Simonen
 • Aktuellt om brandbestämmelserna / Ajankohtaista palomääräyksistä, Markus Karlsson/ Aki Toivanen
 • Situationsplan, viktigaste av allt? /Asemapiirustus, tärkein kaikista?, Turkka Michelsson/ Monica Avellan
 • Avlopp i våtutrymmen / Märkätilojen viemäröinti, Markus Östman
 • Information om energibestämmelser / Infoa energiamääräyksistä, Joakim Nyström
 • Brandsektionering/ Palokatkot, Kenneth Koskinen
 • Annat aktuellt/ Muuta ajankohtaista:
  • Byggnadstillsynen- kvalitet/Rakennusvalvonta-laatu, Sanna Simonen
  • En gemensam some- plattform för servicegivare? / Yhteinen somealusta rakennusalan palveluntarjoajille? Kenneth Koskinen

Anmäl dig senast den 12.2.2021 till byggnadstillsynens e-post.


8.12.2020 Meddelande

Projekt för grundläggande förbättring av Pargas stads byggnads- och lägenhetsregister för åren 2021–2023

Allmänt 
Pargas stads bygg- och miljönämnd beslutade 11.11.2020 att inleda ett grundläggande arbete för att förbättra och uppdatera byggnads- och lägenhetsregistret. Att upprätthålla byggnads- och lägenhetsregistret hör till kommunens grunduppgifter. Jämlik behandling av fastighetsägarna är också en målsättning. 
Syftet med projektet är att föra samman, jämföra och korrigera data om byggnaderna i olika register (registret för digitalisering och befolkningsdata, skatteförvaltningens register, stadens byggnads- och lägenhetsregister). 
Då data uppdateras jämförs registren, baskartor och flygfotografier och byggnadstillsynens lov- och tillståndsarkiv och byggnader kartläggs i terrängen. 

Vad går projektet ut på?
Gamla byggnader, som på grund av sin ålder saknas från registret eller som enligt kommunens gamla byggnadsordning inte har behövt lov och därför saknas från registret, kan överföras till byggnads- och lägenhetsregistret. Fastighetsägare kan anmäla byggnader till registret genom att fylla i en RH1-blankett samt skicka ett fotografi och en lägesritning av byggnaden. Karttjänsten kan användas som hjälp då lägesritningen utarbetas. Informationen skickas till e-posten för fastighetsuppgifter. Byggnader överförs också till registret på basis av terrängbesök och information från flygfotografier. 
Byggnader och tillbyggnader samt ändringar av användningsändamålet som eventuellt saknar lov beaktas i utredningen och fastighetsägarna har möjlighet att ansöka om lov för byggnader utan lov. Ifall fastighetsägaren ansöker om lov på eget initiativ och det inte orsakar överloppsarbete för stadens byggnadstillsyn tas en förhöjd lovavgift inte ut. 

Som fastighetsägare gör så här:
1.    Kontrollera att informationen på fastighetsskattedeklarationen motsvarar verkligheten. (Försäkra dig om att du följer skatteförvaltningens instruktioner, Skatt.fi)

2.    Kontrollera att byggnader (över 7 m²) innehar giltiga lov beviljade av byggnadstillsynen. 

Fastighetsägaren ansvarar för förvaringen av sina fastigheters handlingar. Om du vill att informationen söks från stadens arkiv kan du beställa sökningen genom att meddela fastighetsbeteckningen och uppgifterna on byggaren till byggnadstillsynen. Sökning i stadens arkiv är avgiftsbelagd. 
Begäran om sökning i arkiv görs genom att identifiera sig i suomi.fi-tjänsten.
-    Välj Suomi.fi
-    Identifiera dig i tjänsten med mobilcertifikat, bankkoder eller certifikatkort
-    Välj Pargas stad från menyn som meddelandets mottagare
-    Välj Byggnadstillsynen från menyn Mottagarens tjänst eller ärende
-    Ge meddelandet en rubrik, meddelande och bifoga eventuella bilagor
-    Skicka meddelandet
-    För faktureringen behövs beställarens namn, adress och personbeteckning.

Ifall du märker brister i lovuppgifterna kan du göra lovansökan i Lupapiste.fi-tjänsten. Noggrannare instruktioner om lovansökan finns på stadens webbplats. Mer information och råd fås från byggnadstillsynens kundtjänst med e-post eller på
telefonnumret 040 488 6080, måndag–torsdag kl. 9–15 och fredagar 9–14.
Du kan kontrollera aktuell data om din fastighet i stadens byggnads- och lägenhetsregister genom att skicka ett meddelande till e-posten för fastighetsuppgifter

 


Verksamheten from 08.10.2020 ->
 

Byggnadstillsynens instruktioner under coronatiden

•   Eftersom vi arbetar på distans önskar vi att du alltid kommer överens om möten på förhand. Vi 
     träffar dig gärna på byggplatsen.
•   Du får rådgivning per telefon, e-post och möten i Teams.
•   Du kan boka en telefontid via tidsbokningsprogrammet på stadens webbplats .
     Du kan boka syner via e-post eller genom att ringa kundtjänstnumret
     040 488 6080 kl. 9–15 (fredagar 9–14).
•   Ansökningar och anmälningar skickas elektroniskt via tjänsten Lupapiste.fi. Pappersdokument        kan skickas per post till Strandvägen 28, 21600 Pargas eller lämnas i postlådan i stadshusets          entré eller i Korpo områdeskontors postlåda.
•   Behandlingen av lov och tillstånd fortsätter som normalt.
•   Undantagsvis anslås besluten också på stadens hemsida.
•   För tillfället tar byggnadstillsynen inte emot kopierings- eller skanningsarbeten.

Syner

•    Syner genomförs utomhus och på byggarbetsplatser.
•    Byggnadsinspektörerna genomför syner utomhus och beaktar säkerhetsavstånd. Var vänlig 
      och flytta din tid för syn om du är sjuk, blivit utsatt för smittan, är i karantän eller varit
      utomlands på senaste tiden.
•    Säkerhetsavstånd iakttas då syner genomförs inomhus och endast de väsentliga personerna
      bör vara på plats, bl.a. ansvarig arbetsledare och byggherrens representant.
•    Det är viktigt att den ansvarige arbetsledaren alltid har med sig stämplade ritningar att visa
      upp. Detta gäller även utmärkningen av byggnadens plats!
      Ritningarna får även vara i elektronisk form.

Vi använder ansiktsskydd, gör det du också!