Länkstig

Stadsdirektören och ledningsgruppen

Stadsdirektören och ledningsgruppen

Stadsdirektören har till uppgift att:

  • leda Pargas stad strategiskt
  • leda och utveckla stadens förvaltning och ekonomi
  • föredra ärenden för stadsstyrelsen
  • övervaka beredningen av ärenden som föredras för stadsstyrelsen

Stadsdirektör Patrik Nygrén
Telefon: 040 511 4383
E-post: fornamn.efternamn@pargas.fi 

Ledningens sekreterare Carola Isaksson
Telefon: 044 358 5723
E-post: fornamn.efternamn@pargas.fi 


Ledningsgruppen för Pargas stad:

Stadsdirektör Patrik Nygrén (ordförande)

Sektorchef, förvaltning och stödtjänster
Förvaltningschef Hanna-Maria Grandell
Tfn 050 473 9910

Sektorchef, livskraft
Livskraftschef Maria Leppäkari
Tfn 040 525 8995

Sektorchef, fostran och utbildning
Utbildningschef Ulrika Lundberg
Tfn 050 375 3593

Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin
Tfn 040 488 5888

Personalchef Peter Lindroos
Tfn 044 358 5832

Teknisk chef Jonas Nylund
Tfn 050 4283774

Näringslivschef Tomas Eklund
Tfn 040 488 5675

Ekonomichef Petra Palmroos
Tfn 040 839 7170

Kommunikations- och marknadsföringschef
Linda Baarman 
Tfn 040 680 1851