Daghem allmänt

Daghem

Det finns såväl tvåspråkiga som enspråkiga daghem. I de tvåspråkiga daghemmen är barnen indelade i grupper enligt modersmål, men ges möjlighet till kontakt med den andra språkgruppen, s.k. språkdusch. Daghemmen är öppna måndag till fredag kl. 6.30 – 17.00, utgående från familjernas vårdbehov. 

Skiftomsorg erbjuds i Pargas kommunområde i daghemmet Villa Kamomilla. Skiftomsorg erbjuds enligt skiftesvårdsprinciperna som har fastställts av bildningsnämnden.

Daghem i Pargas kommunområde

 

Innehållspublicerare

Björkhagens daghem

Björkhagsgatan 1, 21600 Pargas
Tvåspråkigt daghem

Knattebo daghem

Kommunalhemsvägen 12 b, 21600 Pargas
Svenskspråkigt daghem

Sagoängens daghem

Vapparvägen 11, 21600 Pargas
Tvåspråkigt daghem

Pjukala daghem

Pjukalavägen 134, 21600 Pargas
Svenskspråkigt daghem

Kirjala daghem

Nederkirjalavägen 31, 21610 Kirjala
Tvåspråkigt daghem

Daghemmet Villa Kamomilla

Rödjevägen 22, 21600 Pargas
Tvåspråkigt skiftesdaghem

Folkhälsan Bantis

Skräbbölevägen 5, 21600 Pargas
Svenskspråkigt daghem

Folkhälsan Fyrklövern

Munkviksvägen 31, 21600 Pargas
Svenskspråkigt daghem

Rubrik Daghem i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö

Daghem i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö

 

Innehållspublicerare

Daghemmet Karusellen, Nagu

Ytternäsvägen 2, 21660 Nagu
Tvåspråkigt daghem

Korpo daghem

Korpovägen 142, 21710 Korpo
Tvåspråkigt daghem

Houtskärs daghem

Näsbyvägen 241, 21760 Houtskär
Tvåspråkigt daghem

Iniö daghem

Degernäs 24, 23390 Iniö
Tvåspråkigt daghem