Klubb- och parkverksamhet

Tummelisaparken och Ankarparken

Pargas stads småbarnspedagogik har ingen ledd lekparksverksamhet. Familjerna får ändå gärna använda parkerna Tummelisa och Ankarparken, även fast ingen personal är på plats.Ankarparken

  • Tummelisa-parken, Tummelvägen 2, Pargas. 
    I parken finns det lite leksaker i sandlådan hela tiden.
  • Ankarparken, Urnlundsvägen 4, Pargas. 
    I parken finns det lite leksaker i sandlådan hela tiden.