Länkstig

Motion och friluftsliv

Motion och friluftsliv

I Pargas stad finns en mängd olika alternativ för den som vill vara aktiv på sin fritid. I staden finns flera idrottshallar, ishall, fotbollsplaner, skidcentrum och andra anläggningar som gör det möjligt för dig att pröva på många olika grenar, året om. Staden samarbetar med en mängd olika föreningar och privata aktörer för en mångfald av aktiviteter för alla åldrar. I enlighet med vår strategi jobbar vi för att kommuninvånarna skall röra på sig och må bra.

Följ också med annonsering och aktuellt. 

Facebook | PARGAS IDROTT | PARAINEN URHEILU
@pargasidrott #pargasidrott


 

Kontaktuppgifter

 

Kontaktuppgifter

Fritidssekreterare
Mikael Enberg
040 488 6070

Idrottsinstruktör
Patri Filatoff
040 488 5939