Förvaltningsstadgan

Förvaltningsstadgan 

I förvaltningsstadgan 1.3.2022 finns de bestämmelser som gäller

  • hur förvaltningen och verksamheten har ordnats i kommunen
  • hur besluts- och förvaltningsförfarandet har organiserats i kommunen
  • fullmäktiges verksamhet.

Innehållet i förvaltningsstadgan besluts av fullmäktige.