Underhåll av gator

Underhåll av gator

 

Tekniska enhetens uppgift är att inom stadens detaljplanerade områden ansvara för och sköta om underhållet av gator och trafikområden.


Tekniska enhetens ansvarsområden:
- Underhåll samt nybyggnad av gator och trafikområden
- Trafikarrangemang
- Underhåll och byggande av gatubelysning
- Flyttning av skrotfordon.

Om ni har frågor om skrotbilar vänligen kontakta: Stefan Illman, tfn 040 6201 405
 

Upptäckte du brister i gatubelysningen? Anmäl dem via denna blankett!

 

Vinterunderhåll

Underhållsklassificering av gatorna

Snöröjningen i korthet
1. När det snöar plogas de viktigaste rutterna för kollektivtrafiken, gångbanorna och de viktigaste cykelvägarna först.
2. När huvudgatorna har plogats och snöfallet avtagit inleds snöröjningen även på bostadsgatorna.
3. Snön plogas bort och samlas i tillfälliga snöhögar eller transporteras till snötippar.
4. På snötipparna får snön ligga kvar i väntan på våren och solen, som till slut smälter den.
5. Om det snöar mycket på en gång kan snöröjningen fördröjas och plogbilarna komma senare än vanligt till bostadsgatorna.

I vilken ordning plogas gatorna?
Gatorna samt gång- och cykelbanorna delas in i tre underhållsklasser enligt gatuklassificeringen och hur livligt trafikerad gatan är.

Plogning av körbanor - Pargas kommunområde

Körbanorna i klass I (Kalkvägen, Skräbbölevägen, Cementvägen, Strandvägen, Vapparvägen) plogas när tjockleken på snötäcket överskrider 5 centimeter eller körbanan täcks av mer än 3 centimeter snöslask. Om snöfallet upphör mellan kl. 04.00 och 18.00 plogas vägen inom fem timmar. Om snöfallet upphör mellan kl. 18.00 och 04.00 plogas vägen senast kl. 9.00.

Körbanorna i klass II (Uppsamlingsgator) plogas när tjockleken på snötäcket överskrider 5 centimeter eller körbanan täcks av mer än 3 centimeter snöslask. Om snöfallet upphör mellan kl. 03.00 och 16.30 plogas vägen inom sju timmar. Om snöfallet upphör mellan kl. 16.30 och 03.00 plogas vägen senast kl. 11.00. 

Körbanorna i klass III (Mindre uppsamlingsgator, bostadsgator och gränder) plogas när tjockleken på snötäcket överskrider 7 centimeter eller körbanan täcks av mer än 5 centimeter snöslask. Vägen plogas inom max. tre dygn. 

Plogning av gång- och cykelvägar - Pargas kommunområde

Gång- och cykelvägarna i klass A (huvudleder) plogas när tjockleken på snötäcket överskrider 5 centimeter eller vägytan täcks av mer än 3 centimeter snöslask. Om snöfallet upphör mellan kl. 03.00 och 17.00 plogas vägen inom sex timmar. Om snöfallet upphör mellan kl. 17.00 och 03.00 plogas leden senast kl. 11.00.

Gång- och cykelvägarna i klass B (uppsamlingsleder) plogas när tjockleken på snötäcket överskrider 5 centimeter eller vägytan täcks av mer än 3 centimeter snöslask. Om snöfallet upphör mellan kl. 06.00 och 17.00 plogas vägen inom åtta timmar. Om snöfallet upphör mellan kl. 17.00 och 03.00 plogas leden senast kl. 13.00.

Gång- och cykelvägarna i klass C (bostadsområden) plogas när tjockleken på snötäcket överskrider 5 centimeter eller vägytan täcks av mer än 5 centimeter snöslask. Om snöfallet upphör mellan kl. 04.00 och 13.00 plogas vägen inom tio timmar. Om snöfallet upphör mellan kl. 13.00 och 04.00 plogas vägen senast kl. 16.00 följande dag.

Observera att inte alla leder i parker och grönområden underhålls vintertid!

Se pd-filer nedan gällande vinterunderhåll för Korpo och Nagu

Vinterunderhåll för Nagu (Plogning för körbanor gäller klass II-II och för gång och cykelbanor klass B-C)

Vinterunderhåll för Korpo (Plogning för körbanor gäller klass II-II och för gång och cykelbanor klass B-C)