Länkstig

Stadens fastigheters och allmänna områdens serviceförfrågningar

Stadens fastigheters och allmänna områdens serviceförfrågningar


Om du märker olägenheter eller vill anmäla om brister i fastigheter eller på allmänna grönområden i centrum, ber vi dig ta kontakt på Granlund Manager via nedanstående länkar. 

Allmänna områden

Ansvarsområdet teknik och infra sköter om allmänna grönområden i centrum så som lekplatser, parker, badstränder och utemotionsplatser.

Lekplatser
Parker
Badstränder
Utemotionsplatser

Bebygda fastigheter och städning (enligt  de gamla kommunområdena)

Resultatenheten fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (94 681 m²) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum. Städservice ansvarar för städningen av stadens egna fastigheter med hjälp av en extern serviceproducent och i mindre utsträckning med hjälp av egen personal.

Pargas
Houtskär
Iniö
Korpo
Nagu