Sommarjobb

Sommarjobb

 

SOMMARJOBB I PARGAS STAD OCH SOMMARJOBBSSEDEL 2021 ÄR UTLOTTADE, de valda har fått information.

 

UTLOTTNING AV SOMMARJOBB I PARGAS STAD OCH SOMMARJOBBSSEDEL 2021.

Pargas stad ledigförklarar sina vikariat och säsongsarbeten på sin hemsida under ”lediga jobb”. 

Vissa av jobben förutsätter 18 års ålder eller branscherfarenhet eller studier inom branschen.

Dessutom har ungdomar som är födda år 2003-2005 möjlighet att söka sådana sommarjobbsplatser som lottas ut bland alla sökande. Dessa sommarjobbsplatser kan sökas elektroniskt under tiden 27.1-28.2.2021. Sommarjobben är avsedda för ungdomar i Pargas som behöver arbetserfarenhet och inte fått arbetsplats i tidigare sommarjobbslotterier.

Sommarjobben fördelas så att staden lottar ut sammanlagt 25 ungdomar som kallas till intervju innan de erbjuds en arbetsplats. Samtidigt lottas det också ut 20 sommarjobbsedlar. 

Länk till ansökan kuntarekry.fi, publiceras 27.1.2021

P.g.a Corona-pandemin ordnas inte STARTA SÄSONGEN 27.1.2021. Om du behöver hjälp i att söka arbete: kontakta oss!

Sommarjobbet är en månad, månadslönen för heltidsjobb (38 timmar 15 minuter i veckan) är 830€ år 2021 (justeras årligen). 

Sommarjobben kan vara t.ex: 

1)    Park- underhåll- eller städarbete 
•    Skötsel av uteområden, parker, stränder, blomrabatter
•    Lättare underhållsarbete, t.ex. måla

2)    Vård och äldreomsorg 
•    Bäddavdelning och andra vårdenheter i Pargas och skärgården
•    Äldreomsorgsboenden, dagverksamhet för äldre i Pargas och skärgården

3)    Barn, ungdomar och kultur
•    Daghem i Pargas och skärgården
•    Barnläger
•    Bibliotek, information 

Dessutom kan man också elektroniskt ansöka om att få en s.k. sommarjobbsedel.
Med sommarjobbsedel avses ett understöd på 300€ som beviljas av Pargas stad till arbetsgivare som anställer ungdomar födda 2003-2005 till sommarjobb för minst två veckor. Ungdomar söker sommarjobben själv och arbetsgivaren fakturerar staden.

Aktivas kontaktuppgifter:

Jenni Lindroos, tfn 050 596 2108
Martina Oksanen, tfn 040 488 5657
Strandvägen 32, 21600 Pargas