Länkstig

Stadsdirektören och ledningsgruppen

Stadsdirektören och ledningsgruppen

Stadsdirektören har till uppgift att:

  • leda Pargas stad strategiskt
  • leda och utveckla stadens förvaltning och ekonomi
  • föredra ärenden för stadsstyrelsen
  • övervaka beredningen av ärenden som föredras för stadsstyrelsen

Stadsdirektör Tom Simola
Telefon: 050 558 2270
E-post: fornamn.efternamn@pargas.fi 

Ledningens sekreterare Carola Isaksson
Telefon: 044 358 5723
E-post: fornamn.efternamn@pargas.fi 


Ledningsgruppen för Pargas stad:

Stadsdirektör Tom Simola

Avdelningschef, Koncerntjänster
Ekonomi- och förvaltningschef Petra Palmroos
Tfn 040 839 7170

Avdelningschef, Välfärds- och fritidstjänster
Välfärdschef Ann-Sofie (Fia) Isaksson
Tfn 050 596 2601

Avdelningschef, Fostran och utbildning
Utbildningschef Ulrika Lundberg
Tfn 050 375 3593

Avdelningschef, Stadsutveckling
Teknisk chef Matias Jensén
Tfn 044 358 5724

Enhetschef, Kommunikation
Kommunikations- och marknadsföringschef Linda Baarman 
Tfn 040 680 1851

Personalchef Eija Kavanti
Tfn 040 725 4077

Personalens representant Annika Norrgård
annika.norrgard(a)edu.pargas.fi

Som ledningsgruppens sekreterare fungerar Carola Isaksson