Ungdom start

Ungdomsarbete

I Pargas stads ungdomsteam jobbar specialungdomsledare, fritidssekreterare och fyra fritidsledare. Vi finns till för dig som är ung i vår stad. Tillsammans med er vill vi förverkliga just era idéer, ingen skillnad hur små eller stora de är. Vi finns också här om du behöver någon att tala med.

Du hittar oss på ungdomsgårdarna PIUG, Lyan och Gluggen eller så kan du kontakta oss via sociala medier. Eller varför inte på de mer traditionella sätten, per telefon eller e-post. Följ oss gärna på sociala medier. Man hittar även allt aktuellt och mera information direkt på ung.pargas.fi.

Hemsida | Ung Pargas - Nuori Parainen
Facebook | Ung Pargas - Nuori Parainen
 @ungpargasnuoriparainen #ungpargasnuoriparainen


 

Innehållspublicerare

ung.pargas.fi

Verksamhet och information för unga

Ungdomsgårdar

Ungdomsgårdar i Pargas

Finlandsmodellen

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

Barnfamiljernas önskelåda

Innehållspublicerare

Kontakt Ungdom


Kontakt

Fritidssekreterare
Dahlén Tove
Nagu
040 562 1825
Tove.Dahlen@Pargas.fi

Specialungdomsledare
Miia Nissinaho
Pargas, Ungdomsgården PIUG (kansli)
040 488 5866
Miia.Nissinaho@Pargas.fi

Fritidsledare
Järnström Johanna (Moderskapsledig)
Pargas, Pargas Idrotts- och Ungdomsgård
050 596 2123
Johanna.Jarnstrom@Pargas.fi

Fritidsledare
Silén Emma
Gluggen / Områdeskontoret, Korpo
040 563 3799
Emma.Silen@Pargas.fi

Fritidsledare
Loukonen Anna
PIUG Ungdomsgård, Pargas
044 3545200
Anna.Loukonen@Pargas.fi

Fritidsledare
Kronqvist Joel
Ungdomsgården Lyan, Nagu
040 8205119
Joel.Kronqvist@Pargas.fi