Klubb- och parkverksamhet

Klubb- och parkverksamhet

Klubb- och parkverksamhet

Klubb- och parkverksamhet

Tummelisa-parken, familjecaféet Jolla och Ankarparken 

Pargas stads småbarnspedagogik erbjuder öppen service för familjer i två av stadens lekparker och i familjecaféet Jolla. Staden har ledd lekparksverksamhet i Tummelisa parken i Pargas. Familjecafé Jolla är ett samarbetsprojekt med Väståbolands svenska och finska församlingar och personal från alla instanser deltar. I Ankarparken, bredvid Familjehuset Ankaret i Pargas, finns det leksaker till förfogande för familjer, även fast ingen personal är på plats.

Lekparksverksamheten är i första hand riktad till familjer som inte har barn inom kommunal småbarnspedagogik, och leds av personal från småbarnspedagogiken. Man kan utnyttja lekparksverksamheten utan att förlora hemvårdsstödet. Verksamheten består av barnpark och familjepark. Anmälning behövs till barnparken och barn som är över två år kan delta, mot en kostnad på 3 euro per gång, syskon 2 euro per gång. Barnet bekantar sig först med verksamheten tillsammans med en egen vuxen, tills barnet känner sig tillräckligt tryggt att stanna ensam. Bekantningstiden kan vara från en dag till några dagar. Om en vuxen stannar med barnet i parken, s.k. familjepark, är verksamheten gratis.

  • Barn-/Familjepark, Tummelisa-parken, Tummelvägen 2, Pargas 
  • Familjecafé Jolla, Runebergsstrand 2, Pargas  (i finska församlingens klubblokal) Stängt tillsvidare pga corona-pandemin
  • Ankarparken, Urnlundsvägen 4, Pargas


Barnpark och Familjepark ordnas i Tummelisa


Barnparken har öppet onsdag och torsdag kl.9-11 i Tummelisa parken, som ligger i anslutning till familjedaghemmen på Tummelvägen 2. I verksamheten satsar vi på fri utelek, som personalen aktivt medverkar i. Beroende på barnens intressen ordnar vi små temastunder, t.ex. sångstunder, pyssel, rörelselekar, och eventuellt kommer vi en dag i veckan att ha en skogsutfärd. 

Familjer är välkomna till parken alla dagar och verksamheten är anpassad till att även passa dem. Personalen önskar att barnets egna vuxna deltar i verksamheten tillsammans med barnen. 

Om barnet deltar i verksamheten utan en egen vuxen, skall du anmäla barnet till barnparken genom att fylla i en anmälningsblankett. Blankett: Anmälan till lekparken.pdf 

Anmälningsblanketter fås även från personalen och Familjehuset Ankaret.  Returnera blanketten till barnparksledaren, som också ger dig mera information, eller familjedagvårdsledarna i Familjehuset Ankaret. 


Familjecafé Jolla: stängt tillsvidare pga corona-pandemin

Ankarparken
Familjecafé Jolla är riktad till alla familjer inom staden och vill ge vuxna en möjlighet att träffa andra vuxna, samtidigt som barnen får leka med andra barn. Personal från församlingarna och stadens småbarnspedagogik deltar och är ansvariga för verksamheten. Ledd verksamhet och servering ingår varje gång. Jolla ordnas i Väståbolands finska församlings klubblokal, Runebergsstrand 2. 

 

 

AnkarparkenAnkarparken


Ankarparken, bredvid Familjehuset Ankaret, är till förfogande för familjer. I parken finns det lite leksaker i sandlådan hela tiden. Det finns ett leksaksförråd, vars nyckel kan hämtas från en postlåda inne i Familjehuset Ankaret vardagar mellan kl. 8 – 16 (fredag kl. 8 – 13).  

 

Kontaktuppgifter

Lekparksledare Synnöve Andersson 
Tfn 044 259 1826
fornamn.efternamn(at)pargas.fi