Förskolegrupper

Förskolegrupper

Läsåret 2024-2025 ordnas svenskspråkig förskoleundervisning i följande daghem och skolor (länk till förskoleanmälan)

Pargas kommunområde

 • Björkhagens daghem, Björkhagsgatan 1
 • Sagoängens daghem, Vapparvägen 11
 • Knattebo daghem, Kommunalhemsvägen 12b
 • Kirjala daghem, Nederkirjalavägen 31
 • Pjukala daghem, Pjukalavägen 134
 • Daghemmet Villa Kamomilla, Rödjevägne 22
 • Folkhälsans daghem Bantis, Skräbbölevägen 5
 • Folkhälsans daghem Fyrklövern, Munkviksvägen 31

Nagu kommunområde

 • Kyrkbackens skola, Skolvägen 4

Korpo kommunområde

 • Korpo daghem, Korpovägen 142

Houtskär kommunområde

 • Houtskärs daghem, Näsbyvägen 241

Iniö kommunområde

 • Iniö daghem, Degernäs 24

Finskspråkig förskoleundervisning ordnas i följande daghem:

Pargas kommunområde

 • Koivuhaan päiväkoti, Koivuhaankatu 5
 • Kirjalan päiväkoti, Alikirjalantie 31 
   

Korpo kommunområde

 • Korppoon päiväkoti, Korppoontie 142