Klubb- och parkverksamhet

Tummelisaparken och Ankarparken

Pargas stads småbarnspedagogik har ingen ledd lekparksverksamhet från hösten 2021. Familjerna får ändå gärna använda parkerna Tummelisa och Ankarparken, även fast ingen personal är på plats.Ankarparken

  • Tummelisa-parken, Tummelvägen 2, Pargas. 
    I parken finns det lite leksaker i sandlådan hela tiden.
  • Ankarparken, Urnlundsvägen 4, Pargas. 
    I parken finns det lite leksaker i sandlådan hela tiden.