Organisationen

Organisationen

 

Från och med 1.1.2023 bygger stadens organisation på tre sektorer:

Sektorn för fostran och utbildning som leds av sektorchef Ulrika Lundberg

Sektorn för livskraft som leds av sektorchef Maria Leppäkari

Sektorn för förvaltning och stödtjänster som leds av sektorchef Hanna-Maria Grandell.
 

Pargas stads tjänstemannaorganisation från och med 1.1.2023:

 

Pargas stads förtroendemannaorganisation från och med 1.1.2023:

Pargas stads organisation, schema
 


Pargas stads tidigare organisation: