Länkstig

Boende och miljö

​​​​​​​Boende och miljö​​​​​​​​​​​​​​

Innehållspublicerare

Boende i skärgårdsstaden

​​​​​​​Pargas stad ligger ute i den natursköna Åbolands skärgård och är den enda staden i Finland vars kommungräns överallt går i vatten. Ändå ligger den nära stora städer: Åbo 23 km, Helsingfors 173 km och Tammerfors 180 km.

Stadsplanering

​​​​​​​Planläggningen skapar förutsättningar för en utveckling av den fysiska miljön och ger en geografisk dimension för stadens politik i sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässiga frågor. Verksamheten kännetecknas främst av olika sorters planer, såsom generalplan och detaljplan.

Unik miljö

​​​​​​​Pargas består av såväl mångformade vattenområden som holmar och öar med speciella och rätt unika naturtyper. Den erbjuder utomordentliga möjligheter till rekreation och friluftsliv, men den sårbara och sköra skärgårdsmiljön bör värnas om.

Hamnar och båtliv

​​​​​​​Pargas är en skärgårdskommun och man ser vatten nästan var man än rör sig. Det finns tusentals rutter man kan ta med båt och sammanlagt över 30 besökshamnar.

Innehållspublicerare