Länkstig

Småbarnspedagogik och utbildning

Småbarnspedagogik och utbildning

Vi på bildningsavdelningen:

  1. arbetar för en hållbar livsstil
  2. gör invånarna delaktiga och lyssnar aktivt
  3. uppmuntrar till företagsamhet
  4. arbetar kreativt
  5. främjar hälsa och välmående i arbetet

Läs mer i vår gemensamma handlingsplan för åren 2019-2021: Fördomsfritt tillsammans