Länkstig

Avfallshantering och återvinning

Avfallshantering och återvinning

Pargas stad är delägare i Sydvästra Finlands Avfallsservice som planerar och i praktiken sköter en stor del av de kommunala uppgifterna inom avfallshanteringen.

Hos Sydvästra Finlands Avfallsservice  finns mera information om olika frågor som gäller avfallshantering i Pargas stad.

Reglerna för hur fastighetsägaren/innehavaren skall arrangera sin fastighets avfallsinsamling och transporter finns på LSJH:s hemsida

Pargas stads avfallshanteringsmyndighet är Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. Den är en gemensam institution för 17 kommuner och nämnden har hand om avfallshanteringens lagstadgade myndighetsuppgifter.

Avfallshanteringsnämnden bestämmer bl. a. av avfallshanteringsföreskrifter och avfallstaxor. Nämnden också övervakar avfallstransporter och att fastigheter har anslutit sig till kommunens avfallshanteringssystem. Den ansvariga kommun av nämnden är Åbo.

Avfallshanteringsnämndens kontaktuppgifter:
Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd
Åbo stad
PB 355
20101 ÅBO
jatehuoltolautakunta@turku.fi

Övervakningen av avfallshanteringens och avfallsinsamlingens miljöolägenheter ankommer på den kommunala miljövårdsmyndigheten. Vid behov kontakta miljövårdsbyrån.