Anmälan till förskola

Anmälan till förskola

Anmälan till förskola görs elektroniskt i februari (v. 7) i webbtjänsten Wilma.

Anmälningstidpunkten är 14-20.2.2022 för barn som inleder förskolan hösten 2022.

Ett brev skickas hem per post vecka 5 till alla barn bosatta i Pargas som fyller sex år ifrågavande år. Brevet innehåller närmare anvisningar.
På blanketten i Wilma finns info om kompletterande småbarnspedagogik. 

Om ni inte får brevet hem kan ni kontakta tfn 040 488 5759.

Barn som deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning får skilt brev hem. 

I Pargas stad ordnas förskoleundervisning både på svenska och på finska. Om barnet har språkliga färdigheter att gå i skola på svenska och finska kan föräldrarna välja antingen en svensk- eller finskspråkig förskola. 

Avgifter

Förskolan är avgiftsfri. Om barnet utöver förskoleundervisningen också behöver kompletterande småbarnspedagogik bestäms avgiften enligt klientavgifterna inom småbarnspedagogiken. Länk till småbarnspedagogikens avgifter.

Tider

Förskoleundervisning ordnas i skolor och daghem. Undervisning ges fyra timmar om dagen och förskolan följer skolornas läsår. 

  • I Pargas kommunområde kl. 9.00-13.00, förutom i Kirjala förskola kl. 8.10-12.10
  • I Nagu kommunområde kl. 8.30-12.30
  • I Korpo kommunområde kl. 9.00-13.00
  • I Houtskär kommunområde kl. 8.15-12.15
  • I Iniö kommunområde kl. 9.00-13.00. 

Kontaktuppgifter

fornamn.efternamn@pargas.fi

Förskolekoordinator Kerstin Lassinniemi, tfn 044 358 5870
Förvaltningsassistent Annemari Bonn, tfn 040 488 5759
Utbildningschef (för svenskspråkig utbildning) Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
Utbildningschef (för finskspråkig utbildning) Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592